Top 1000 Slovenske besede

 

1: Malo2: Malo Bolje3: Nekaj
4: Nekaj Dni5: Nekaj Ur6: Nekaj Minut
7: Nekaj ​​mesecev8: Nekaj Sekund9: Nekaj Tednov
10: Nekaj Let11: Dolgo časa Nazaj12: Veliko
13: Pred Minuto14: Mesec Nazaj15: število
16: Nevihta Je Valjanje V17: Pred Enim Tednom18: Pred Letom Dni
19: Am20: Presenečen21: Abakus
22: Opustiti23: Opustili24: Opustitev
25: Ponižen26: Poniženje27: Zbegan
28: Ublažijo29: Zmanjševanje30: Opatinja
31: Abbey32: Opat33: Skrajšati
34: Skrajšano35: Kratica36: Odreči
37: Odrekanje38: Trebuh39: Trebuhu
40: Ugrabila41: Ugrabitev42: Postelja
43: Aberacija44: Motivirati45: Podpiranje
46: Začasno Neaktivnost47: Odklanjajte48: Gađenje
49: Abhorrent50: Spoštovati51: Trajen
52: Sposobnost53: Podlo54: Abjectly
55: Zanikajo56: Ognju57: Lahko
58: Izpiranje59: Spretno60: Zatajevanja
61: Nenormalno62: Nenormalnosti63: Krovu
64: Bivališče65: Odpravijo66: Ukinjena
67: Ukinitev68: Odprava69: Smrtne Kazni
70: Ostudni71: Gnusno72: Abominate
73: Grozota74: Avtohtoni75: Aborigine
76: Prekinitev77: Abortivni78: Splav
79: Splavov80: Abortive81: Pretek
82: Bogat83: O84: Približno 10 Minut
85: Približno 5 Centimetrov86: Približno 5 Km87: Približno 5 Svetlobnih Let
88: Približno 5 Milj89: Približno Leto Dni90: O-obraz
91: O-turn92: Nad93: Nad Povprečjem
94: Zgoraj Omenjeno95: Abracadabra96: Abrazijo
97: Brusni98: Sledijo99: Skrajšana
100: Aranžma101: V Tujini102: Razveljavi
103: Odpravljeno104: Razveljavitev105: Nenadna
106: Nenadoma107: Osebnost108: Absces
109: Abscisa110: Pobegnil111: Abseil
112: Odsotnost113: Odsoten114: Odsotni
115: Odsotno116: Absint117: Absolutna
118: Absolutno119: Nujno Potrebno120: Absolutno Ne
121: Odveza122: Absolutizem123: Odvezuje
124: Absorbirajo125: Absorpcijske126: Absorbira
127: Absorpcija128: Vzdržati129: Zmerne
130: Vzdržan131: Abstinence132: Abstinent
133: Abstraktna134: Abstrakten Pojem135: Zamišljena
136: Abstractedly137: Abstrakcija138: Nejasno
139: Absurdno140: Nesmiselnost141: Abu Dhabi
142: Abuja143: številčnost144: Obilno
145: Zloraba146: Zlorabe Drog147: Zloraba Pooblastil
148: Zlorablja149: žaljiv150: Zlorabo
151: Zadeneta152: Nedosežan153: Brezno
154: Abesinka155: Akacija156: Akademije
157: Akademski Dosežek158: Akademska Kariera159: Akademski Krogi
160: Akademska Skupnost161: Akademska Razprava162: Akademska Disciplina
163: Akademski Diskurz164: Akademska Institucija165: Znanstvena Revija
166: Akademsko življenje167: Akademsko Uspešnost168: Akademske Raziskave
169: Akademskih Spretnosti170: Akademski študij171: Akademski Uspeh
172: študijsko Delo173: Akademski Svet174: Akademsko Pisanje
175: študijsko Leto176: Univerzitetski177: Akademija
178: Pristopi179: Pospeševalo180: Pospešiti
181: Pospešeno182: Pospešek183: Pospeševalnik
184: Naglas185: Naglašen186: Poudarjajo
187: Sprejemajo188: Sprejeti Izziv189: Sprejeti Poraz
190: Sprejeti Opravičilo191: Sprejmi Argument192: Sprejeli Povabilo
193: Sprejeti Odgovornost194: Sprejeti Pogoje195: Sprejemljiva
