Prevod "nerealiziran dobiček" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Nerealiziran dobiček - prevod : Nerealiziran dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Dobiček - prevod : Dobiček - prevod :
Ključne besede : Profit Zaradu Dobit Zarada Profita

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Dobiček praktično
Добит практично
Zapravljamo dobiček?
Trošiš zaradu?
Dobiček za oba.
Dobici dovoIjni za obojicu.
Dobiček bo manjši.
Koštalo ih je dosta.
Dobiček, fiskalno leto?
Fiskalna godina?
Imaš potem dobiček?
Imate li od toga dobit?
Majhen dobiček, ja ...
Mala dobit, da ...
Tu je skrit dobiček.
Vidiš kako zaraðuju.
Popazi na moj dobiček!
Чувај ми зараду!
Popazi na moj dobiček.
Чувај ми... зараду.
Dobiček lahko lepo naložiš.
To je puno para, Ilaj, i može ti doneti velike prihode.
Od tega pričakujem lep dobiček.
No očekujem veliku dobit od toga.
To je korporacija, ustvarja dobiček.
Ovo je korporacija. Stvara novac.
Popazi na moj dobiček, dohtar.
Чувај ми зараду, Док.
Misliš, da bo prinesel dobiček?
Мислиш ли да ће се показати добрим?
Harithi ne delajo za dobiček.
Harithi ne rade za novac.
Koliko znaša dobiček Chaseške nacionalne banke?
A koja je dobit državne banke?
Kaj pravita? Dobiček pol na pol?
Što kažete, polapola?
Eubanks, skupni izračun davka na dobiček.
Vraæala je zajednièki porez na dohodak.
Dobiček me ne zanima preveč, Cal.
Зарада ме, заправо, много не интересује, Кал.
Povejte, za kaj gre, da spoznam dobiček.
Recite o èemu se radi da smisIim profit.
Jaz pravim, da je dobiček v njem.
Ja kažem da je profit u njemu. Živom.
Na površje prilezeš le, ko zavohaš dobiček.
Jedino kad namirišeš profit onda isplivaš na površinu.
Zakaj meni je življenje Kristus, in smrt dobiček.
Jer je meni život Hristos, a smrt dobitak.
Je pa velik dobiček pobožnost, združena z zadovoljnostjo.
Ali jeste velika trgovina pobožnost sa zadovoljstvom.
Dobiček skoraj 25 centov na vsakih sedem jajc.
Добит практично двадесет пет центи на сваких седам јаја.
Nekateri bi prodali karkoli, da imajo le dobiček.
Neki æe sve prodati da bi zaradili.
Dobiček bo prinesla prej, kot bi si mislili.
Ta zemlja æe doneti novac brže nego što mislite.
Tvoja oblačila kažejo, da ustvariš kar lep dobiček.
Vaša odjeća govori ... da ste ostvarili veliku dobit.
Razdelila si bova dobiček, ko dobiš izgubljeno. Prav?
Podeliæemo dobitak kada povratiš izgubljeno.
Drugače povedano mehanizem pomanjkanja je tisti, ki povečuje dobiček.
Drugačije rečeno, mehanizam stvaranja nemaštine, oskudice stvara profit.
Vendar me stvar preneha zanimati takoj ko imam dobiček.
Jedina nevolja je u tome da kada jednom napravim novac, prestaje da me zanima.
Hočem biti sam svoj šef in imeti svoj dobiček.
Hoæu da budem svoj gazda.
Daj mi 1.000 za kartanje, pa bova delila dobiček.
Уложи у мене 1.000 долара и делимо добитак.
Toda pri toliko investitorjih niti dobiček ne bi zadoščal.
Shvatate li? A ha...
V vsakem trudu je dobiček, klepetanje pa donaša le uboštvo.
U svakom trudu ima dobitka, a govor usnama samo je siromaštvo.
Vzamete dobiček in ga porabite za nakup še več reklam.
Od toga ostvarujete profit kako biste kupili još više oglasa.
Ta poba bi v senu našel šivanko in iztržil dobiček.
Slušaj, taj mali može pronaæi iglu u stogu sijena i prodati je uz zaradu.
Brezbožnik si pridobi prevarljiv dobiček, kdor pa seje pravičnost, resnično plačilo.
Bezbožni radi posao prevaran a ko seje pravdu, pouzdana mu je plata.
Direktor tobačnega podjetja bo bolje plačan, če bo dosegel večji dobiček.
Direktor duvanske kompanije sa najvećim profitom ima najveću platu.
Tako je trgujejo z njimi. Kupujejo in prodajajo dolgove za dobiček.
Zarađuje se na kupoprodaji duga, refinansiranju kredita, osiguranju potrošačkih zajmova i na složenijim šemama koje maskiraju dugove čitavih država.
Ni dovolj, da ustvarjajo delovna mesta in dobiček, čeprav počnejo to.
Nije dovoljno reæi da stvaraju radna mesta i prihode, iako je tako.
Ko nastopi strast... ljudje pozabijo na dobiček... in se prepustijo čustvom.
Jer u nastupu strasti... Ijudi zaborave na korist... i prepuste se oseæanjima.
Vsega se je lotil. Vedno je kaj prodajal, vedno iskal dobiček.
Bio je premazan svim mastima, stalno je nešto kuhao, nešto žicao.
Lahko dodava besedilo. Ti in jaz skupaj dodava in deliva dobiček.
Ja i ti zajedno smislimo reèi... i delimo zaradu.

 

Povezana iskanja: Dobiček - Dobiček Iz Poslovanja - Dobiček Razmere - Ustvarjati Dobiček - Preneseni čisti Dobiček - Bruto Dobiček - Konsolidirani Dobiček - Izgubljeni Dobiček - čisti Dobiček Na Delnico - Priložnost Dobiček -