Prevod "razkazuje" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Razkazuje - prevod : Razkazuje - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Razkazuje jim kraj.
On im pokazuje zanimljivosti.
Torej, če nekdo razkazuje moč pred nami se naredimo majhne.
Ako neko prema nama ispoljava nadmoć, načinimo se manjima.
Komunisti so ga razkazuje veste, sem v pretepanje Rdeči trg je bil tiho
И мора бити ослобођен фантазије изаћи Тајван основним у тренутку комунисти су га показивање знате ја сам у премлаћивања Црвени трг је био миран
Atias ti razkazuje samo trdnjave in vodnjake, Toda zame je kopališče rimljanski največji dosežek.
Ateus ti pokazuje samo tvrðave i akvadukte... ali što se mene tièe, kupatilo je najveæe dostignuæe Rima.
Ta trgovček sladkarij se razkazuje v nočnem klubu z znanimi prekupčevalci. Bil je obkrožen z njimi.
Ovaj prodavac slatkiša razmeæe se u otmenom noænom klubu sa poznatim dilerima.