Prevod "moja" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Ključne besede : Moji моја мој Ljubavi Draga

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Moja! Moja!
Moja!
Moja palača! Moja!
Moja palata!
Moja trma, moja svojeglavost, moja sebičnost.
Moja sebiènost, moja tvrdoglavost,
Moja.
Moje.
Moja.
Moja kuæa.
Moja Ijubezen... moja draga Ijubezen.
Moja ljubavi...moja draga ljubavi.
Ko boš moja, punčka, moja.
Malena, ti si moja, samo moja.
Stella, ljubica moja. Moja sestrica.
O, moja bebica!
Moja hči, moja uboga hči.
Moja æerka, moja sirota æerka.
Moja leta, so moja budilka.
Godine su moj alarm.
Moja draga, moja sladka draga.
Moja draga, moja slatka draga.
Moja zmaga, moje kraljestvo, moja Grčija!
Moja pobeda, moje kraljevstvo, moja Grèka!
Ti si moja, ti si moja ...
Ti si moje, ti si moje...
Moja majhna roka, moja lepa roka.
Moja mala ruèica, moja lijepa ruèica.
Moja polkovnikova žena, moja mala tortica...
Mala moja pukovnikovice! Mala moja devojèice!
Moja priporočila
Моје препоруке
Moja soseska
Мој комшилук
Moja tema
Моја тема
Moja poteza
мој потез
Moja mati?
Moja majka?
Moja fotografija.
Моја фотографија.
Moja noga!
Moja noga!
Moja izgleda...
Моји изглед...
Moja jajca.
Moja jaja.
Moja moda!
Moji testisi!
Moja noga!
Ode mi stopalo u tri lepe
Samo moja.
Samo moja.
Samo moja.
Samo moja.
Moja žena?
Moja supruga?
Moja napaka.
Pogriješio sam. Da.
Moja ljubezen.
Ljubavi moja.
Moja golobička!
Golubice moja!
Moja ptičica!
Ptièice moja!
Ljubezen moja.
Ljubavi moja.
Moja pokora.
Ovo je moja pokora.
Moja denarnica.
Moj novèanik.
Moja prtljaga.
Moj prtljag...
Draga moja.
Moja draga.
Draga moja!
Dragi!
Draga moja.
Draga.
Ljubica moja!
Draga moja!
Moja haIja.
Moj ogrtaè.
Moja letala!
Шта је ово?
Moja napaka.
Моја грешка.
Moja tančica.
Moj veo. Moj veo.

 

Povezana iskanja: Moja žena - Moja Družina - Moja-ti. -