Prevod "Tega" na srbskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Srbščina

Tega - prevod : Tega - prevod :
Ključne besede : Ovoga Osim Ovog Nemoj

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Tega?
Ovoga?
Tega?
Ovu?
Tega?
!
Tega?
Taj deo mene ?
tega sin Joah, tega sin Ido, tega sin Zerah, tega sin Jeatraj.
A njegov sin Joah, a njegov sin Ido, a njegov sin Zera, a njegov sin Jetraj.
tega sin Tahat, tega sin Uriel, tega sin Uzija, tega sin Savel.
A njegov sin Tahat, a njegov sin Urilo, a njegov sin Ozija, a njegov sin Saul.
Zaradi tega sem izven tega.
Zbog toga sam van toga.
tega sin Joram, tega sin Ahazija, tega sin Joas,
A njegov sin Joram, a njegov sin Ohozija, a njegov sin Joas.
tega sin Amazija, tega sin Azarija, tega sin Jotam,
A njegov sin Amasija, a njegov sin Azarija, a njegov sin Jotam,
tega sin Ahaz, tega sin Ezekija, tega sin Manasej,
A njegov sin Ahaz, a njegov sin Jezekija, a njegov sin Manasija,
tega sin Salum, tega sin Mibsam, tega sin Misma.
A njegov sin Salum, a njegov sin Mivsam, a njegov sin Misma.
tega sin Miha, tega sin Reaja, tega sin Baal,
A njegov sin Miha, a njegov sin Reaja, a njegov sin Val,
tega sin Elkana, tega sin Ebiasaf, tega sin Asir,
A njegov sin Elkana, a njegov sin Evijasaf, a njegov sin Asir,
tega sin Eliab, tega sin Jehoram, tega sin Elkana.
A njegov sin Elijav, a njegov sin Joram, a njegov sin Elkana.
tega sin Simea, tega sin Hagija, tega sin Asaja.
A njegov sin Simaja, a njegov sin Agija, a njegov sin Asaja.
tega sin Buki, tega sin Uzi, tega sin Zerahija,
A njegov sin Vukije, a njegov sin Ozije, a njegov sin Zeraja,
tega sin Merajot, tega sin Amarija, tega sin Ahitub,
A njegov sin Merajot, a njegov sin Amarija, a njegov sin Ahitov,
tega sin Ladan, tega sin Amihud, tega sin Elisama,
A njegov sin Ladan, a njegov sin Amijud, a njegov sin Elisama,
tega sin Amon, tega sin Josija.
A njegov sin Amon, a njegov sin Josija.
tega sin Zadok, tega sin Ahimaaz.
A njegov sin Sadok, a njegov sin Ahimas.
tega sin Nun, tega sin Jozue.
A njegov sin Non, a njegov sin Isus.
Tega smo ujeli predvčerajšnjim, tega včeraj.
Ovog smo uhvatili prekjuèe, onog juèe.
Tega dela nisi sprejel zaradi tega.
Гот бољи разлог?
Pleg tega... tega ne morete narediti...
I èak šta više, ja... Ne možete...
Tega obožujem.
Ovu baš volim.
Tudi tega.
I aroma toga.
Tega nočem.
A to ne želim.
Zaradi tega!
Evo zašto!
Poleg tega...
Nadalje...
Poleg tega...
Nadalje...
Poleg tega...
Nadalje...
Nočem tega.
Ne dolazi u obzir.
Tega večera.
Te veèeri.
Nedolgo tega.
Nedavno.
Ne tega.
To ne.
Pustite tega.
Ne taj.
Poskusite tega.
Pokušajte sa jednim od ovih.
Tega jutra.
Ovog jutra.
Ne, tega.
Ne, ne, ne. Ovog.
Zaradi tega?
To?
Tega tipa?
Ovaj momak?
Vidite tega?
Vidiš onog momka tamo?
Točno tega.
Baš taj.
Tega hudiča?
Tog vraga?
Tega ne.
Ne, taj nisam.

 

Povezana iskanja: Poleg Tega - Od Tega - Tega Zakona - Zaradi Tega - Daleč Od Tega - Razen Tega, Da ... - če Do Tega Pride - V Potrditev Tega So -