Prevod "zanesljivo delovanje" na romunskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Romunski

Delovanje - prevod : Zanesljivo delovanje - prevod : Zanesljivo delovanje - prevod : Zanesljivo delovanje - prevod : Delovanje - prevod : Zanesljivo - prevod : Zanesljivo - prevod : Zanesljivo delovanje - prevod : Zanesljivo delovanje - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Prečiščena voda za zanesljivo delovanje
Apă filtrată pentru funcţionarea în siguranţă
podrobna pravila za varno in zanesljivo delovanje sestavnih delov vodikovega sistema in vodikovih sistemov iz člena 5
norme privind funcționarea sigură și fiabilă a componentelor și a sistemelor pe bază de hidrogen prevăzute la articolul 5
Enakomerno namakanje 16 prilagodljivih in natančnih šob iz mehke plastike zagotovlja zelo enakomerno razpršitev vode in zanesljivo delovanje.
Chiar irigare 16 duze de precizie flexibile din plastic moale asigură o distribuție deosebit de uniformă a apei și funcționare fiabilă.
varno in zanesljivo hrambo vseh podatkov, ki so nujni za ustrezno delovanje sistema knjigovodstva in kontrole jedrskih snovi
stocarea în condiții de siguranță și securitate a tuturor datelor necesare pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului ECMN
Zanesljivo ne.
Absolut deloc.
Razpoložljive zmogljivosti teh vodov je treba določiti na najvišjo možno vrednost skladno z varnostnimi standardi za zanesljivo delovanje omrežja.
Capacităţile disponibile ale acestor linii trebuie să fie stabilite la nivelurile maxime, cu condiţia respectării normelor de securitate privind exploatarea sigură a reţelelor.
S tem bo mogoče doseči zadovoljivo, zanesljivo infrastrukturo, ki bo lahko podprla delovanje notranjega energetskega trga in zmanjšala posledice kriz.
Astfel se va crea o infrastructură satisfăcătoare şi fiabilă, capabilă să sprijine piaţa energetică internă, dar şi să înlăture consecinţele crizelor care apar.
Je to zanesljivo?
E sigur ?
Ne vem zanesljivo.
Nu sunt sigur.
ker naj se za zanesljivo in pravilno delovanje tahografa določijo enotne zahteve za občasne kontrolne in inšpekcijske preglede po vgradnji naprave,
întrucât, pentru a garanta funcţionarea fiabilă şi corectă a aparaturii, este recomandabil să se prevadă condiţii unitare pentru verificări şi inspecţii periodice ale aparaturii de înregistrare, după instalare
zagotoviti varno in zanesljivo delovanje reaktorja z visokim pretokom v Pettnu (HFR), da bi zagotovili razpoložljivost nevtronskega toka v raziskovalne namene
Asigurarea operării în condiții de siguranță și fiabilitate a reactorului cu flux ridicat (HFR), în vederea garantării disponibilității fluxului de neutroni în scopuri experimentale.
Poleg ukrepov iz odstavka 1 pristojni organi uvedejo in vzdržujejo ustrezne varnostne ukrepe za učinkovito, zanesljivo in varno delovanje elektronskega tranzitnega sistema.
Părțile contractante prevăd condițiile pentru îndeplinirea formalităților prin tehnici de prelucrare electronică a datelor, care cuprind, între altele, măsuri de control al sursei datelor și de protecție a datelor împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale, a alterării lor sau a accesului neautorizat.
Zanesljivo zaključite celotno zdravljenje.
Asiguraţi vă că respectaţi durata completă a tratamentului.
Hitro, preprosto in zanesljivo
Rapid, simplu şi sigur
Zanesljivo in učinkovito hlajenje
