Prevod "pokaže" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Pokaže - prevod : Pokaže - prevod : Pokaže - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Pokaže porabo diskaName
Приказ попуњености дисковаName
Pokaže se priložnost.
Ukazaæe nam se prilika.
Naj pokaže osebni dokument.
Proveri mu isprave.
Indijanec vam pokaže kako.
Indijanac æe ti pokazati kako.
Kdo nikoli ne pokaže jeze?
Tko nikada nije nagle naravi?
Kdo nikoli ne pokaže jeze?
Tko nikad nije nagle naravi?
Bom dobil svoje, naj mi pokaže.
Ја ћу јој да ми покаже.
Naj ti načelnik pokaže njune dokumente.
Dobro. Neka vam kapetan pokaže zapisnike.
Očeta prosi, naj mi pokaže izhod!
Pozovi oca,mora postojati drugi put!
Da jim pokaže, da je živ.
Samo da im pokaže da je živ!
Vendar vseeno pokaže, kako inteligentni so sloni.
Али то показује интелигенцију коју слонови имају.
Naj vam vsaj pokaže, o čem sanja.
Pusti ga bar da ti kaže o èemu sanja.
Najprej naj grofici pokaže, kje je ladja.
Дај му прилику да грофици каже где је брод.
Tole pokaže, v kateri meni je luna.
А ова ствар вам показује у којој је месец мени.
Le preprečil ji nisem, da pokaže bistvo.
Samo je nisam spreèio da pokaže poentu.
Pravico, da vam vsak mož pokaže spoštovanje.
Imate pravo na poštovanje svakog èovjeka pod vašim zapovjedništvom.
To nerad pokaže, a ni mu vseeno.
Ne voli to pokazivati, ali stalo mu je do mnogo toga.
Tako, plačani atentatorji. John McCartney vam že pokaže!
Zaboravili ste svoje fotografije.
Ekran pokaže tujca in natanko vidite njegove premike.
Ekran vam omoguæava da vidite gde se nalazi stranac i da pratite kako se kreæe.
In on vama pokaže veliko izbo pogrnjeno tam pripravita.
I on će vam pokazati veliku sobu prostrtu onde ugotovite.
In rekši to, jim pokaže roke in noge svoje.
I ovo rekavši pokaza im ruke i noge.
Kaj pa potem? Bom dobil jo, naj mi pokaže.
Шта онда? Ја ћу се је да ми покаже.
To pokaže, kako nizko se lahko Pošteni John spusti!
To pokazuje koliko æe se nisko Pošteni John spustiti!
Pravi karakter moškega se pokaže šele, ko je pijan.
Pravi karakter se pokazuje kad je èovek pijan.
Vsaka pot lahko zaide in pokaže, kako najti boljšo.
Svaki sjajan put koji skrene Pokazuje vam kako da naðete naèin bolji
če se le pokaže, da smo tudi oblečeni, ne goli.
I da se obučeni, ne goli nadjemo!
Če jo bomo prepričali, nam lahko pokaže pot... do skrivališča.
Ако оставимо утисак на вилу, и убедимо је да желимо да јој помогнемо, девојка нам може показати пут... до склоништа.
To ne bo potrebno. Recite mu naj pokaže desno roko.
Kažite mu da vam pokaže desnu ruku.
Če Turek pokaže na plan eno samo dlako, je oplel.
Ако Турчин само негде провири гузицом, мртав је.
Pokaže dogodke, kot se ti pojavijo preko izbranih vrsti in virov
Приказује догађаје када се појаве из одабраних врста и извора
Ko pa zraste setev in donese sad, se pokaže tudi ljuljka.
A kad niče usev i rod donese, onda se pokaza kukolj.
Pokaže vam, kje je let, vrata, terminal, kako dolgo do pristanka.
Pokazaće vam gde je let, ulaz, terminal, koliko vremena ima do sletanja.
Je stezosledec, ki nam pokaže preprosto pot skozi neprehoden moralni labirint.
Vodič koji nam pokazuje jednostavan put kroz teško prolazni moralni lavirint.
To nam celovito pokaže, da se narava razvija skozi naravni izbor.
Tako da sve ovo pokazuje da priroda evoluira kroz prirodnu selekciju.
Če vam nekdo pokaže, da se motite, bi to morali proslavljati.
A ustvari, treba da slavite ako vam se dokaže da niste u pravu.
In kar tako vam ledena gora pokaže drugačno stran svoje osebnosti.
И само тако, ледник вам покаже другачију страну своје личности.
Nisem prepričan, toda mislim, da se strup lahko pokaže pri človeku.
Otrov bi se mogao pojaviti u muškarca.
Ubil jo je tam notri, pa mora počistiti predno pokaže pete.
Tamo ju je ubio, mora da oèisti fleke, pre nego što ode.
Pokaže kraj sredi arabskega mesta in nam reče, naj se borimo.
Odabere mesto usred arapskog grada, koje okružuje cela britanska vojska i kaže nam, borite se.
Se naj vrne in pokaže, da je umrljiv kot vsi ostali?
Zašto bi se vratio i pokazao da je smrtnik kao i ostali?
Ničesar ni alfa, ali kdorkoli ste. Toplotni prikaz ne pokaže nič.
Ništa Alfa, kakogod bilo, toplotni tragaci ništa ne pokazuju.
In on vama pokaže veliko izbo, pogrnjeno in pripravljeno tam nam pripravita.
I on će vam pokazati veliku sobu prostrtu gotovu onde nam zgotovite.
Nariše žogo, ki redno pokaže veliko naključnih konic. Au! Avtor Jamie Zawinski.
Црта лопту из које периодично насумично излази много шиљака. Јој! Написао Џејми Завински, 2001.
Pokaže število obiskov ter datum prvega in zadnjega obiska poleg URL ja
У додатак УРЛ у, даје број пос јета и датуме прве и пос љедње пос јете
Norrisov dnevniški zapis pokaže, kako miren in spokojen je bil tistega dne.
Dnevnik gdina Norisa za 23. otkriva izuzetnu smirenost i duboku unutrašnju staloženost.

 

Povezana iskanja: Pokaže Pot -