Prevod "prebivalstva delež" na turškem jeziku:


Si mislil : prebivalstva deležu ?

  Slovar Slovenski-Turški

Delež - prevod : Delež - prevod : Delež - prevod : Delež - prevod : Prebivalstva delež - prevod : Delež - prevod : Delež - prevod : Prebivalstva - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

0 Delež mestnega prebivalstva narašča.
Kentsel nüfus artmaktadır.
Rast prebivalstva
Nüfus artışı
Število podhranjenih po svetu Delež podhranjenega prebivalstva v državah v razvoju, 1969 2009
Dünyadaki yetersiz beslenen kişi sayısı Gelişmekte olan ülkelerdeki yetersiz beslenen kişi sayısı yüzdesi (1969 2009)
Prvič, rast prebivalstva.
İlki nüfus artışı.
Delež
Yüzde
Leta 2050 bo verjetno že 70 svetovnega prebivalstva živelo v mestih, medtem ko je bil leta 1950 delež mestnega prebivalstva pod 30 .
1950 deki 30 un altındaki orana karşılık, 2050 ye kadar, dünya nüfusunun muhtemelen 70 kadarı kentlerde yaşar hâle gelecektir.
Delež skupnih izdatkov, namenjen za kot delež javnih kot delež
Aşağıdakilere ayrılmış genel harcamaların oranı
Delež barv
Renk oranı
Delež podhranjenih
Yetersiz beslenen kişilerin yüzdesi
Delež dobička.
Biraz eğlence.
Tu imamo hitro rast prebivalstva.
İşte buna hızlı nüfus artışı diyebiliriz.
Polovico energije porabi sedmina prebivalstva.
Dünyanın tükettiği enerjinin yarısı, dünya nüfusunun yedide biri tarafından harcanıyor.
Izpostavljenost mestnega prebivalstva geografske razlike
24 ülke evet Tatlı sudaki besleyiciler
Da ne prestrašimo civilnega prebivalstva.
Sivil halkı alarma geçirmeden.
Delež skupnih javnih
Toplam kamusal harcamaların bir oranı
Dobiš svoj delež?
Senin de hissen olacak mı?
Cesarjev delež cesarju.
Kraliyet mi?
Cesarjev delež cesarju.
Çar'ı mahvettiğimizden beri Rusya'da krallık yoktur.
Pa tvoj delež?
Buradaki yüzde elli payın ne olacak?
Hotel bo delež.
Ona da mı hisse vereceğiz?
Vzemimo svoj delež.
Gidip payımızı alalım.
Hočem svoj delež.
Payımı istiyorum.
Vzemi svoj delež.
Al, seninkini şimdi vereyim. Hayır.
Moj običajni delež?
Her zamanki payım mı?
Te podatke dobimo iz popisa prebivalstva.
Bunları nüfus sayımı verilerinden elde ediyoruz.
Dvainpol odstotka prebivalstva predstavlja naše inovatorje.
Bizim nüfusumuzun ilk yüzde iki buçuğu... ...bizim mucitlerimizdir.
Vsesplošno preprečevanje zajema vse sloje prebivalstva.
Evrensel önlemede nüfuslar bütün olarak ele alınmaktadır.
nekaterih ranljivih skupin prebivalstva, denimo nosečnic (
nüfus gruplarında sağlık sorunlarına yol açabilir (
Moj delež lahko dobi.
Payımı alabilir.
Pridi po svoj delež.
Benimle gel ve payını al.
Velik delež boš dobila.
Büyük bir değişiklik seni bekliyor.
Hočem le svoj delež.
Tek istediğim payım.
Moj delež je majhen.
Benim payım fındık kadar.
Takšen je tvoj delež.
Bu senin payın.
Odkupil bom tvoj delež.
Hisseni ben satın alacağım.
Moj delež bom obdržal.
Ben payımdan vazgeçmem.
Moraš imeti svoj delež.
Payına düşeni almalısın.
Kakšen bo pošten delež?
Söyler misiniz paranın bölüşümü nasıl olacak?
Vzel si bom delež.
Şimdi kendi payımı alacağım.
Daj mi moj delež.
Payımı bana ver.
Kje je moj delež?
Benim payım nerede?
Svoje zlato? Svoj delež.
...yani kendi payımı.
Potem boš hotel delež.
Pay istersin.
Šakalom bodo v delež.
Tilkiler tarafından parçalanacaklar.
Delež od dobička ponuja.
İşten pay vermeye hazırmış.

 

Povezana iskanja: Gostota Prebivalstva - Rast Prebivalstva - Drevo Prebivalstva - Popis Prebivalstva - Večina Prebivalstva - Delež - Delež Sth. - Tržni Delež - Delež V - Delež Lastniškega Kapitala -