196: Sprejemljivo Vedenje197: Sprejemljiv Standard198: Sprejem
199: Sprejete200: Sprejet Predlog201: Dostop
202: Dostopno203: Pristop204: Accessorize
205: Oprema206: Nesreča207: Naključno
208: Nezgodne Smrti209: Po Nesreči210: Odobravanje
211: Priznani212: Ploskanjem213: Aklimatizirati
214: Aklimatizacijo215: Pohvala216: Namestitev
217: Nastanjeni218: Nastanitev219: Spremljava
220: Korepetitor221: Spremljati222: Sokrivec
223: Doseganje224: Izvede225: Uresničevanju
226: Dosežek227: Accord228: V Skladu
229: Accordant230: Glede231: Ustrezno
232: Harmonika233: Osloviti234: Račun
235: Odgovornost236: Odgovorno237: Računovodstvo
238: Računovodja239: Accra240: Akreditirati
241: Akreditirani242: ACCRETe243: Prirast
244: Nabirali245: Kopičijo246: Nabrali
247: Akumulacija248: Natančnost249: Natančna
250: Natančna Ocena251: Natančen Opis252: Točne Informacije
253: Natančno Merjenje254: Natančna Slika255: Natančen Zapis
256: Natančno257: Obtožba258: Obtožiti
259: Obtožen260: Tožnik261: Obtožila
262: Navići263: Navajeni264: Ace
265: Acetat266: Ocetna267: Acetilen
268: Bolečina269: Bolečine270: Doseči
271: Dosego Cilja272: Doseči Rezultat273: Doseganje Cilja
274: Doseganje Rezultatov275: Doseganje Ciljev276: Doseženo Raven
277: Dosežen Rekord278: Doseženi Uspeh279: Kislina
280: Kislost281: Priznavajo282: Priznanje
283: Vrhunec284: Akne285: Acolyte
286: želod287: Akustična288: Akustične
289: Seznaniti290: Znanec291: Acquaintanceship
292: Seznanili293: Privoliti294: Privolitev
295: Pridobijo296: Pridobijo Znanja297: Pridobiti
298: Pridobljeno Znanje299: Pridobitev300: Pridobivanje
301: Nakup302: Acquit303: Oprostilna Sodba
304: Oproščen305: Jutro306: Površine
307: Oster308: Ogorčen309: Žučnost
310: Acrobat311: Akrobatsko312: Akropola
313: čez314: Linearno-315: Akrostih
316: Akril317: Akt318: Delujejo Sumljivo
319: Igrati320: Ukrepanje321: Akcijski Film
322: Akcijski Načrt323: Aktiviranje324: Aktivna
325: Učinkovina326: Aktivna Udeležba327: Aktiven član
328: Aktivni Udeleženec329: Aktivna Vloga330: Aktivni Vulkan
331: Aktivno332: Aktivno Vključeni333: Aktivist
334: Dejavnost335: Igralec336: Igralka
337: Dejanska338: Dejansko Dejstvo339: Aktualnost
340: Aktualizacija341: Dejansko342: Aktuar
343: Actuate344: čuta345: Akupresura
346: Akupunktura347: Acupuncturist348: Akutna
349: Akutno350: Zavedajo351: Ostrina
352: Oglas353: Ad-lib354: Rek
355: Vztrajali356: Adamantin357: Prilagoditi
358: Prilagodljiva359: Prilagoditev360: Prilagojeno
361: Adapter362: Dodaj363: Dodajanje Informacij
364: Dodatek365: Dodano366: Dodatna Prednost
367: Dodana Vrednost368: Seštevalnik369: Odvisnik
370: Odvisen371: Zasvojenost372: Adis Abeba
373: Poleg Tega374: Dodatna375: Dodaten Argument
376: Doplačilo377: Dodatni Stroški378: Dodaten Dejavnik
379: Dodaten Prihodek380: Dodatne Informacije381: Dodaten Problem
382: Dodatna Sredstva383: Dodatna Podpora384: Aditiv
385: Zaplitati386: Addled387: Naslov
388: Reševanje Težave389: Obravnavati Vprašanje390: Naslovljeno
