Prevod "ploščati hierarhije" na nizozemskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Nizozemski

Ploščati hierarhije - prevod : Ploščati - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Napaka pri zahtevi hierarhije
Fout in hiërarchieverzoek
Gorčica nima svoje hierarhije.
Mosterd staat niet in een hiërarchie.
To je kognitivna teorija hierarhije.
Dit heet een cognitieve hiërarchie theorie.
Ploščati svetName
Vlakke wereldKeywords
Ploščati izdelki
SA Platte producten
ravni ploščati prikazovalniki
draagraketten voor ruimtevaartuigen en suborbitale voertuigen
ravni ploščati prikazovalniki
propellers en rotors, alsmede delen daarvan
SA Ploščati izdelki
SA Platte producten
Ploščati izdelki SA1.
SA (platte producten)
Drugi ploščati izdelki
(andere platte producten)
Naslov Ploščati izdelki
Titel Platte producten
Odločenosti, da ne bo nikakršne hierarhije zatiranj.
Europa werd geboren uit het vaste voornemen om geen hiërarchie van de onderdrukking te laten ontstaan.
SA Ploščati valjani izdelki
SA Gewalste platte producten
Pogodba našteva kriterije enakovredno in ne predvideva hierarhije .
In het Verdrag staan de criteria op gelijke voet en is er geen sprake van enige rangorde .
Skupno vroče valjani ploščati izdelki
Totale hoeveelheid warmgewalste platte producten
Ta povezava navaja domačo stran ali vrh neke hierarhije.
Deze koppeling verwijst naar een webpagina bovenaan een bepaalde hiërarchie.
Partnerstvo za pristop ne uvaja hierarhije predpristopnih prednostnih nalog.
In het toetredingspartnerschap wordt geen hiërarchievanpretoetredingsprioriteiten vastgesteld.
Povsem preprosto je uvoziti v napačno mapo znotraj hierarhije skladišča.
Het importeren vanaf een verkeerd mapniveau gaat erg makkelijk.
Menim, da ne smemo načrtovati podpiranja hierarhije diskriminacije v EU.
Ik vind dat we in de EU niet mogen streven naar een hiërarchie in discriminatie.
Največja prednost te direktive je sprejetje hierarhije ravnanja z odpadki.
De belangrijkste verdienste van deze Richtlijn is volgens mij gelegen in de invoering van een afvalstoffenhiërarchie.
Med oblikami diskriminacije prav res ne more biti nobene hierarhije.
Er mag zeker geen hiërarchie worden aangebracht in de verschillende soorten van discriminatie.
Ne sprejemamo hierarhije, ki jo skuša ustvariti med migranti parlamentarna pravica.
Wij kunnen de hiërarchie die rechts in dit Parlement met betrekking tot migranten wil aanbrengen niet aanvaarden.
Toliko hierarhije o tem, kdo je vreden ali ne, v digitalnem svetu.
Zo veel hiërarchieën over wie de moeite waard is of niet in de digitale wereld.
Sem spadajo v celoti vroče valjani ploščati izdelki.
Omvat de totale hoeveelheid warmgewalste platte producten.
V Pogodbi so kriteriji našteti kot enakopravni in med njimi ni nikakršne hierarhije .
Ten derde moet aan de convergentiecriteria worden voldaan op basis van de feitelijke gegevens . Ten vierde dient de toepassing van de convergentiecriteria gebaseerd te zijn op consistentie , transparantie
V Pogodbi so kriteriji našteti kot enakopravni in med njimi ni nikakršne hierarhije .
Ten derde moet aan de convergentiecriteria worden voldaan op basis van de feitelijke gegevens .
Namen tega odstavka ni ustvarjanje hierarhije med tem protokolom in drugimi mednarodnimi instrumenti.
Dit lid beoogt niet een hiërarchie tot stand te brengen tussen dit protocol en andere internationale instrumenten.
Program( i) presoj mora( jo) pokrivati tudi vse ustrezne stopnje hierarhije pristojnega organa.
De auditprogramma's moeten alle relevante hiërarchische niveaus van de bevoegde autoriteit bestrijken.
PLOŠČATI ICE predstavlja najvišjo tehnologije na področju prenosa v...
FLAT ICE vertegenwoordigt de hoogste te...
Bere. EML in. Hierarhije razredov datoteke in omogoča Microsoft Office Outlook, da jih uvažajo
Leest. Eml en. MSG bestanden en biedt de mogelijkheid Microsoft Office Outlook te importeren
Ti fantje na vrhu hierarhije so v glavnem duhovna narave in so se vmešali.
Die jongens aan de top van de hiërarchie zijn allereerst spiritueel van aard en ze zijn tussenbeide gekomen.
Ukaz sistema Subversion, ki omogoča uvoz celotne hierarhije map v skladišče v eni reviziji.
Het Subversion commando voor het in het archief importeren van een complete mapstructuur in één enkele revisie.
Pozivam k vzpostavitvi ustrezne hierarhije pri opredelitvi prednostnih nalog sam trenutno ne vidim nobene.
Er moet dringend werk worden gemaakt van een passende hiërarchie voor onze prioriteiten, want die is wat mij betreft op dit ogenblik volkomen zoek.
Ploščati valjani proizvodi, palice, kotniki in profili iz nerjavnega jekla
bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal of weekdieren
Komisija si ne sme zatiskati oči in ponovno vzpostavljati hierarhije med pravicami v Evropski uniji.
De Commissie moet haar ogen daarvoor niet sluiten en geen hiërarchie aanbrengen tussen de rechten in de Europese Unie.
od tega ploščati izdelki (pločevina in trakovi), pridobljeni s hladnim valjanjem.
waarvan platte producten (platen en banden) verkregen door koudwalsen.
od tega ploščati izdelki (pločevina in trakovi), pridobljeni s hladnim valjanjem
waarvan platte producten (platen en banden) verkregen door koudwalsen
Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine manj kot 600 mm
Walsdraad van ander gelegeerd staal
Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine manj kot 600 mm
andere, met een dikte
Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine manj kot 600 mm
andere messen met vast lemmet
Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine manj kot 600 mm
van 3 of meer doch minder dan 6 mm
Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine manj kot 600 mm
voor tafelmessen, andere dan brood , voorsnij en dergelijke messen
Ploščati valjani proizvodi, palice, kotniki in profili iz železa ali nelegiranega jekla
gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde opal wax
Podpiram poziv gospe Lynne v njenem poročilu za sprejetje celovite direktive brez kakršne koli hierarhije načel protidiskriminacije.
Ik steun de oproep in het verslag van mevrouw Lynne om een brede richtlijn aan te nemen, die geen hiërarchie in antidiscriminatieprincipes aanbrengt.
Vsi moramo več reciklirati, da izpolnimo pogoje hierarhije izpolniti moramo cilje o recikliranju, cilje o preprečevanju itd.
We moeten allemaal meer recyclen om te voldoen aan de voorwaarden van de hiërarchie we moeten de recyclingdoelen en de preventiedoelen halen, enzovoort.

 

Povezana iskanja: Hierarhije - Ploščati Zasloni - Ploščati Kabli - Ploščati Jermeni - Ploščati Vtič -