Prevod "strokovna organizacija storitev" do Perzijskega jeziku:


  Slovar Slovenski-Perzijski

Organizacija - prevod : Organizacija - prevod : Storitev - prevod : Storitev - prevod : Storitev - prevod : Organizacija - prevod : Organizacija - prevod : Strokovna organizacija storitev - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Organizacija
سازمان
Organizacija
سازمان
Organizacija
سازمان
Organizacija
سازمان
Organizacija
سازمان
Organizacija
سازمان دهنده
organizacija
سازمان
Storitev
خدمت
Storitev
خدمت
Storitev
خدمت
Storitev?
خدمات
Kakšna organizacija!
عجب سازماندهي خوبي تا حالا سوار قطار نشدي ، درسته
Menu storitev
گزینگان خدمات
Poženi storitev
آغاز خدمت
Uredi storitev
ویرایش خدمت
Poženi storitev...
آغاز خدمت...
Ustavi storitev...
ایست خدمت...
Uredi storitev...
ویرایش خدمت...
Storitev NepomukComment
خدمات هسته NepomukComment
Storitev NepomukName
خدمات هسته NepomukName
Dodaj storitev
افزودن خدمت
Izberite storitev
برگزیدن خدمت
Poženi storitev
اجرای خدمت
Ustavi storitev
ایست خدمت
vrste storitev
انواع خدمت
Storitev telnet
خدمت تل نت
Privzeta storitev
خدمت پیش فرض
Privzeta storitev
حالت فرابری پیش فرض
Storitev adresarComment
خدمت کتاب نشانیName
Dodaj storitev...
افزودن خدمت...
Odstrani storitev
حذف خدمت
Oh, storitev.
بله خدمات
Vaša organizacija, g.
از تشکيلات شما آقاي ميدنايت يک امانتي آورده شده
Oni so tajna organizacija...
...اونها داراي تشكيلاتي مخفي هستند
Prikaži menije storitev
نمایش گزینگان خدمت
Govorna storitev KTTSD
خدمت گفتار KTTSD
Kaže na storitev
نقاط خدمت
Pot do storitev
مسیر خدمت
Vnovič zaženi storitev
بازآغازی خدمت
Vnovič zaženi storitev...
بازآغازی خدمت...
Nastavitve storitev KDEName
پیکربندی خدمات KDEName
Upravljalnik storitev KDE
مدیر خدمت KDE
Denarnična storitev KDE
خدمت KDE Wallet
Nastavitve imeniških storitev
پیکربندی خدمات فهرست راهنما
Storitev CVS DCOP
خدمت CVS D Bus

 

Povezana iskanja: Strokovna Organizacija - Strokovna Literatura - Strokovna Združenja - Strokovna Revija - Strokovna Praksa - Strokovna Skupina - Strokovna Področja - Strokovna Ocena - Strokovna Razprava - Organizacija -