391: Naslovnik392: Predložiti393: Adenokarcinom
394: Adenom395: Spretni396: Ustrezna
397: Držijo398: Upoštevanje399: Adherent
400: Adhezije401: Lepilo402: Adieu
403: Sosednji404: Pridevnik405: Graničiti
406: Preloži407: Preložitev408: Odločiti
409: Ustavitev Postopka410: Razsodnik411: Moliti
412: Nastavljiva413: Adjutant414: Upravljanje
415: Administracija416: Upravno417: Upravne Prakse
418: Skrbnik419: Občudovanja420: čudovito
421: Admiral422: Admiralitet423: Občudovanje
424: Občudujem425: Občudovalec426: Občudovala
427: Občudujoče428: Dopustna429: Priznam
430: Priznati Poraz431: Vstop432: Priznal
433: Opominjam434: Opomin435: Ado
436: Adobe437: Adolescenca438: Mladostnik
439: Sprejme440: Sprejme Postopek441: Usvoji Slog
442: Sprejmejo Pristop443: Sprejel444: Sprejet Pristop
445: Sprejeta Metoda446: Sprejela Načrt447: Sprejeta Politika
448: Sprejet Postopek449: Posvojitev450: Posvojitelji
451: čudovit452: češčenje453: Obožujejo
454: Oboževal455: Obožavalac456: častijo
457: Krasijo458: Okras459: Adrenalin
460: Usodi461: Spreten462: Dodvoravanje
463: Adulatory464: Odraslih465: Ponarejen
466: Prešuštnik467: Prešuštnica468: Adulterous
469: Prešuštvo470: Odraslost471: Napredovanje
472: Napredno473: Napredno Gospodarstvo474: Napredna Tehnologija
475: Prednost476: Ugodna477: Prihod
478: Naključni479: Pustolovščina480: Pustolovski Turizem
481: Pustolovščina Potovanje482: Pustolovec483: Avanturistkinja
484: Pustolovski485: Prislov486: Priloški
487: Nasprotnik488: škodljive489: Neugodni Pogoji
490: škodljivi Učinki491: Neželena Reakcija492: Negativno
493: Negativno Vplivajo494: Stisko495: Oglaševanje
496: Oglaševalec497: Nasveti498: Smiselnosti
499: Priporočljivo500: Svetuje501: Svetovalec
502: Svetovanje503: Svetovalni504: Svetovalna Služba
505: Zagovorništvo506: Zagovornik507: Adz
508: Teslo509: Aeon510: Zračite
511: Antena512: Letališče513: Aerodinamični
514: Aerodinamično515: Aerodinamika516: Letalo
517: Aerosol518: Vesoljsko519: Estet
520: Estetski521: Estetika522: Daleč
523: Zmagovit524: Affably525: Afera
526: Vplivajo527: Vpliva Na Razvoj528: Vplivajo Na Izid
529: Afektacija530: Naklonjenost531: Vzburjenost
532: Strasno533: Zapriseženo Izjavo534: Podružnica
535: Pripadnost536: Afiniteta537: Potrjujeta
538: Afirmacija539: Pritrdilno540: Pritrdi
541: Ožalostiti542: Obilje543: Bogatejših
544: Privoščiti545: Cenovno546: Građa
547: žalitev548: Afganistanski549: Afganistan
550: Požar551: Plavajo552: Zraku
553: Prej554: že Omenjeno555: Navedeno
556: Strah557: Znova558: Afrika
559: Afriški560: Afriško Ameriški561: Afrikaner
562: Krmi563: Po564: Za Tabo
565: Aftereffect566: Posmrtno življenje567: Posledice
568: Popoldne569: Pookus570: Padlo Na Pamet
571: Kasneje572: Zatem573: Ponovno
574: Proti575: V Nasprotju Z Zakonom576: Agape
577: Ahat578: Agave579: Starost
580: Stari581: Brez Starosti582: Agencija
583: Dnevni Red584: Sredstvo585: Aglomeracija
586: Aglutinativno587: Negodovanje588: Aggrandizement
589: Poslabšati590: Povečava591: Poslabša
