Prevod "strokovne cenitve" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Strokovne cenitve - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Kako mi nameravaš plačati za moje strokovne usluge?
Kako æeš da platiš za moje profesionalne usluge?
Ljudje, ki so dobro plačani za strokovne odločitve, velikokrat podležejo temu efektu.
ljudima koji su dobro plaćeni, iskusni u svojim odlukama, koji to puno rade.
In ako hoče hišo odkupiti tisti, ki jo je posvetil, naj pridene peti del denarja cenitve tvoje povrh, in hiša bodi njegova.
Ako bi onaj koji zavetuje hteo otkupiti kuću svoju, neka na cenu tvoju dometne još peti deo, pa neka je njegova.
Ako pa hoče njivo tisti, ki jo je posvetil, odkupiti, naj pridene peti del denarja cenitve tvoje povrh, in njiva naj mu ostane
I ako bi hteo otkupiti njivu svoju onaj koji je zavetuje, neka dometne na cenu tvoju još peti deo, i neka bude njegova.
naj mu duhovnik računi znesek cenitve tvoje do milostnega leta, in on naj da, kolikor cene ti določiš, tisti dan kot sveto GOSPODU.
Sveštenik neka mu proračuna cenu do godine oprosne, i neka u onaj dan da tu cenu da bude stvar sveta Gospodu.
Strokovne članke lahko enostavno povlečete v Mendeley Desktop, program pa bo iz njih samodejno sestavil seznam relevantnih podatkov, npr. naslov ime revije avtorje ključne besede itd
Samo prevucite rad u Mendeley Desktop aplikaciju i automatski će biti ekstrakovane sve relevantne informcije Naslov rada Naziv časopisa
Na podlagi strokovne literature in lastnih izkušenj lahko rečem, da so praktično vsi hudi zasvojenci bili močno zlorabljeni kot otroci ali pa so utrpeli hudo čustveno izgubo.
ljudi koji pate od zavisnosti većinom su bili zlostavljani kao deca ili su pretrpeli velike emotivne gubitke.
ako pa jo po milostnem letu posveti, naj mu duhovnik računi denar po številu let, kar jih je še do milostnega leta, in naj se odšteje od cenitve tvoje.
Ako li posle oprosne godine zavetuje njivu svoju, tada neka mu sveštenik proračuna novce prema broju godina koje ostaju do oprosne godine, i neka se odbije do tvoje cene.

 

Povezana iskanja: Cenitve - Strokovne Izkušnje - Strokovne Revije - Strokovne šole - Strokovne Izraze -