Prevod "polno naprej sila" na tajskem jeziku:


Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

S polno paro naprej.
เด นหน าเต มต ว
S polno paro naprej!
เด นหน าเต มต ว
S polno hitrostjo naprej!
ความเร วส งส ด
S polno paro naprej, g. Moody. Prav, gospod.
เด นหน าเต มต ว ค ณม ดด
Dobro, naložimo na ogenj! S polno paro naprej gremo!
ป อนถ านห นเข าไป เด นหน าเต มต ว
Polno
เต มท
Polno
เต มส
Polno!
...
Polno.
ได ท งหมดแน
Sila čao baby.
ขอโทษค ะ ค ณเห นแจ คม น?
Polno ime
ช อเต ม
Polno ime
ช อเต ม
Polno ime
ช อเต ม
Polno ime
ช อ
Polno formatiranje
ฟอร แมตเต มร ปแบบ
Polno pobarvanje
ระบายส เต มท
Polno je.
เต มแล ว อะไรเต ม ?
Na polno.
ผ กองเคนาเวอร เป นควอเตอร แบ ค
Polno sobo.
โผล มาเต มห องเลย
Polno spominov.
โอ ววว ทำให น กถ งความทรงจำเก าๆ
Pokličita, če bo sila.
พบก นท รถ ถ าค ณม ป ญหาก โทรหาผม.
Sila evolucije nima čustev.
อำนาจแห งว ว ฒนาการน ไม ใช เร องท น าตระหนก
Naprej. Naprej.
ผ าน ,ผ าน
Elektromagnetna sila, sila, ki nas drži skupaj, je močnejša pri višjih temperaturah.
พล งงานแม เหล กไฟฟ า ซ งเป นพล งงานท ด งเราไว ด วยก น ม ความแรงมากข นเม ออ ณหภ ม ส งข น
Sem življenjska sila moči vesolja.
ฉ นเป นพล งงานแห งช ว ตของจ กรวาล
Včasih je pozval centrifugalna sila
บางคร งก เร ยกว า แรงเหว ยง ในกรอบอ างอ งคร บไม ม รางว ลบอร สอย บนเส นทาง
Mi smo njihova delovna sila.
พวกเราเป นแรงงานของเขา
To je gonilna sila kapitalizma.
น นเป นแรงจ งใจท ทำให ท นน ยมเด นหน า
Varuh je nekakšna pozitivna sila.
เอาล ะ คาถาผ พ ท กษ เป นคาถาท ม พล งในด านบวก และพ อมดคนใดท ร ายคาถาน ได ม นจะเป นเหม อนเกราะ
Če bo sila, podaj Barryju.
ใช แบร ถ าจำเป น
To je življenjska sila vampirja.
ถ าอยากด การสาธ ต ก จะไม ให ม งหมดขวด
Resnična življenjska sila je V.
น ม นเล อดน หว า
Sila veliko močnejša od naju.
อ มมม อ ทธพลเหรอ ม พล งมากมายเหน อกว าเรา
Naj bo Sila z vama.
ขอพล งจงสถ ตย อย ก บเจ าท งค
Je letalo polno goriva? Je letalo polno goriva?
เต มน ำม นหร อย ง
Naprej. In naprej.
ผ าน ,ผ าน
Previj naprej, naprej.
ไปข างหน าเร ว ๆ...
Prikaži polno pot
แสดงพาธท สมบ รณ
Odpri polno iskanje
เป ดกล องการค นหา
Polno prelivanje fotografije
ภาพถ าย พ มพ เก นขอบเต มท
S polno paro.
เต มก าล ง! คร บผม!
S polno paro!
ฮ เปอร เร งเต มท
S polno paro.
เด นหน าเต มท !
Zadetek v polno!
จม กเหม อนแมว !
Polno idej imam.
ผมม ไอเด ยเยอะแยะเลยคร บ

 

Povezana iskanja: Polno Ime - Polno Odgovornost - Zadetek V Polno - Polno Stran - Polno Zasedeni - Naprej - In Tako Naprej - Od Zdaj Naprej - En Korak Naprej - Gre Naprej -