Prevod "osnovne postavke" na slovaški jezik:


  Slovar Slovenski-Slovaški

Osnovne postavke - prevod : Postavke - prevod : Postavke - prevod : Postavke - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

PRILOGA H OSNOVNE POSTAVKE V ZVEZI S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO ZA NALOGE VOŽNJE VLAKA
PRÍLOHA H MINIMÁLNE PRVKY RELEVANTNÉ PRE ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU PRE ÚLOHU VEDENIA VLAKU
PRILOGA L OSNOVNE POSTAVKE V ZVEZI S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO ZA NALOGE PRIPRAVE VLAKA
PRÍLOHA L MINIMÁLNE PRVKY RELEVANTNÉ PRE ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU PRE ÚLOHU PRÍPRAVY VLAKOV
PRILOGA J OSNOVNE POSTAVKE V ZVEZI S STROKOVNO USPOSOBLJENOSTJO ZA NALOGE, POVEZANE S SPREMLJANJEM VLAKOV
PRÍLOHA J MINIMÁLNE PRVKY RELEVANTNÉ PRE ODBORNÚ KVALIFIKÁCIU PRE ÚLOHY SÚVISIACE SO SPREVÁDZANÍM VLAKOV
Osnovne postavke v zvezi s strokovno usposobljenostjo za posamezne naloge so navedene v prilogah H, J in L.
Minimálne požiadavky týkajúce sa odbornej kvalifikácie pre jednotlivé úlohy je možné nájsť v prílohách H, J a L.
št. postavke zaporedna številka tekoče postavke
číslo položky poradové číslo danej položky
Podpira serijskih postavke (postavke z zaporednimi številkami).
Podporuje serializoval položky (položiek poradovými číslami) .
Podpira serializirajo postavke (postavke z zaporednimi številkami) .
Podporuje serializoval položky (položiek poradovými číslami) .
Neporavnane postavke
Položky , ktoré sa práve uhrádzajú
NEBILANČNE POSTAVKE
MIMOBILANČNÉ POLOŽKY
Neporavnane postavke
Položky v priebehu vyrovnania
Bilančne postavke
Súvahová položka
Pojasnjevalne postavke
Doplňujúce položky
Razpored postavke
Rozloženie položiek
Razpored postavke
Rozloženie položiek
Postavke vsebine
Kontakty
Tarifne postavke
Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné hodinky, vrátane stopiek, iné ako položky 9101
Tarifne postavke
Mäsové prípravky
Cena postavke
V účtovanej cene sa môžu zohľadniť rozdiely spôsobené rozvrhom dodávok, miestami dodania a inými podobnými faktormi.
Tarifne postavke
Ostatné, zo syntetických vlákien
Primernost postavke
Položky, ktoré spíňajú stanovené podmienky
Primernost postavke
Položky, ktoré spĺňajú stanovené podmienky
(Pojasnjevalne postavke)
(Doplňujúce položky)
Pojasnjevalne postavke
Memorandové položky
ITEMS POSTAVKE
ITEMS POLOŽKY
Izravnalne postavke
Vyrovnávajúce položky
Druge pojasnjevalne postavke za NCB Postavke bilance stanja Nerazporejeno
Doplňujúce položky za NCB Bilančné položky Nečlenené
Možnosti za artikle Podpira serijskih postavke (postavke z zaporednimi številkami).
Možnosti položiek Podporuje serializoval položky (položiek poradovými číslami) .
Možnosti za artikle Podpira serializirajo postavke (postavke z zaporednimi številkami) .
Možnosti položiek Podporuje serializoval položky (položiek poradovými číslami) .
POSTAVKE BILANCE STANJA
SÚVAHOVÉ POLOŽKY
Druge manjše postavke .
Ostatné menšie položky .
Neporavnane postavke 12 .
Položky , ktoré sa práve uhrádzajú 12 . Ostatné pasíva 12.1 .
POSTAVKE BILANCE STANJA
BILANČNÉ POLOŽKY Úverové inštitúcie
BILANCA STANJA POSTAVKE
SK
Bilančne postavke ( 1 )
Súvahová položka ( 1 )
Dodatne postavke podatkov
Ďalšie údajové položky
Vrsta postavke podatkov
Členenie podľa banky ECI
Postavke kumulativnih podatkov
údajové
Vrsta postavke podatkov
Druh údajovej položky
Postavke bilance stanja
Bilančné Položky
Postavke bilance stanja
SK
Postavke bilance stanja
Súvahové položky
POSTAVKE BILANCE STANJA
POLOŽKY BILANCIE
POSTAVKE BILANCE STANJA
BILANČNÉ POLOŽKY
BILANCA STANJA POSTAVKE
Spolu Spolu
5.3 Pojasnjevalne postavke
5.3 . Doplňujúce položky

 

Povezana iskanja: številka Postavke - Posamezne Postavke - Osnovne Informacije - Osnovne šole - Osnovne Potrebe - Osnovne Pravice - Osnovne Zahteve - Osnovne študije - Osnovne Veščine -