Prevod "je razvidno iz" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Razvidno - prevod : Razvidno - prevod : Je razvidno iz - prevod : Razvidno - prevod : Je razvidno iz - prevod : Je razvidno iz - prevod :
Ključne besede : Pokazuju Dokazuje Ukazuju Podacima

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Iz njih ni bilo razvidno, da celotno pot straži sovražnik.
Ništa od toga nije ukazivalo da je èitav put pokriven neprijateljskom vatrom.
Iz tega zemljevida ameriške angleščine je razvidno, da o njej še veliko ne vemo.
Ako je ovo mapa svih reči američkog engleskog, i ne znamo baš mnogo.
Kot je razvidno iz tega poročila, se jih bo treba lotiti z dolgoročnimi, med seboj prepletenimi pristopi.
Напротив, како овај извештај показује, јасно је су потребни дугорочни, међусобно повезани приступи да се они реше.
Iz vaše kartoteke je razvidno, da vaša dejanja že nekaj časa pričajo o psihični nesposobnosti za poveljevanje.
Prema dosijeu, zbog vaših dela dovodi se u pitanje vaša psihološka stabilnost.
Iz izjave je razvidno, da so Fanta odpeljali iz džungle, z območja v Kongu, ki mu pravijo hribovje , kjer je živel z mojima klientoma.
Izjave pokazuju da je Djeèak odveden iz džungle... u dijelu Konga znanom kao greben gdje je živio s mojim klijentima.
Iz časnikov ni čisto razvidno, kaj ste storili in zakaj, toda vedite, da smo na vaši strani.
Iz novina, nam nije baš najjasnije šta ste taèno uradili i zašto ali hoæemo da znate da smo za vas.
Po podatkih popisa prebivalstva iz leta 2013, je v Republiki Srbski stanovlo 1.170.342 oseb. 2  Iz rezultato popisa 2013 je razvidno, da je v Republiki Srbski skupno število hiš 408.825 in 584.261 stanovanj. 2
Према подацима пописа становништва 2013. године, у Републици Српској је становало укупно 1.170.342 лица. 2 Резултати пописа 2013. показују и то да је у Републици Српској укупан број домаћинстава износио 408.825, а станова 584.261. 2
Veliki je iz Neaplja. Mali je iz Firenc.
Visoki je iz Napulja, a niski iz Firence.
Iz Ohia je.
Он је из Охаја.
Iz Bostona je.
Iz Bostona je.
Iz Londona je.
Vidi ovo...
Iz Svice je.
Švajcarska je.
Iz Brazilije je.
Iz Brazila je.
To je iz...
To je iz...
Iz Londona je.
Из Лондона је!
Iz Kentuckyja je.
Iz Kentakija je.
Iz Purleya je.
Ona je iz Purlija.
Iz kadrovske je.
Od direktora kadrovske službe je.
Ljudje so vedno živeli v nekakšni družbi. Od najbolj enakopravnih družb, kot so bile družbe lovcev in nabiralcev, kot je razvidno iz delitve hrane in izmenjave daril ...
Društva u kojima se lovilo i sakupljao plen bila su veoma egalitarna, zasnovana na podeli hrane i razmeni dobara.
Iz analiz, predstavljenih v prejšnjih poglavjih, je razvidno, da vse večje povpraševanje po naravnih virih v zadnjih desetletjih povzroča pritiske na okolje, ki postajajo vse kompleksnejši in obsežnejši.
Анализе из претходних поглавља јасно указују да све већа потражња за природним ресурсима у последњих неколико деценија врши притисак на животну средину на све сложеније и разноврсније начине.
Vendar je iz poročil, v katerih primerjajo napovedi IPCC z opažanji na terenu, razvidno, da se morska b c gladina trenutno dviga celo hitreje, kot je bilo nakazano v teh napovedih (
Међутим, од 2007, извештаји у којима се упоређују предвиђања IPCC а с новијим посматрањима показују да ниво мора тренутно расте још брже c него што се у тим предвиђањима претпостављало (b
4. poglavju, je že iz bežnega pogleda v načrte upravljanja porečij razvidno, da bo treba v prihodnjih letih vložiti veliko truda v doseganje dobrega ekološkega stanja do leta 2015.
Међусобна повезаност изазова у области животне средине
Iz jedca prišlo je meso. Iz močnega sladko.
Od onog koji jede izišlo je jelo, od jakoga izišlo je slatko.
Ljudje iz Čikaga pravijo, da je iz Švice.
Ljudi iz Èikaga kažu da je iz Švajcarske.
Pohitel je iz bara.
Хе пожурио из бара.
Izpadel je iz igre.
Ispao je iz igre.
To je iz Moskve.
То је из Москве.
Je meso iz epruvete.
То је месо из епрувете.
Zbežal je iz hiše!
Zadavio je èuvara!
Prosim, iz sebe je.
Molim te, još se nije oporavio.
Narejen je iz voska.
Od voska je!
Pobegnil je iz taborišča.
Pobjegao je iz logora.
Prišlo je iz Washingtona.
Stigao je brzojav iz Washingtona!
Vsa je iz sebe.
Izvodi nešto grozno.
Iz Matsonove predstave je.
Od Matson Showa.
Prišla je iz reke.
Trag dolazi iz pravca reke.
Dorothy je iz Ranguna.
Dorothi je iz Ranguna.
Iz letala je nemogoče.
To je gotovo nemoguæe iz aviona.
Iz San Francisca je.
Ona je iz San Francisca.
Mogoče je iz Avstralije.
Možda iz Australije.
Ta je iz Trakije.
Ovaj je iz Trakije.
Chad je iz vojske.
Èad je gotov s vojskom.
On je iz Krete.
On je sa Krita.
Iz velike družine je.
Ima veliku porodicu.
Je tip iz Ria?
Je li tip iz Ria?

 

Povezana iskanja: Razvidno -