Prevod "še uresničilo" do Perzijskega jeziku:


Si mislil : se uresničilo ?

  Slovar Slovenski-Perzijski

še uresničilo - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Otroci. Uresničilo se je.
بچه ست ديگه ولي برآورده شد
Moje prekletstvo se ni uresničilo.
نفرين من کامل نشده.
Če ti povem, se ne bo uresničilo.
تو چي مي خواي، ماري
Je kaj napovedal? In se je uresničilo? Da.
اون پيشگوئي هايي ميکنه که به حقيقت ميپيونده
Ne upajte preveč, saj se najbrž ne bo uresničilo.
خيلي اميدوار نباشين چونکهاحتمالانقشونميگيرم.
Še, še.
بيشتر! بيشتر
Še, še...
اين بيت رو ببين
Še! Še!
دوباره !
Še! Še!
دوباره!
Še! Še!
بيشتر
Še, še porednež.
آره,برد بيرون بيشتر,بيشتر پسر بد
Ne še, ne še, ne še!
هوز نه ، هنوز نه ، هنوز نه!
Še?
بيشتر
Še!
چگونه برای همه بشریت بسیار بهتر
Še.
نه.
Še.
بيشتر ... با قدرت بيشتر
Še.
يالا، بيشتر
Še.
بريز
Še...
اون...
...še.
نه هنوز.
Še!
دوباره !
Še!
دوباره!
Še.
دوست دارم كه گند بزنم
Še!
هي آنا تويي
Še.
هنوز
Še?
پاک شد
Še jaz, še jaz!
بابا، بذار من! بذار من!
Še,še! Ja,ja...
بيشتر
Kaj še? Kaj še?
ديگه چي
Še malo, še malo...
زود باش . ديگه رسيديم
Še ste tukaj. Še.
هنوز اينجائين که هنوز اينجام
Anekdot je še in še ...
خون ناگهان به طرف مغزشون ميره
Še eno, še eno pivo!
يکي بيشتر يه آبجوي بيشتر
Daj še enkrat. Še enkrat.
دوباره انجامش بده
Še podvoji
دو برابر کردن مجدد
Ne še.
هنوز نه، اسکارلت .
Še eden!
اوه، يکي ديگه.
Še kaj?
چيز ديگه اي هم هست
Še kaj!
احمق نباش.
Še nekaj!
و يک چيز ديگه
Še enega!
یکی دیگه به من بده
Ne še.
هنوز نه
Razmišljam še.
روش فکر مي کنم.
Še preveč.
خيلي.
Še kar.
خراب کردم

 

Povezana iskanja: Uresničilo -