Prevod "sporočilo" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Sporočilo - prevod : Sporočilo - prevod : Sporočilo - prevod : Sporočilo - prevod : Sporočilo - prevod : Sporočilo - prevod : Sporočilo - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Sporočilo
порука
Sporočilo
Порука
Sporočilo
Порука
Sporočilo
Порука
Sporočilo
Порука
Sporočilo.
Uredska bilješka.
Sporočilo.
Poruka.
Sporočilo.
Nareðenje.
Sporočilo.
Dakle... Pismo.
Javi mu to sporočilo Sporočilo razumljeno.
Javite im da smo razumeli poruku.
Sporočilo napake
Порука о грешци
Zapri sporočilo
Затвори поруку
Sporočilo spuščenoComment
Порука испуштенаComment
Sporočilo storitveComment
Сервисна порукаComment
Sporočilo poslano
Одлазна порука је послата
Pusti sporočilo
Остави поруку
Pošlji sporočilo
Пошаљи поруку
Pošlji sporočilo
Слање поруке
Prikaži sporočilo
Прикажи поруку
Zaznamuj sporočilo
Маркери
Zaznamuj sporočilo
Фонт за јединице
Pustite sporočilo.
Ostavite poruku.
Sporočilo agencije...
Potonuo brod za Honolulu.
lmate sporočilo?
Došli ste s porukom.
Sporočilo sledi.
Poruka sledi.
Zapišite sporočilo
Èujete li me? Zapišite ovu poruku
Sporočilo sprejeto.
Odjava.
Kakšno sporočilo?
Kakva poruka?
Kakšno sporočilo?
Kakvu svesku?
Sporočilo Parksonu.
Poruka Parksonu.
Imam sporočilo...
Ченс! лмам поруку...
Kakšno sporočilo?
Kakav gliser?
Sporočilo sprejeto.
Jeste li me èuli, majore?
Moje sporočilo.
Moje punomoæje.
Sporočilo imaš.
Imaš poruku.
Sporočilo zate.
Poruka za tebe.
Nujno sporočilo!
Ovo je jako hitno.
Razumel sporočilo.
Razumeo poruku.
Prenesi sporočilo.
Èujete li Hidarnesovu vest.
Roza sporočilo?
Ružièasto pismo?
Predaj sporočilo.
Пренеси поруку.
Sporočilo prihaja.
Stiže poruka.
Sporočilo imam.
Imam poruku.
Gospod, sporočilo.
Gospodine, poruka.
Pošljite sporočilo
Šaljite poruku, 'Tora.

 

Povezana iskanja: Sporočilo - Sporočilo O Napaki - Sporočilo Za Javnost - Pošlji Sporočilo - Oglasno Sporočilo - Pusti Sporočilo - Alarmno Sporočilo - Sporočilo Fax - Informacije Sporočilo - Prodaja Sporočilo -