Prevod "določen čas" na poljskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Poljski

čas - prevod : čas - prevod : Določen čas - prevod : Čas - prevod : čas - prevod : Določen čas - prevod : Določen čas - prevod : čas - prevod : Določen čas - prevod : Določen čas - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Določen čas
Podany czas
Določen čas
W niepełnym wymiarze godzin
travinje za določen čas
czasowe uprawy traw
Pogodbe za določen čas
umowa na czas określony
Travinje za določen čas
czasowe uprawy traw
Pogodbe za določen čas
umowa na czas określony
(b) Pogodbe za določen čas
b) umowa na czas określony
pri naročilih za določen čas
w przypadku umów w sprawie zamówień na czas określony
pri naročilih za določen čas
W przypadku gdy podmiot zamawiający w kontekście zamówienia objętego niniejszą Umową wymaga, aby osoby nieobjęte załącznikiem III udzielały zamówień zgodnie z określonymi wymogami, do tego rodzaju wymogów stosuje się odpowiednio art. 122.
Čas, določen za predložitev ponudb, je čas v Belgiji.
Godziny składania ofert ustala się zgodnie z czasem obowiązującym w Belgii.
pri javnih naročilih za določen čas
gdy nie jest pewne, czy umowa będzie zawierana na czas określony, stosuje się postanowienia lit. b).
Čas, določen v prvem pododstavku, se razume kot bruseljski čas.
Czas określony w ust. 1 należy rozumieć jako czas brukselski.
Moram dobavo bit stuf za določen čas.
Muszę dostarczyć trochę stuf w określonym czasie.
Zakaj rabim za nakup vstopnic za določen čas?
Dlaczego muszę kupić bilety przez określony czas?
Za te ukrepe pa je potreben določen čas.
Podjęcie takich kroków wymaga jednak dostatecznego czasu.
Le šest jih ima določen krajši čas trajanja kot je tisti, določen v tej direktivi.
Tylko sześć ma krótsze okresy zatrzymania niż ustalone w tej dyrektywie.
samo certificirani Etični Hacking Tečaj 125 za določen čas!
tylko Certified Ethical Hacking golfowe 125 przez ograniczony czas!
Prevajalce zaposlujemo tudi kot pogodbeno osebje za določen čas.
Tłumacze pisemni mogą również być zatrudniani jako pracownicy kontraktowi na czas określony.
Trajanje varstva Pravica žlahtnitelja se prizna za določen čas.
Okres ochrony Prawo hodowcy jest przyznawane na czas określony.
Kadrovski predpisi Imenovanja Sprememba pogodb za določen čas v eno pogodbo za nedoločen čas
Regulamin pracowniczy Powołania Zmiana umów na czas określony na jedną umowę na czas nieokreślony
sklenitvijo delovnega razmerja za polni delovni čas in določen čas, krajši od 12 mesecev
Prawo do renty rodzinnej również wymaga spełnienia ogólnych i szczególnych warunków.
V skladu z direktivo 1999 70 ES se takšnemu osebju na splošno ponudi prva pogodba za določen čas, nato podaljšanje za določen čas in tretja pogodba za nedoločen čas.
W przypadku tych pracowników działamy w duchu dyrektywy nr 1999 70 WE, ponieważ zazwyczaj pracownikom tym proponuje się umowę na czas określony, następnie przedłużenie umowy na czas określony, a po jej wygaśnięciu umowę na czas nieokreślony.
Kadrovski predpisi Imenovanja Sprememba pogodb za določen čas v eno samo pogodbo za nedoločen čas
Regulamin pracowniczy Powołania Przekształcenie umów na czas określony w jedną umowę na czas nieokreślony
Na Nizozemskem je z zakonodajo določen samo skupni delovni čas.
1 r. są w całości wykonywane na poziomie lokalnym i zgodnie z warunkami lokalnymi.
Tam je določeno načelo nediskriminacije delavcev, zaposlenih za določen čas.
Wyrażona jest w niej zasada niedyskryminacji pracowników zatrudnionych na czas określony.
Protopicom in določen čas po zdravljenju ne smete dobiti cepiv.
szczepić w trakcie leczenia maścią Protopic i przez pewien czas po zakończeniu jej stosowania.
Protopyom in določen čas po zdravljenju ne smete dobiti cepiv.
