Prevod "je pokazal" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Je pokazal - prevod : Je pokazal - prevod : Je pokazal - prevod : Je pokazal - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Pokazal mi je.
On je meni pokazao.
Vam je pokazal šibo?
Grycea.
Bom pokazal.
Pokazaæu vam.
Pokazal bom...
Pokazaæu ti.
Pokazal bom.
Evo, pokazat æu vam.
Pokazal je na sredini strani.
Он је указао на средини странице.
Pokazal je v tisto smer.
А ово је правац у ком је показао.
Pokazal mi je sliko družine.
Pokazao mi je fotografiju obitelji.
Pokazal vam bom, kje je.
Pokazaæu vam.
Nekdo vam je že pokazal.
Већ сте имали часове?
Kdo ti je pokazal pot?
Ko te je tamo odveo?
Christophe nam jo je pokazal.
Christophe nam je pokazao.
Gospod nam je pokazal pot.
Gospod nam je pokazao put.
Vam je kdo pokazal fotografije?
Pokazali su vam sliku?
Manchek mi je pokazal poročila.
Manèek mi je pokazao telemetrijske izveštaje.
Pokazal ti bom.
Ја ћу вам показати.
Pokazal ti bom.
Ја ћу вам показати.
Pokazal vam bom.
Ја ћу вам показати.
Pokazal ti bom.
Показаћу вам.
Pokazal bom pisarno.
Pokazaæu vam kancelariju.
Pokazal ti bom!
Pokazat èu ti!
Pokazal mu bom...
Pokazat æu mu...
Pokazal vam bom.
Pokazat èu vam.
Pokazal vam bom.
Pokazaæu ja vama!
Ti bom pokazal.
Pokazaæu ti jednom.
Nam boš pokazal?
Hoæeš li nam pokazati kako se igra?
Pokazal ti bom.
Dodji, pokazaæu ti.
Pokazal jim bom.
Nauèiæu ih.
Pokazal ti bom.
Показаћу ти.
Pokazal ti bom.
Како си то заменио?
Pokazal ti bom.
Pokazaæu vam je.
Pokazal ti bom.
Pokazaæu ti, Elenor.
Ti bom pokazal...
Pokazacu ti...
Pokazal ti bom.
Vidi, pokazat æu ti.
Pokazal vam pot?
Pokazao vam put?
Pokazal mu bom!
Pokazaæu mu!
Pokazal mu bom.
Pratiæu ga.
Pokazal vam bom.
Pazi malo, ortak.
Pokazal vam bom.
Pokazaću vam.
Pokazal bi mu, kdo je glavni.
Pokazao bi mu ko je glavni.
Narednik mi je pokazal judo prijem.
Narednik mi je pokazivao jedan džudo zahvat.
Pokazal vam bom, kako je šlo.
Pokazat æu vam kako su to radili.
Pokazal ti bom, kdo je slabič.
Pokazat æu ti tko je jak, a tko slab! Poludio si!
je starec pokazal svoj največji odpor.
starac je pružio svoj najbolji trud.
Pokazal ti je, prav ko sem ...
I upravo ti je pokazivao kad sam ja...