Prevod "varnostna preiskava zrakoplova" na slovaški jezik:


  Slovar Slovenski-Slovaški

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Odprtje računa operatorja zrakoplova imetniškega računa operaterja zrakoplova
Otvorenie účtu prevádzkovateľa lietadiel holdingového účtu prevádzkovateľa lietadiel
znotraj zrakoplova!
Pustia nás na palubu vzducholode!
Registrska številka zrakoplova
Kódy záruky
Preiskava, preiskava!
Prehliadka, prehliadka!
Ključne besede Napad zrakoplova igre
Kľúčové slová Útok lietadiel hry
Mahal sem ti iz zrakoplova.
Mával som ti zo vzducholode.
Večji incident v zvezi z delovanjem zrakoplova, pri katerem je bila lahko ogrožena varnost zrakoplova, kar bi kmalu povzročilo trčenje zrakoplova s tlemi ali ovirami
Veľký incident súvisiaci s prevádzkou lietadla, pri ktorom mohla byť ohrozená bezpečnosť lietadla a ktorý takmer viedol ku kolízii s iným lietadlom, so zemou alebo prekážkami.
vsak operator zrakoplova, vključen v švicarski ETS in ali EU ETS, ima en račun operatorja zrakoplova.
Každý prevádzkovateľ lietadiel, na ktorého sa vzťahuje ETS Švajčiarska a alebo EU ETS, musí mať jeden účet prevádzkovateľa lietadla holdingový účet prevádzkovateľa lietadla.
Sem našel 1 napad zrakoplova igre
Našiel som 1 útok lietadiel hry
UFO uvrstitvi zrakoplova glede na fizikalne
UFO klasifikácie lietadiel podľa fyzickej
Online igre, letenje zrakoplova Nikolajevič Tupoljev
Online hry letov lietadiel Tupolev
lastništvo plovila ali zrakoplova pomeni dejstvo, da je fizična ali pravna oseba registrirana kot lastnik plovila ali zrakoplova.
Vlastníctvo lode alebo lietadla znamená skutočnosť, že fyzická alebo právnická osoba je registrovaná ako vlastník lode alebo lietadla.
lastništvo plovila ali zrakoplova pomeni dejstvo, da je fizična ali pravna oseba registrirana kot lastnik plovila ali zrakoplova
vlastníctvo lode alebo lietadla znamená skutočnosť, že fyzická alebo právnická osoba je registrovaná ako vlastník plavidla alebo lietadla
varnostna kopija
záložná kópia
Varnostna zaščita
Vytiahnite rovno šedý kryt
VARNOSTNA ETIKETA
ZABEZPEČOVACIA ETIKETA
VARNOSTNA REZERVA
REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY
Varnostna navodila
Bezpečnostné pokyny
VARNOSTNA NIT
OCHRANNÝ PRÚŽOK
Varnostna koda.
Bezpečnostný kód.
Varnostna navodila.
Bezpečnostné Inštrukcia.
Varnostna služba?
Ostraha?
Varnostna vžigala
So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5  vol
Evropska varnostna strategija ter evropska varnostna in obrambna politika
Európska bezpečnostná stratégia a európska bezpečnostná a obranná politika
Evropska varnostna strategija ter evropska varnostna in obrambna politika (
Európska bezpečnostná stratégia a EBOP (
preiskava
Laboratórny test
PREISKAVA
NAVYŠETROVANIE
Preiskava!
Prehliadka!
Preiskava!
Kontrola!
PREISKAVA
SKÚMANIE
Preiskava
Prešetrenie
Varnostna nit ( 3 )
Ochranný prúžok ( 3 )
Bolnikova varnostna kartica .
Bezpečnostná karta pacienta .
VARNOSTNA REZERVA p.m.
REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY p.m.
Nacionalna varnostna rezerva
Národná rezerv a pre mimo r ia d n e udalosti
Evropska varnostna strategija
Európska bezpečnostná stratégia
IN VARNOSTNA POLITIKA
ZASTUPENIE UNIE NAVONOK BEZPEdNOSTNA POLITIKA
EVROPSKA VARNOSTNA STRATEGIJA
EURÓPSKABEZPEČNOSTNÁ STRATÉGIA
Varnostna koda sprejeta.
Bezpečnostný kód prijatý.
Varnostna izključitev razveljavljeno.
Núdzové odstavenie, preprogramované.
Varnostna izključitev razveljavljeno.
Nudzové odstavenie, preprogramované. Hej!
i1 3cH383838 Helij znotraj zrakoplova ne bo eksplodiral.
Hélium, ktorým je vzducholoď naplnená, nie je nebezpečné.
Preiskava urina
Rozbor moču
NADALJNJA PREISKAVA
ĎALŠIE VYŠETROVANIE
Preiskava umora.
Vyšetrovanie vraždy.

 

Povezana iskanja: Preiskava - Predhodna Preiskava - Storitev Preiskava - Preiskava Trga - Varnostna Politika - Varnostna Tehnologija - Varnostna Oprema - Varnostna Služba - Varnostna Pravila - Varnostna Naprava -