Prevod "stopnja postavka" na poljskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Poljski

Stopnja - prevod : Postavka - prevod : Stopnja - prevod : Stopnja - prevod : Stopnja postavka - prevod : Stopnja - prevod : Stopnja - prevod : Stopnja - prevod :
Ključne besede : Poziom Stopień Poziom Etap Stadium

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

tarifna postavka 20031020, tarifna stopnja zunaj kvote 18,4 191 EUR 100 kg net eda, tarifna stopnja v okviru kvote 23 ,
w pozycji taryfowej 07115100, ze stawką celną poza kontyngentem w wysokości 9,6 191 EUR 100 kg netto eda i ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 12
tarifna postavka 20031030, tarifna stopnja zunaj kvote 18,4 222 EUR 100 kg net eda, tarifna stopnja v okviru kvote 23 .
w pozycji taryfowej 20031020, ze stawką celną poza kontyngentem w wysokości 18,4 191 EUR 100 kg netto eda i ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 23
tarifna postavka 07115100, tarifna stopnja zunaj kvote 9,6 191 EUR 100 kg net eda, tarifna stopnja v okviru kvote 12 ,
dodaje się 650 ton (waga netto po odsączeniu) do przydziału dla Chińskiej Republiki Ludowej w ramach kontyngentu taryfowego UE na grzyby z gatunku Agaricus, przetworzone, zakonserwowane lub tymczasowo zakonserwowane
Če se naknadno izkaže, da za določene transakcije ne velja splo na davčna stopnja, ampak ničelna davčna stopnja (zero rating), potem se ena obračunska postavka zniža.
Jeśli następnie okaże się, że dla określonych transakcji obowiązuje nie standardowa stawka podatku, ale zerowa stawka podatku (zero rating), zmniejsza się w ten sposób jedna z pozycji w rozliczeniu.
Postavka
Pozycja
Postavka
Treść
Postavka
Artykuł
Postavka
Rok budżetowy 2008
Postavka
Środki 2009
Postavka
Pozycja
Postavka
Pozostałe płyty i filmy, o dowolnym boku przekraczającym 255 mm
Postavka
Element
Postavka
Nagłówek
POSTAVKA
POZYCJA
Razčlenitev Postavka
Operacje z przyrzeczeniem odkupu Operacje z przyrzeczeniem odkupu Operacje z przyrzeczeniem odkupu Operacje z przyrzeczeniem odkupu Operacje z przyrzeczeniem odkupu Operacje z przyrzeczeniem odkupu Operacje z przyrzeczeniem odkupu Instytucje rządowe i samorządowe Instytucje rządowe i samorządowe
Postavka Opis
Opis Siedziba
Razčlenitev Postavka
Pozostale aktywa Reszta świata
Razčlenitev Postavka
Zadlużenie instytucji rządowych i samorządowych wyrażone w euro Pozostale aktywa Państwa UE Kredyty , pożyczki i inne należności Kredyty , pożyczki i inne należności Instytucje niemonetarne Instytucje niebankowe
Odstranjena postavka .
Wycofane pozycje .
Nova postavka
Nowa pozycja
Postavka seznama
Element listy
Urna postavka
Stawka godzinowa
Člen Postavka
Artykuł Pozycja
Člen Postavka
Treść
BLAGOVNA POSTAVKA
POZYCJA TOWAROWA
32 Postavka
32 Pozycja
Spremenljivka postavka
Zmienna pozycja
Tarifna postavka
298,5 , ale nie mniej niż 4,00 kg
Tarifna postavka
Róże
Proračunska postavka
Pozycja budżetowa
Postavka specifikacije
Pozycje dokumentu specyfikacji
Če želite prikazati seznam udobja, ki jih predloži, ločene z vejicami, npr, prva postavka, druga postavka, tretja postavka ...
Jeśli chcesz, aby wyświetlić listę udogodnień, złożyć je tutaj, oddzielając je przecinkami, np pierwszy element, drugi element, trzeci element ...
Stopnja 3 Stopnja 3 Stopnja 3 Stopnja 3 Stopnja 3 Stopnja 3 Stopnja 3 Neto
Etap 3 Etap 3 Etap 3 Etap 3 Etap 3 Etap 3 Etap 3 Netto
Bilančna postavka ( 1 )
Pozycja bilansu ( 1 )
Ta postavka vključuje
Pozycja ta obejmuje

 

Povezana iskanja: Urna Postavka - Preostala Postavka - Stopnja - Stopnja Sth - Osnovna Stopnja - Stopnja Rasti - Stopnja Težavnosti - Stopnja Avtomatizacije - Stopnja Uspeha - Davčna Stopnja -