592: Poslabšanje593: Agregat594: Agregatni
595: Združevanje596: Aggress597: Agresija
598: Agresivni599: Agresivno600: Agresor
601: Oškodovana602: Razočaran603: Agile
604: Okretnost605: Staranje606: Pretresemo
607: Razburjen608: Vznemirjenost609: Agitator
610: Agnostik611: Pred612: Nestrpno
613: Agonalno614: Mučiti615: Obupen
616: Agonija617: Agorafobija618: Agrarni
619: Se Strinjam620: Prijetno621: Dogovorjeno
622: Dogovorjena Pogodba623: Dogovorjeno Datum624: Dogovorjeno Ponudba
625: Strinjali S Pogoji626: Sporazum627: Kmetijska
628: Agriculturalist629: Kmetijstvo630: Nasedla
631: Ague632: Ah633: Naprej
634: Ahoy635: Pomoč636: Aide
637: Aide-de-tabor638: AIDS639: Ail
640: Bolezen641: Meriti642: Cilj
643: Aimless644: Brezciljno645: Zrak
646: Air Bag647: Zrak Posteljo648: Klima
649: Zračne Sile650: Zračno Puško651: Zrak Pasu
652: Kakovost Zraka653: Zračni Napad654: Air Strike
655: Airbrush656: Airbus657: Letala
658: Letalsko Osebje659: Letalske Vozovnice660: Zračni Prevoz
661: Letalski Prevoznik662: Letalec663: Cepelin
664: Zračni Prostor665: Hitrosti666: Pista
667: Dihalnih Poti668: Airwoman669: Zračen
670: Prehod671: Priprta672: Podbočen
673: Sorodno674: Alabastra675: Živahnost
676: Alarm677: Budilka678: Zaskrbljen
679: Zaskrbljujoče680: Alarmantni681: žal
682: Albanija683: Albanski684: Albatros
685: čeprav686: Albino687: Album
688: Beljaka689: Alkimist690: Alkimija
691: Alkohol692: Alkoholik693: Alkoholizem
694: Niši695: Aldehid696: Jelša
697: Svetnik698: Alderwoman699: Ale
700: Opozorilo701: Budnost702: Lucerna
703: Alge704: Algebra705: Alžirija
706: Alžirski707: Alžir708: Algoritem
709: Alias710: Alibi711: Tujec
712: Odtujiti713: Odtujenost714: Izstopijo
715: Uskladiti716: Poravnava717: Podobni
718: Aliment719: Prebavni720: Preživnine
721: živ722: Alkalijske723: Alkalne
724: Vse725: Vse Popoldne726: čisto Sam
727: Vseskozi728: Ves Dan729: Glede Na Vse
730: Celo Jutro731: Vso Noč732: Celo Noč
733: Vsepovsod734: V Redu735: Vse Najboljše
736: Vse Enako737: Ves čas738: Vsestransko Uporaben
739: Vse V Enem740: Vse Okrog741: Vsestranski
742: Pomiritev743: Trditev744: Trdijo
745: Domnevna746: Domnevno747: Alegorični
748: Alegorično749: Alegorija750: Alergičen
751: Alergolog752: Alergija753: Lajšanje
754: Alley755: Ozka Ulica756: Zavezništvo
757: Zavezniška758: Aligator759: Dodeliti
760: Dodelitev Sredstev761: Dodelitev762: Omogočajo
763: Dovoli Dostop764: Dovolite Mi, Da Uvede765: Dovolite Mi, Da Se Predstavijo
766: Dovoljena767: Dovoljeno768: Zlitina
769: Piment770: Namigujejo771: Allure
772: Mamljenje773: Privlačen774: Aluzija
775: Aluzivno776: Aluvialni777: Aluvij
778: Zaveznik779: Almanah780: Vsemogočni
781: Mandljev782: Almoner783: Skoraj
784: Skoraj Zagotovo785: Skoraj Identična786: Miloščina
787: Ubožnica788: Gor789: Sam
790: Skupaj791: Ravnodušna792: Rezerviranost
793: Glas794: Alpaka795: Alfa
796: Abeceda797: Po Abecedi798: Po Abecednem Vrstnem Redu
799: Abecednem800: Alpine801: že
802: Vredu803: Alzaška804: Prav Tako
