Prevod "to dokazuje" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Pismo to dokazuje.
I pismo to dokazuje.
Kaj to dokazuje?
Šta to dokazuje? Ništa.
Kaj to dokazuje?
Šta to dokazuje?
Kaj to dokazuje?
Шта то доказује?
Kaj to dokazuje?
Dobro, što to dokazuje?
To ni zastrašujoče, to dokazuje...
To nije zastrašujuæe, to dokazuje...
To ne dokazuje veliko.
To ne dokazuje puno.
To ne dokazuje ničesar.
To ništa ne dokazuje.
To dokazuje teorijo naše države.
To dokazuje teoriju o našoj državi.
Ne dokazuje ničesar.
To nije nikakav dokaz.
To dokazuje svojo krivdo, je dejal Queen.
То доказује његову кривицу , рекао је краљица.
To, kar počnete, zgolj dokazuje, kar verjamete.
A ono što radite jednostavno dokazuje to u šta verujete.
Dragi, vse to še ničesar ne dokazuje.
Драги, то ништа не доказује.
To dokazuje, da sem ti enakovreden nasprotnik.
Mislim da to dokazuje, da sam ti dostojan protivnik, gospodaru.
To samo dokazuje, da noben ni neuničljiv.
To dokazuje da niko nije neuništiv.
To dokazuje nič te vrste! Je povedala Alice.
То доказује ништа слично! , Рекао је Алиса.
To ne dokazuje, da obstaja človek s škrgami.
To ne dokazuje da postoji èovek sa škrgama.
To samo dokazuje, kar sem ves čas govoril.
To samo dokazuje ono što sam sve vreme govorio.
To dokazuje, da se ni nihče vrnil od tam.
Samo kažu da se niko nikada nije vratio da to dokaže.
Ali to dokazuje, da je vedel za njen denar?
Da li to dokazuje da je znao za njen novac?
Pa, to dokazuje dejstvo, da za vse obstaja prvič.
Pa, to dokazuje èinjenicu da za sve postoji prvi put.
Kakor koli, to dokazuje, da je moja teorija točna.
Kako god, to dokazuje da je moja teorija tačna.
Rekel bi, da je to dokazuje, da imam prav.
To pokazuje da imam pravo.
To dokazuje, da te pošiljam kot zaupanja vrednega človeka.
To dokazuje da te šaljem kao èoveka od poverenja.
Ja, toda to ne dokazuje, da so to vaši ljudje, mislim...
Da, ali to ne dokazuje da su to vaši ljudi, mislim...
Rekli ste, da dokazuje motiv.
Kažete da je to bio motiv.
To dokazuje pomen angiogeneze pri uravnavanju zdravega, normalnega stanja telesa.
I to govori o ulozi angiogeneze u regulaciji zdravih vrednosti.
To nam dokazuje, da ljudje ne kupujejo tistega, kar delate,
Time je dokazano da ljudi ne kupuju ono šta radite
Obstajti mora predmet, ki dokazuje zločin.
A corpus delicti?
Moja analiza zemlje, ki sem jo vzel iz kočije to dokazuje.
Analizirao sam zemlju iz taksija.
Posvojili so me. So pač ena samcata izjema. To kaj dokazuje?
Jedan izuzetak, jedan mali izuzetak nešto dokazuje?
To samo dokazuje, da ni nič gotovega v svetu... Samo malo.
To samo dokazuje da ništa nije sigurno... samo trenutak.
Ne gre samo za to. Revščina Cerkve še ne dokazuje, da ima prav.
Èak i da je religija ostala neukaljana, to još ne bi bio dokaz da je istinita.
Statistika dokazuje, da stane otrok 5 na teden.
Dobri èoveèe, po statistikama dete košta 5 nedeljno.
To povzroča resen problem, ki dokazuje neučinkovitost sistema dela, ki temelji na monetarnem sistemu.
Ovo stvara ozbiljan sukob, koji potvrđuje laž monetarno baziranog sistema zasnovanog na ljudskoj eksploataciji.
Naj tvoj lik dokazuje mojo predanost na tisoče let.
Нека твој лик доказује моју оданост хиљаде година.
Dokazuje, da so Nemci še vedno najboljši izdelovalci igrač.
Dokazuje da su Nijemci još uvijek najbolji izraðivaèi igraèaka.
Kaj dokazuje, da božja iskra prebiva v opičjih možganih?
Има ли доказа да божанска искра постоји у мајмунском мозгу?
Kako krepke so poštene besede! A kaj dokazuje karanje vaše?
Kako su jake reči istinite! Ali šta će ukor vaš?
Punčko ima zelo rad, kar dokazuje, da ima dobro srce.
Dokaz dobrog srca.
ROMEO sem iztegniti za to besedo široka katere dodajajo gos, tebi dokazuje daleč naokoli široko gos.
Ромео и она испружи за ту реч широка која је додала да гуска, доказује те надалеко широк гуска.
To ne dokazuje, da je sprevodnik izgledal kot moški na vozu, ali da je rekel Prostor je še za enega.
Bojim se da je to što je reèeno da ima mesta samo za jednog ne dokazuje... da su kondukter i vozaè mrtvaèkih kola jedan isti èovek.
Vera v pravo demokracijo in v ljudi je globoko zakoreninjena, kar dokazuje, da so si Afričani sposobni vladati sami.
Verovanje u pravu demokratiju i ljude ima duboko korenje što dokazuje da su Afrikanci sposobni da sami sebe vode.
Dokazuje pa Bog svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki.
Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bejasmo grešnici umre za nas.
Kakovost zraka je v mestih slabša kot na podeželju, kar dokazuje gibanje povprečnih letnih koncentracij PM v evropskih mestih v
Просечне годишње концентрације PM у европским градским

 

Povezana iskanja: Dokazuje, -