Prevod "plodno sodelovanje" na turškem jeziku:


  Slovar Slovenski-Turški

Sodelovanje - prevod : Sodelovanje - prevod : Sodelovanje - prevod : Plodno - prevod : Sodelovanje - prevod : Sodelovanje - prevod : Sodelovanje - prevod : Plodno sodelovanje - prevod : Plodno sodelovanje - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Sodelovanje?
Kordinasyon?
Sodelovanje
Grup Çalışması
Sodelovanje
Diyagramlar yükleniyor..
MEDNARODNO SODELOVANJE
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
OKREPLJENO SODELOVANJE
Bölüm III
OKREPLJENO SODELOVANJE
GÜÇLENDİRİLMİŞ İŞBİRLİĞİ
Okrepljeno sodelovanje
Güçlendirilmiş birliği
Skupinsko sodelovanje pri ustvarjanju podobe spremeni samo sodelovanje.
Yani kollektif olarak birliği içinde çalışarak bir resim oluşturmak birliğinin şeklini değiştiriyor.
Širitev in sodelovanje
Genişleme ve birliği
Sodelovanje se izplača.
İşbirliği yaparsan kazançlı çıkarsın.
Krasno medsebojno sodelovanje.
Her şey planımızla uyumlu.
Pričakujem vaše sodelovanje.
Yardımcı olmalısınız.
Hvala za vaše sodelovanje.
Endişelenme.
Vseeno hvala za sodelovanje.
Yardımınıza teşekkürler müdür bey.
Hvala za sodelovanje, Foster.
İş birliğiniz için teşekkür ederim Foster.
Oddelek 3 Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah Oddelek 4 Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah Oddelek 5 Policijsko sodelovanje
Özgürlük, güvenlik ve adalet alanı Bölüm 1 Genel hükümler Bölüm 2 Sınır denetimleri, sığınma ve göç hakkındaki politikalar Bölüm 3 Medeni konularda adli birliği Bölüm 4 Cezai konularda adli birliği Bölüm 5 Polis birliği
Naj kokoši za sodelovanje ne.
Tavuklar hiçbir maliyeti yoktur tutun.
PRAVOSODNO SODELOVANJE V CIVILNIH ZADEVAH
4.Komisyon un teklifi üzerine Bakanlar Konseyi, özel programları belirleyen Avrupa tüzüğü veya kararlarıkabul eder.
Sodelovanje pri oceni tveganja e
Risk Değerlendirmesine Katılım
Zmeniti se moramo za sodelovanje.
Beraber çalıştığımız bir ortam yaratacağız.
Mimogrede, doktor, se želim vaše sodelovanje.
Bu arada, Doktor, senin birliği istediğiniz olacaktır.
To je tajno sodelovanje z letalstvom.
Onlara X 71 diyoruz. Bu, Hava Kuvvetleri'yle yürüttüğümüz çok gizli bir proje.
To je bilo sodelovanje, vzajemnostni del.
Bu birliği, karşılık tarafıydı.
V Nemčiji je njihovo sodelovanje neobvezno.
Almanya da ise öğrencilerin katılımı isteğe bağlıdır.
SODELOVANJE Z NACIONALNIMI VRHOVNIMI REVIZIJSKIMI INSTITUCIJAMI
ULUSAL SAYIŞTAYLARLA İŞBİRLİĞİ
SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI INHUMANITARNA POMOČ
Özel temsilciler de Avrupa Parlamentosu na bilgi verebilirler.
Sodelovanje s tretjimi državami in humanitarna pomoč Oddelek 1 Razvojno sodelovanje Oddelek 2 Gospodarsko, finančno in tehnično sodelovanje s tretjimi državami Oddelek 3 Humanitarna pomoč
Üçüncü ülkelerle birliği ve insani yardım Bölüm 1 Kalkınma birliği Bölüm 2 Üçüncü ülkelerle ekonomik, mali ve teknik birliği Bölüm 3 İnsani yardım
Mimogrede, doktor, se želim vaše sodelovanje delovanje.
Bu arada, Doktor, senin eş istiyorum eder operasyon.
V drugih državah je sodelovanje tujcev priporočeno.
Diğer ülkelerde ise değerlendirme sürecine yabancı uzmanların katılması tavsiye edilmektedir.
Eurojust Urad za evropsko pravosodno sodelovanje .......20
Avrupa Birliği Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü (ABGÇE ISS) .........
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Pariz.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, Paris.
Prvotni lastnik farme ni bil povabljen na sodelovanje.
Bu harekete çiftliğin eski sahibi çağırılmamıştı.
Torej zavračate sodelovanje z dr. Cudlerjem in njegovimi?
Yani birliği yapmayı ret mi ediyorsunuz? Dr. Cudler ve adamlarıyla?
Gre se za medsebojno sodelovanje in vlaganje v prijaznost.
Bu paylaşmakla ve iyiliğe yatırım yapmakla ilgili.
V Grčiji je sodelovanje znanstvenih in upravnih delavcev neobvezno.
Yunanistan da, bilimsel ve idari personelin katılımı isteğe bağlıdır.

 

Povezana iskanja: Plodno - Sodelovanje - Partnersko Sodelovanje - Tesno Sodelovanje - Mednarodno Sodelovanje - Razvojno Sodelovanje - Pogoji Za Sodelovanje - Politično Sodelovanje - Policijsko Sodelovanje -