Prevod "kažejo" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Merilci kažejo visoko aktivnost.
Imaju probleme. Merači pokazuju aktivnost. Metan!
Poglej, na naju kažejo.
Pogledaj, pokazuju na nas.
Kažejo, da ni važno.
Nema svrhe da nam kažu.
Ko vam psihologi kažejo stolpce, veste, da vam kažejo povprečje množice ljudi.
Kada vam psiholozi prikažu grafikone, vi znate da se tu radi o prosečnim vrednostima za veliku grupu ljudi.
Kažejo nama, naj stopiva notri.
Mašu nam da uðemo.
Številke kažejo v tvoj prid.
Postotak je na tvojoj strani.
V filmih ne kažejo prav.
Filmovi to lažiraju.
Knjige kažejo tudi bogate dni.
U knjigama ima profitabilnih dana.
Vsa znamenja kažejo na eno.
Sve ukazuje na samo jedno.
Vsa poročila kažejo na to.
Svi izveštaji ukazuju na uspeh eksperimenta.
Kažejo statistiko mojega zdravljenja glivic.
Oni ukazuju na moje rezultate u leèenju atletskog stopala
Zdaj to kažejo bodočim voznikom.
Sada to prikazuju na èasovima za obuku vozaèa.
In prav to kažejo arheološke najdbe.
To je upravo ono što arheološki nalazi pokazuju.
... se kažejo v Napačnih grozno narave.
... su se manifestovale u zablude užasne prirode.
In kaj potem kažejo med temi oglasi?
I šta onda vidite između tih reklama?
Jaz ne bi za trenutek jo kažejo.
Не бих за тренутак предложити.
Na vajdva, kot kažejo skušnje, prov nič!
Na vas dvoje, kao što kaže test, se ne mogu osloniti!
Teksaški otroci kažejo več spoštovanja do starejših.
Teksaška deca su vaspitana da pokažu poštovanje prema odraslima.
Vaši časopisi kažejo temnopolte aktiviste z orožjem.
Vaš èasopis prikazuje crnog militanta sa puškom.
Da kažejo takšne filme v družinskem driveinu.
Zaista, prikazivati ovakvu vrstu ðubreta u porodiènom otvorenom bioskopu.
Kateri namreč tako govore, kažejo, da iščejo domovine.
Jer koji tako govore pokazuju da traže otačanstvo.
Call Peter, bo on tebe kažejo, kje so.
Позив Петра, он ће ти показати где се налазе.
Trenutni trendi kažejo, da bo naša država bankrotirala.
Trendovi pokazuju da naše zemlje srljaju u bankrot.
Želi, da jo zabavajo in ji kažejo trike.
Ona želi da igraju, da izvode njihove trikove.
Pravim vam, da smerokazi kažejo v napačno smer.
Kažem vam, znakovi krivo pokazuju.
Tvoja oblačila kažejo, da ustvariš kar lep dobiček.
Vaša odjeća govori ... da ste ostvarili veliku dobit.
Koncentrične škatle z odprtinami, ki kažejo v nasprotne smeriName
Концентричне кутије са отворима на супротним странамаName
Ti mehurčki kažejo povprečja držav. A lahko jih razcepim.
Ovi kružići predstavljaju proseke zemalja, ali ja ih mogu podeliti.
Zadnje številke kažejo, da je stari modeli ne delujejo.
Poslednje cifre pokazuju da stari model ne radi.
Puščice kažejo maksimalno količino sivih celic v prefrontalni skorji.
Strelice označavaju vrhunac zapremine sive mase u prefrontalnom korteksu.
Spodaj pa so podatki ministrstva, ki kažejo vrednost 50.
A ovo su podaci ministarstva. Oni pokazuju 50.
trend, ostali pa kažejo dober ali vsaj nedoločljiv napredek (
остваривању циљева у области животне средине (
Izpusti toplogrednih plinov iz različnih virov kažejo različne trende
13 очекују испуњавањем одредби Кјото протокола до краја 2012 (
Poročila kažejo, da ne bo prevzel poveljstva nad vojsko.
Izveštaji kažu da neæe lièno komandovati vojskom.
Tožilstvo je predstavilo dokaze, ki kažejo na krivdo obtožencev.
Tužilac je izneo više dokaza koji ukazuju na krivicu.
G. Interna, narezana dolgočasno sranje in nam kažejo nekateri pošteno.
Г стажиста, исеците досадан глупостима и показати нам неке искрено.
(smeh) Drugi podatki kažejo, da glasbena industrija zaposluje 45.000 ljudi.
Drugi podaci govore da muzička industrija zapošljava oko 45 hiljada.
Sem mu znani, enkrat ali dvakrat, kažejo skoraj človeško inteligenco.
Сам га је познато, једном или два пута, показују готово људске интелигенције.
Črte kažejo, kam pritrditi prednji del, surovo železo in mesnice.
Crte pokazuju gdje postaviti masku, sirovo željezo i mesnice.
Bohemian na papirju in raje nosi maske, ki kažejo njegov obraz.
Боеми на папир и воли носи маску да показује своје лице.
Povezave med pritiski na okolje kažejo na sistemska tveganja za okolje
Везе између притисака на животну средину указују на системске ризике по животну средину
Vse vzporedne volitve, vse neodvisne raziskave kažejo, da bom izvoljen jaz.
Svaki glas svaka anketa pokazuje da æu biti izabran.
Nalašč se kažejo, da nam dajo vedeti, da jim je vseeno.
Покажимо им се.
Kaj je to? Je povedala Marija, ki kažejo skozi druga zelena vrata.
Шта је то? , Рекао је Марија, показујући преко других зелених врата.
Znanstveno odkritje je težko časovno omejiti, a dosedanja vlaganja že kažejo rezultate.
Tako da mrzim stavljati periode na naučna otkrića, ali investicije koje su nastale sada plaćaju dividende.

 

Povezana iskanja: Kažejo, Kaj. - Kažejo Hišo - Kažejo Ravno - Kažejo Sojenja - Kažejo Odprtino - Kažejo Na Prednost -