szczepić w trakcie leczenia maścią Protopy i przez pewien czas po zakończeniu jej stosowania.
Naslednja Holm srečanje čas datum še ni določen, glej spodaj.
Następnym razem Holm konferencyjny data nie jest jeszcze ustalona, patrz niżej.
Pomladni čas je določen na ravni vode, na več kot
Wiosna jest określana na poziomie wody, więcej niż
najdaljše skupno trajanje zaporednih pogodb ali razmerij za določen čas
wprowadzenie maksymalnego czasu trwania zatrudnienia na czas określony
Predsednik lahko za določen čas posamezne naloge preda generalnemu sekretarju.
Przewodniczący może powierzyć określone zadania na czas określony Sekretarzowi Generalnemu.
Odbor lahko sklene, da se določen čas nameni za vprašanja.
Jeśli komisja tak postanowi, tura pytań może zostać przeprowadzona w ramach komisji.
Večletna krma (detelja, lucerna, travinje in pašniki za določen čas)
pasze wieloletnie (koniczyna, lucerna, łąki i pastwiska czasowe)
Pogodbe začasnih uslužbencev, ki so zaposleni za določen čas in za katere se uporablja člen 2 (d) PZDU , se lahko obnovijo le enkrat za določen čas.
Umowy o pracę na czas określony pracowników, wobec których stosuje się art. 2 lit. d), mogą być przedłużane na czas określony nie więcej niż jeden raz.
Če najdaljši čas vožnje presega čas, določen v točki 1.2, živali ni dovoljeno prevažati z vlakom.
Zwierząt nie wolno transportować koleją, jeżeli maksymalny czas trwania podróży przekracza czas określony w ust. 1.2.
Direktiva 1999 70 ES Določbi 4 in 5 okvirnega sporazuma o delu za določen čas Zaposlovanje za določen čas v javni upravi Pogoji zaposlitve Plačilo in pokojnine Obnovitev pogodb o zaposlitvi za določen čas za obdobje do osmih let Procesna avtonomija Neposredni učinek
Dyrektywa 1999 70 WE Klauzule 4 i 5 porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony Zatrudnienie na czas określony w organach administracji publicznej Warunki pracy Wynagrodzenie za pracę i emerytury Ponowne zawieranie umów o pracę na czas określony na okres wynoszący do ośmiu lat Autonomia proceduralna Bezpośrednia skuteczność
Ta uporabniško določen čas ni bil zbrisan, ker je v uporabi.
Nie można usunąć czasu zdefiniowanego przez użytkownika, ponieważ jest w użyciu.
Na križu plačal za vsak čas, da smo določen v skušnjavo.
Na krzyżu Jezus zapłacił za każdym razem, że daliśmy się pokusie.
Pogodbe o zaposlitvi se lahko sklenejo za nedoločen ali določen čas.
Świadczenia takie mogę być negocjowane z wyjątkiem tych, które zostały omówione w ogólnym porozumieniu między organizacjami pracodawców a związkami zawodowymi.
Lokalne uslužbence zaposli direktor po pogodbi o zaposlitvi za določen čas.
Pracownik miejscowy jest zatrudniany przez dyrektora na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.
Izločanje Končni razpolovni čas je določen s hitrostjo absorpcije iz podkožnega tkiva.
Eliminacja Końcowy okres półtrwania insuliny jest zależny od szybkości wchłaniania z tkanki podskórnej.
jo preizkusite brezplačno za določen čas. Če je element brezplačen, tapnite Brezplačno.
demo, aby wypróbować ją bezpłatnie przez określony czas. Jeśli dany element jest bezpłatny, dotknij Bezpłatne.
Android Password Cracker je prost z vsemi različicami SPYERA za določen čas
Android Password Cracker jest za darmo ze wszystkimi wersjami SPYERA na czas określony
Vzpenjajoče trend se zgodi, ko cena ohranja gredo gor za določen čas.
Rosnąco tendencja ma miejsce, gdy cena leci się przez pewien okres czasu.
Lokalno osebje zaposli direktor na podlagi pogodb o zaposlitvi za določen čas.
Pracownicy miejscowi zatrudniani są przez Dyrektora na podstawie umów zawieranych na czas określony.

 

Povezana iskanja: Določen - Vnaprej Določen - Ni Določen - Določen Slika - Je Določen - Določen V Steni - čas - Prosti čas - čas Dostave - Odpiralni čas -