Măsurare fiabilă și eficientă a temperaturii
Potrebujemo zanesljivo diagnozo stanja.
Avem nevoie de un diagnostic fiabil al situaţiei.
To je najbolj zanesljivo.
E mai sigur.
Poleg varnostnih zahtev iz člena 4a(2) carinski organi uvedejo in vzdržujejo primerne varnostne ukrepe za učinkovito, zanesljivo in varno delovanje celotnega tranzitnega sistema.
4a alin. (2), autorităţile vamale stabilesc şi menţin modalităţile de securitate corespunzătoare referitoare la funcţionarea eficientă, fiabilă şi sigură a sistemului complet de tranzit.
Umetniških krogih zanesljivo outsourcing podjetje.
Cercurile artistice o fiabile companie de outsourcing.
On je tvoje zanesljivo upanje.
El este singura ta speranţă adevărată.
Kako izbrati zanesljivo potovalnega agenta.
Cum sa alegi un agent de turism de încredere.
Zagotavljajo rezultate hitro in zanesljivo.
Ei livra rezultate rapid și cu încredere.
Takšna majhna povečanjajetežko zanesljivo meriti.
Astfel de creșteri mici sunt dificil de măsuratîn modfiabil.
Doc, v zanesljivo smrt greš.
Doc, te îndrepti spre groapa.
Dodatno k varnostnim zahtevam iz člena 4a(2) carinski organi vzpostavijo in vzdržujejo ustrezne varnostne ukrepe za učinkovito, zanesljivo in varno delovanje celotnega tranzitnega sistema.
4 lit. (a) alin. (2), autorităţile vamale trebuie să stabilească şi să menţină aranjamentele securităţii adecvate pentru funcţionarea eficientă, fiabilă şi sigură a sistemului de tranzit complet.
PETER Nato bom dal vam zanesljivo.
Petru I se va da apoi vă solid.
Prizadevanja za zanesljivo preskrbo s plinom
Către securitatea aprovizionării cu gaze naturale
Dokaj zanesljivo pričakujemo prehodno zmerno vreme.
Dar pot spune cu oarecare certitudine că ne putem astepta la o perioadă scurtă de conditii bune.
Da bi dosegli strateške cilje EU, Komisija ne bi smela začeti z razvojem novega orodja, dokler ne bo zagotovljeno polno, varno in zanesljivo delovanje obstoječih orodij.
Pentru realizarea obiectivelor strategice ale Uniunii, Comisia nu ar trebui să lanseze crearea de la zero a noi instrumente până când cele existente nu devin pe deplin operaţionale şi fiabile.
(2) Postopna ustanovitev tega območja in zanesljivo delovanje notranjega trga pomenita potrebo po izboljšanju, poenostavitvi in pospešenju pravosodnega sodelovanja med državami članicami v civilnih in gospodarskih zadevah.
(2) Instituirea treptată a acestui spaţiu, precum şi funcţionarea corectă a pieţei interne implică nevoia de îmbunătăţire, simplificare şi accelerare a cooperării judiciare efective între statele membre în materie civilă şi comercială.
Hall vzel stvari v počasi, a zanesljivo.
Dl Hall a luat lucrurile încet, dar sigur.
Eurobankovci ostajajo zanesljivo in varno plačilno sredstvo.
Bancnotele euro rămân un mijloc de plată sigur și de încredere
3 fazni Plus tehnologija zagotavlja zanesljivo in
3 faze Plus asigură o tehnologie fiabilă şi
Zanesljivo dostavo podatkov (brez izgube, ohrani celovitost)
Livrare de date fiabile (nici o pierdere, menține integritatea)
Gre tudi za zanesljivo preskrbo s hrano.
Acesta vizează, de asemenea, asigurarea propriei noastre aprovizionări cu alimente.

 

Povezana iskanja: Zanesljivo - Počasi, A Zanesljivo - Delovanje - Neprekinjeno Delovanje - Začetno Delovanje - Normalno Delovanje - Optimalno Delovanje - Ročno Delovanje - Delovanje Baterije - Delovanje Premik -