Prevod "oče" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Oče - prevod : Oče - prevod : Oče - prevod :
Ključne besede : Oèe Oèe тата отац Otac

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Oče? Oče?
Straža, vratite je natrag u æeliju!
Oče. Novi oče.
Otac, novi otac.
Oče. Teci. Oče.
Oèe! Beži! Beži!
Oče? Oče? Očka!
Tata?
Moj oče! Moj oče!
Moj otac!
Oče.
Тата.
Oče
Тата
Oče.
Tata.
Oče!
Tata!
Oče!
Tata!
Oče!
Oče!
Oče!
Ne sada, Alvine.
Oče...
Dosta!
Oče!
Èekaj malo!
Oče!
Оче !
Oče.
Otac.
Oče.
Zdravo, tata.
Oče!
Oèe
Oče.
Оче.
Oče!
Majko?
Oče...!
Reci mi nešto, majko.
Oče.
Оче?
Oče,
Oèe,
Oče.
Æale...
Oče.
Tata, tata.
Oče...
Oèe. Ovdje.
Oče!
Oh, oèe!
Oče...
Oh, oèe.
Oče.
Æao.
Oče!
Oèe, oèe!
Oče...
Redovnièe...
Oče ...
Oče ...
Oče!
Oèeva?
Oče.
Hej, tata! Jimmyi!
Oče...
Oèe!
Oče
Kontaktiraæe me èim budu znali nešto.
Oče!
U redu tata.
Zdravo, oče! Oče! Zdravo, ati!
Zdravo, tata!
Oče! Tam je vaš oče!
Eno vam ga otac.
Salma, oče Betlehema, Haref, oče Betgaderja.
Salma otac Vitlejemu, Aref otac Vet Gaderu.
Vam oče ni povedal? Moj oče?
Vaš otac vam nije rekao?
Pa oče?
Oca?
Oče, poslušaj.
Tata, slušaj. Nema dishuma. Nema dishuma.
Hvala, oče.
Hvala, tata.
Hej, oče!
Æao, tata!

 

Povezana iskanja: Oče - Oče Naš - Postal Oče - Njihov Oče - Oče Profesor - Oče-v-zakon - Prime Oče - Oče Družine - Nadomestni Oče - Cerkev Oče -