805: Tudi-ran806: Oltar807: Spreminjati
808: Sprememba809: Prepirka810: Nadomestni
811: Izmenično812: Menjavanje813: Alternativa
814: Alternativni Pristop815: Alternativnih Virov Energije816: Alternativna Razlaga
817: Alternativna Oblika818: Alternativni Načini819: Alternativna Medicina
820: Alternativna Metoda821: Alternativni Model822: Alternativna Rešitev
823: Alternativni Vir824: Alternativna Strategija825: Alternativni Pogled
826: Alternativni Način827: Alternativno828: Alternator
829: Althea830: Višinomer831: Nadmorska Višina
832: Alto833: Altruizem834: Nesebično
835: Aluminij836: Alumna837: Alumnus
838: Vedno839: Sem Pravilno Izgovoril?840: Amalgam
841: Združiti842: Združitev843: Amanuensis
844: Amaryllis845: Zgrtati846: Amaterski
847: Ljubavnički848: Presenetiti849: čudil
850: Začudenje851: Neverjetno852: Amazon
853: Ambasador854: Oranžna855: Ambient
856: Ambienta857: Dvoumnost858: Dvoumen
859: Dvoumno860: Ambicija861: Ambiciozni
862: Ambiciozen Načrt863: Ambiciozen Program,864: Ambiciozen Projekt
865: Ambivalenca866: Ambivalenten867: Amble
868: Ambrozija869: Reševalno Vozilo870: Ambulate
871: Sestane872: Zasedo873: Ameba
874: Izboljša875: Izboljšava876: Amen
877: Mogoče878: Spremeniti879: Novela Zakona
880: Spreminja881: Dobrin882: Amerika
883: Ameriški884: Ameriška Angleščina885: Americana
886: Amerikamizam887: Americanize888: Ametist
889: Amharščina890: Prijaznost891: Ugodno
892: Ljubeznivo893: Prijateljstvo894: Prijateljski
895: Sporazumno896: Sredi897: Narobe
898: Aman899: Amoniak900: Amonijev
901: Strelivo902: Amnestija903: Amebe
904: Med905: Ljubezenski906: Amorfni
907: Znesek908: Amour909: Ampere
910: Amfetamin911: Dvoživka912: Amfibijsko
913: Amfiteater914: Dovolj915: Zadosten Dokaz
916: Dovolj Priložnosti917: Ojačevalnik918: Razširitev
919: Amplitude920: Obširno921: Ampula
922: Amputirati923: Amputacija924: Amsterdam
925: Amulet926: Amuse927: Zabaval
928: Zabaviščni929: Zabavno930: Pred Uro
931: Anahronizem932: Anahronistično933: Anestetik
934: Anesteziolog935: Anaesthetize936: Anagram
937: Analgezija938: Analgetik939: Analog
940: Analogen941: Analogija942: Analizirati
943: Analiza944: Analitik945: Analitična
946: Analitski947: Analitični Pristop948: Analitično Orodje
949: Analitično950: Anarhist951: Anarhija
952: Prekletstvo953: Anatomsko954: Anatom
955: Anatomija956: Prednik957: Prednikov
958: Predniki959: Sidro960: Sidrišče
961: Sardoni962: Starodavni963: Starodavna Umetnost
964: Starodavno Mesto965: In966: In Tako Naprej
967: Andaluzija968: Andaluzijski969: Andante
970: Andi971: Andorra972: Andorra La Vella
973: Andore974: Androgen975: Android
976: Andrologist977: Nezanesljivi Podatki978: Anekdota
979: Anemone980: Anesteziologije981: Anestezirati
982: Na Novo983: Angel984: Angel Smrti
985: Angelska986: Jeza987: Kot
988: Morska989: Anglicize990: Anglo-ameriški
991: Anglo-Saxon992: Angola993: Angolski
994: Angora995: Angora Koza996: Jezno
997: Jezen998: Tesnobo999: Jezna
1000: Kotni