Prevod "posredna metoda" na romunskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Romunski

Metoda - prevod : Posredna metoda - prevod : Metoda - prevod : Metoda - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Posredna zbirka
Colecție proxy
Posredna pomoč
Ajutorul indirect
Posredna obdavčitev
Calendar aceste dispoziții ale directivei menționate se pun în aplicare în termen de 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.
posredna diskriminacija
discriminare indirectă
POSREDNA POMOČ PODJETJU RR
AJUTOR INDIRECT ÎN FAVOAREA RR
posredna udeležba pri CB Eurosistema in
participarea indirectă la o bancă centrală a Eurosistemului și
Posredna hipnoza je nekaj običajnega, posredna regresija pa ni samo nenavadna, ampak vas spravlja tudi ob živce.
Se mai întâmplă să fii hipnotizat indirect, dar regresia indirectă nu e doar o situatie neobisnuită, ci si una un pic isterică.
obstajala je morebitna posredna pomoč podjetju RR,
exista un posibil ajutor indirect în favoarea RR
Zato vsa ta posredna poroštva pomenijo pomoč.
Prin urmare, aceste contra garanții reprezintă, în totalitate, ajutor.
metoda metoda napoved
Metodă metoda de predicție
posredna oskrba z lesno biomaso za proizvodnjo energije
Sursă indirectă de biomasă lemnoasă pentru producerea de energie
Dinamična metoda (Cottrellova metoda)
Metoda dinamică (Metoda lui Cottrell)
analitična metoda in metoda vzorčenja
metodele de analiză şi de eşantionare
Grčija trdi, da ta posredna poroštva ne pomenijo selektivnih ukrepov.
Grecia susține că aceste contra garanții nu reprezentau măsuri selective.
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metoda
Metodă
Metoda
Lungime
Metoda
Metoda
METODA
METODA
V zameno za to je dobila ustrezna posredna poroštva od države.
În schimb, ETVA a primit contra garanțiile corespunzătoare de la stat.
Metoda kodiranja
Metodă codificare
Metoda kodiranja
Metodă codificare
Metoda pošiljanja
Metodă de trimitere
Overovitvena metoda
Metodă de autentificare
Šifrirna metoda
Metoda de criptare
Overitvena metoda
Metoda de autentificare
Metoda priloge
Metodă atașament
Metoda aktivacije
Metodă de activare
Metoda računanja
Metoda de calcul
Metoda stiskanja
Metoda de compresie
Metoda spenjanja
Metodă capsare
Metoda dajanja
Mod de administrare
metoda odvajanja,
tehnica de evacuare
Metoda izračunavanja
Metoda de calcul
Metoda 1
Prima metodă
Metoda 2
A doua metodă
Metoda dela
Metodă de lucru
Metoda A
Metoda A
Metoda B
Metoda B
Metoda dodelitve
Metoda de alocare
Zastrašujoca metoda.
Este o tehnică descurajantă.
METODA A
METODA A
METODA B
METODA B

 

Povezana iskanja: Posredna Razsvetljava - Metoda - Metoda Zdravljenja - Metoda Dela - Učna Metoda - Preskusna Metoda - Metoda Za Izračun - Znanstvena Metoda - Metoda Testiranja - Metoda Merjenja -