Prevod "uravnoteženje" na slovaški jezik:


  Slovar Slovenski-Slovaški

Uravnoteženje - prevod : Uravnoteženje - prevod : Uravnoteženje - prevod : Uravnoteženje - prevod : Uravnoteženje - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Zanimiva igra uravnoteženje tenis Zanimiva igra uravnoteženje tenis Come Fa
Fascinujúce hra vyvažovanie tenis Fascinujúce hra vyvažovanie tenis Príďte Fa
Krvavo dobro uravnoteženje idej.
Krvavý dobré vyváženie nápadov.
Zanimiva igra uravnoteženje tenis
Fascinujúce hra vyvažovanie tenis
Uravnoteženje ribiških zmogljivosti ...............................................................9
Nový spôsob vyuºívania zdrojov rýb .............................................................9
Uravnoteženje ribi kih zmogljivosti
Nový spôsob využívania zdrojov rýb
Stroji za uravnoteženje mehanskih delov
Stroje na vyvažovanie mechanických častí
Stroji za uravnoteženje mehanskih delov
Ostatné nástroje, prístroje, zariadenia a stroje
Stroji za uravnoteženje mehanskih delov
Ostatné optické nástroje, prístroje a zariadenia
Stroji za uravnoteženje mehanskih delov
Projektory na kontrolu profilov
stroji za uravnoteženje mehanskih delov
Katódové osciloskopy a katódové oscilografy
Distribucijo uravnoteženje izgube enakomerno med postajami.
Distribuovať vyrovnanie straty rovnomerne medzi stanicami.
Lahko združiti povzetke poslov za uravnoteženje učbenikov.
Môže zjednotiť súhrny transakcií na vyrovnanie učebnice.
Pozdravljam enakovredno uravnoteženje treh strani tega trikotnika.
Vítam rovnakú váhu prikladanú trom stranám trojuholníka.
Zaradi teh omejitev, je idealna linija ravnovesje redko doseči v praksi, in določena količina uravnoteženje zamudo in uravnoteženje izgubo običajno neizogibna.
Vzhľadom k týmto obmedzeniam, ideálne línie rovnováha zriedka v praxi dosiahnuť, a určité množstvo vyrovnanie oneskorenie a vyrovnávanie strát je zvyčajne nevyhnutný.
Menim, da moram zavrniti vsak ukrep, ki omejuje uravnoteženje.
Myslím si, že musím odmietnuť akékoľvek opatrenie, ktoré obmedzí vyrovnanie.
Ali je treba uporabiti uravnoteženje interesov in katerih interesov? Natančneje
Je namieste zvoliť prístup založený na vyvažovaní záujmov, a ak áno, aké záujmy by sa mali brať do úvahy pri tomto porovnávaní?
uravnoteženje trga s strukturnimi izboljšavami na ravni nabave blaga in trženja.
stabilizácie trhu štrukturálnymi zlepšeniami na úrovni ponuky a obchodu.
9. načrtovanje pravnega sistema za uravnoteženje tovorne zmogljivosti v kombiniranem prevozu.
9. návrh legislatívneho rámca na zabezpečenie vyťaženia kombinovanej dopravy.
To velja tudi za ukrepe za uravnoteženje proračunov držav članic evroobmočja.
To sa vzťahuje aj na opatrenia týkajúce sa konsolidácie rozpočtov jednotlivých členských štátov eurozóny.
Uravnoteženje rasti ne bo uspešno, če ne bomo obravnavali valutnih napetosti.
Bez riešenia menového napätia sa nedosiahne úspech pri obnovení rovnováhy rastu.
Holin nadalje gre korak, ki ga tudi uravnoteženje funkcijo žolčnika, jeter in ledvic.
Cholín ide o krok ďalej tým, že tiež vyrovnávanie funkciu žlčníka, pečene a obličiek.
Evropa mora posredovati, da bi zagotovila, da so grški ukrepi za uravnoteženje primerni.
Musí zasiahnuť s cieľom zabezpečiť, aby konsolidačné opatrenia Grécka mali zmysel.
zmanjšanje pogojev in ponovno uravnoteženje tveganja pogodb družbe BNFL v korist družbe BNFL
Zníženie obdobia a opätovné vyváženie rizika zmlúv spoločnosti BNFL v prospech spoločnosti BNFL.
Menim, da je ta predlog uravnoteženje dveh pomembnih vprašanj glede varstva podatkov in preglednosti.
Myslím si, že tento návrh by mohol predstavovať rovnováhu medzi dvomi dôležitými otázkami ochrany údajov a transparentnosťou.
50 milijard EUR za države članice izven evroobmočja za plačila in uravnoteženje plačilnih bilanc.
50 miliárd EUR pre členské štáty, ktoré nie sú v eurozóne, na platby a na vyváženie platobnej bilancie.
Medinstitucionalni sporazumi v Evropski uniji so ključni za učinkovito spremljanje, nadzor in uravnoteženje moči.
Medziinštitucionálne dohody v rámci Európskej únie sú kľúčové z hľadiska účinného monitorovania, kontroly a vyváženosti právomocí.
Globalizacija in novo uravnoteženje moči v svetu predstavljata pomemben nov razlog za skupno ukrepanje EU.
Globalizácia a opätovné zavedenie rovnováhy moci vo svete by poskytli novú nosnú ideu pre spoločné činnosti EÚ.
Pri poročilu ne gre le za okrepitev čezatlantskih odnosov, pač pa tudi za njihovo uravnoteženje.
