Prevod "individualno prilagojena" na tajskem jeziku:


Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Prilagojena polja
ช องข อม ลกำหนดเอง
Prilagojena dovoljenja
กำหนดส ทธ ท อน ญาตเอง
Prilagojena oblika
กำหนดร ปแบบเอง
Prilagojena oznaka
ส ญล กษณ กำหนดเอง
Našim SS znancem pa individualno.
ส วนท จ าย...
Uporabniško prilagojena tema
ช ดตกแต งท ผ ใช ปร บแต งเอง
Prilagojena barva kazalca
กำหนดส เคอร เซอร เอง
Prikaži prilagojena polja
แสดงช องข อม ลกำหนดเอง
Prilagojena širina črte
ส ญล กษณ กำหนดเอง
Prilagojena vrsta 1
ชน ดต งเอง 1
Prilagojena vrsta 2
ชน ดต งเอง 2
Prilagojena vrsta 3
ชน ดต งเอง 3
Prilagojena vrsta 4
ชน ดต งเอง 4
Prilagojena vrsta 5
ชน ดต งเอง 5
Prilagojena vrsta 6
ชน ดต งเอง 6
korganizer, nastavi, nastavitve, prilagojena poljaKeywords
Keywords สม ดท อย , KAB, kabKeywords
Dimenzija koles mora biti prilagojena cesti.
ม มระหว างยางและพ นถนน
Tako da lahko vodja sproži detonacijo individualno, če kdo slučajno zmrzne.
ใช ต วห วหน าจะได จ ดระเบ ดด วยต วเอง
Poglej, individualno število vplivnih Ijudi me je odobrilo vprašujoč, če me bo zanimalo postati guverner in voditelj.
ผ ม อ ทธ พลหลายคนเคยมาทาบฉ น... ไปลงสม ครเล อกต งผ ว าการร ฐ
Glejte, detektiv, Darwinova teorija evolucije, o preživetju, ki je bila osnovana na njegovem potovanju na Galapagos, ni več prilagojena za ta planet.
ค ณเห น, น กส บ, ทฤษฏ ว ว ฒนาการของดาว น, หนทางในการอย รอด ม นเป นความผ ดพลาดเพ ยงเล กน อย ไม มากไปกว าท พวกเขายอมร บม นเอง
Toda za usposobljeni reasoner priznati takih vdorov v svojo občutljivo in drobno prilagojena temperament je bila uvedba moteči dejavnik, ki bi lahko vrgel dvoma o vseh svojih duševnih rezultate.
แต สำหร บ reasoner ร บการฝ กอบรมท จะยอมร บเช น intrusions เป นของต วเองของเขาและประณ ตละเอ ยดอ อน ปร บอารมณ ได ท จะแนะนำ

 

Povezana iskanja: Prilagojena - Individualno Zavarovanje -