Prevod "let stran od" na norveškem jeziku:


  Slovar Slovenski-Norveški

Stran - prevod : Stran - prevod : Stran - prevod : Stran - prevod : Stran - prevod : Stran - prevod : Let stran od - prevod :
Ključne besede : Side Vekk Unna Bort Borte

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Stran od njega! Stran!
vekk fra ham
Stran od telefona!
Ligg unna telefonen!
Stran od biča!
Det er bort fra pisken!
Stran od vodnjaka.
Vann...
Stran od tu!
Kom deg vekk!
Stran od mene!
Kom deg vekk!
Stran od Ruttlanda.
Bort fra Rutlands.
Stran od mene!
Jeg hater dere.
Stran od mene.
Kom deg unna.
Stran od doma.
Vekk hjemmefra.
Stran od hrane!
La maten være. Let etter indianerne!
Stran od mene!
Jeg falt pa bjellene mine!
Stran od nje.
Kom deg bort fra henne.
Stran od mene!
La meg være!
Stran od mene!
Ligg unna meg!
Stran od tam!
Ned dit!
Stran od vrvi.
Hold deg unna lina!
Stran od vrat!
Ligg unna.
Stran od njega!
Kom igjen!
Stran od tod.
Kom deg vekk derfra.
Stran od tod.
Slipp meg fram.
Stran od hribov!
Løp bort fra fjellene!
Stran od tod.
Bort herfra.
Stran od tu.
Kom deg ut.
Stran od okna!
vekk fra vinduet!
Stran od nje!
Kom deg bort fra henne.
Stran od avtobusa!
bort fra døra. Gå bort fra bussen.
Stran od okna!
Og hold deg unna vinduene!
Stran od nje.
Du blir stukket.
Stran od oddajnika!
Ligg unna senderen!
Stran od mene!
Kom deg vekk!
Pojdi stran. Pojdi stran od mene.
Kom deg unna, hund.
Pojdi stran od mene! Stran pojdi!
Hold deg unna!
Roke stran od njega!
Ta hendene bort fra ham.
Pojdi stran od tukaj.
Gå nå.
Roke stran od nje!
Hendene vekk fra henne!
Roke stran od pištol.
Hold dere unna skyterne.
Pojdi stran od mene.
Hold deg vekk fra meg!
Stran od mene, prav?
Hold deg unna meg, greit?
Rachel, stran od okna!
Rachel, hold deg unna det vinduet.
Stran od hiše sramote.
Ga bort fra det skammens hus.
Stran od tu grem.
Jeg stikker.
Pojdi stran od tu!
Kom deg av gårde!
Daleč stran od civilizacije.
Man er midt i en sump.
Proc od nje. Stran!
Kom deg unna henne.

 

Povezana iskanja: Let - Za Let - Več Let - Povratni Let - V Teku Let - štiridesetih Let - Svetlobnih Let - Za Obdobje štirih Let - Let Vojne - človek-let -