Táto správa nie je iba o podpore transatlantických vzťahov, ale aj o ich vyvážení.
centrifugalni balansirni stroji, namenjeni za uravnoteženje votlih cilindričnih rotorskih komponent in imajo vse naslednje značilnosti
odstredivé vyrovnávacie stroje navrhnuté na vyvažovanie komponentov dutých valcových rotorov so všetkými týmito charakteristikami
Bil sem še uravnoteženje s to zadevo v moji mislih, ko hansom taksi odpeljal do Briony
Bol som ešte vyrovnávanie vec v mojom mysli, keď konské záprahy išiel až Briony
Ko popraviti uravnoteženje lesa smer in položaj, kliknite na sadje, za to, da pade od drevesa.
Akonáhle si opraviť vyváženie dreva smer a pozíciu, kliknite na ovocie, pretože k pádu zo stromu.
Vendar pa bo zaradi trenutnih gospodarskih obetov natančno uravnoteženje teh reform, ki je potrebno, še zahtevnejše.
V novej hospodárskej situácii však bude dosahovanie potrebnej rovnováhy ešte náročnejšie.
Bil sem še vedno uravnoteženje zadevo v mojih mislih, ko Lahka pokrita dvokolica taksi odpeljal do Briony
Bol som stále vyrovnanie vec v mojej mysli, keď drožka taxík išiel až Briony
HP jelinija vrnil, uravnoteženje sestavnih delov strukture las, posebej primeren za suhe lase tudi zaradi kemičnih tretmajev.
HP je linka sa vrátil, vyvažovanie zložiek štruktúry vlasov, najmä vhodné pre suché vlasy tiež v dôsledku chemických ošetrení.
Menim, da si obe poročili dobro prizadevata za uravnoteženje teh izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija.
Mám pocit, že tieto dve správy sa veľmi dobre snažia o vyváženie týchto výziev, ktorý Európska únia čelí.
Vendar pa imajo eno skupno stvar, in sicer zagotavljanje gospodarske pomoči za uravnoteženje negativnih vidikov otoških regij.
Jedno však majú spoločné t. j. poskytovanie hospodárskych úľav s cieľom vyvážiť negatívne stránky ostrovných regiónov.
To je prava smer in to zagotavlja boljše uravnoteženje gospodarskih, socialnih in okoljskih vidikov razvoja in potreb.
To je správna cesta, po ktorej musíme ísť, a to zahŕňa aj lepšiu rovnováhu medzi hospodárskymi, sociálnymi a ekologickými trendmi a potrebami.
centrifugalni balansirni stroji, namenjeni za uravnoteženje gibkih rotorjev dolžine 600 mm ali več, ki imajo vse naslednje značilnosti
odstredivé vyvažovacie stroje navrhnuté na vyvažovanie pružných rotorov o dĺžke najmenej 600 mm, vyznačujúce sa všetkými týmito charakteristikami
spodbujanje podjetniške miselnosti, veščin in kulture ter uravnoteženje podjetniškega tveganja in nagrajevanja, še zlasti za ženske in mlade
podporovanie podnikateľského zmýšľania, schopností a podnikateľskej kultúry a nastoľovanie rovnováhy medzi podnikateľským rizikom a ziskom najmä v prípade žien a mladých ľudí
Pravkar sem uravnoteženje, ali moram teči za to, ali naj ostriž zadaj Landau, ko jo taksi prišel skozi ulice.
Len som sa vyrovnanie, či by som mal utiecť, alebo či mám ostriež za nej Landau, keď prešiel kabínou ulici.
Naravne zdravljenja za gastritis morajo prizadevati za ponovno uravnoteženje želodčne sluznice, ki pa se bo ponuditi dolgoročno gastritis olajšave.
Prírodná liečba pre gastritída by mal fungovať vyvážiť sliznicu žalúdka, ktorá zasa bude ponúknuť dlhodobý reliéf gastritída.
FEP lahko financira ukrepe za uravnoteženje virov in zmogljivosti flote ali za spodbujanje okolju prijaznejših načinov ribolova in proizvodnje.
Riadenie flotily nepoužíva parametre kapacity rybolovu.
Poskrbeti moramo, da bomo z ustreznimi proračunskimi sredstvi podprli tako dejavnost, da bomo zagotovili uravnoteženje prispevkov k čezatlantski razpravi.
Musíme sa na to sústrediť, aby sme na vytvorenie takéhoto vplyvu zabezpečili primerané rozpočtové prostriedky. Tak získame rovnocenný prístup a podporu v našich transatlantických diskusiách.
olajšati preučevanje in uporabo ukrepov za uravnoteženje proizvodnje in porabe ter uvajanje postopkov obveščanja in posvetovanja za večjo preglednost trga,
uľahčiť štúdium a uplatňovanie opatrení na vyrovnávanie produkcie a spotreby a vytváranie informačných a poradenských postupov s cieľom zvýšiť transparentnosť trhu,
Zlasti za obdobje odpravljanja je uravnoteženje nujno orodje za to, da se bodo lahko posamezne kmetije bolje orientirale na trgu.
Najmä v období vyraďovania kvót na mlieko je vyrovnanie nevyhnutným prostriedkom pre jednotlivé poľnohospodárske podniky, aby boli schopné lepšie sa zorientovať na trhu.

 

Povezana iskanja: Uravnoteženje - Uravnoteženje Akt - Stroji Za Uravnoteženje - Uravnoteženje Stroj - Uravnoteženje Vodja Skupine - Uravnoteženje Kolesa -