Prevod "je vedno boljši" za nemški jezik:


  Slovar Slovenski-Nemški

Vedno - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod : Je vedno boljši - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Gospod je vedno boljši.
Gentlemen kämpfen immer besser.
Smo vedno večji in vedno boljši!
Wir werden immer größer und besser!
Nadzorovani ribolov je vedno boljši kot nenadzorovani ribolov.
Kontrollierter Fischfang ist immer besser als unkontrollierter.
Vedno se bom spraševal, kateri od naju je boljši.
Jetzt erfahre ich nie, wer von uns der Bessere ist.
Zato, otroci moji, vedno si prizadevajte biti boljši.
Darum, meine Kinder, bemüht euch, immer besser zu sein.
Otročiči, naj bo upanje na boljši jutri vedno v srcu.
Meine lieben Kinder, möge die Hoffnung auf ein besseres Morgen immer in eurem Herzen sein.
Vedno boljši sem v tem, da se prikradem s hrbta.
Ich mache Fortschritte im Anschleichen.
Ventilator in ob predpostavki, da je Rpi je v škatli je vedno boljši zrak ali ven.?
In Bezug auf den Lüfter und der Annahme, dass der Rpi in einer Box wird besser Luft oder out?
Boljši predlogi so vedno dobrodošli, pri čemer si želimo konstruktivnih predlogov.
Natürlich sind bessere Vorschläge immer willkommen Wir sind für konstruktive Vorschläge offen.
Vreme je vedno boljši, Čeprav so nekateri popadało vendar bližje toplejši in sije sonce močno.
Wetter wird immer besser, Obwohl einige popadało aber näher an den wärmeren und die Sonne scheint stark.
Imejte zaupanje v mojega Sina in vedite, da vedno morete biti boljši.
Habt Vertrauen in meinen Sohn und wisst, dass ihr immer besser sein könnt.
Če thereâ s vedno boljši način, kako bomo lotil ga najti?
Wenn Thereâ s immer einen besseren Weg, wie kann man über ihn zu finden?
Če izdelek postaja vedno boljši, hkrati pa mu raste tudi cena, je določen del višje cene
Die Statistischen Ämter verbringen viel Zeit damit,Anpassungen aufgrund von Qualitätsveränderungen vorzunehmen, aber es liegt in
S povečano zadovoljstvo o velikosti in obodnim penisa in vedoč, da je vaš partner že več užitka, vam bo samo vztrajati na vedno boljši in boljši.
Mit erhöhter Zufriedenheit über die Größe und Umfang Ihres Penis und wissen, dass Ihr Partner mehr Freude immer wird, Sie werden nur auf immer besser und besser.
Je boljši ta tvoj klovnovski kostim? Ni mnogo boljši.
Das ist bei mir ja Berufskleidung.
Postati poskušaš vedno boljši in boljši pri ustvarjanju, izmišljanju teh naravnost nesmiselnih, spotakljivih, smešnih in upam da nepozabnih podob v svojih mislih.
Du möchtest eben immer besser und besser darin werden, diese verrückten, farbenfrohen, dreckigen, lustigen und hoffentlich unvergesslichen Bilder vor deinem inneren Auge zu erträumen.
Ta je boljši.
Dieser ist besser
Fižol je boljši.
Ach! Ich habe Appetit auf Büffelfleisch.
Je veliko boljši.
Der ist noch viel besser.
Moj je boljši.
Ich finde meinen Text besser.
Tvoj je boljši.
Deiner ist besser.
Lawson je boljši.
Du solltest Lawson lesen.
Najlepše je, da zmoremo biti boljši dejansko moramo biti boljši.
Das Schöne daran ist, dass wir noch mehr erreichen können, mehr erreichen müssen.
Boljši učinek, boljši rezultati.
Bessere Wirkung, bessere Ergebnisse.
Boljši je konec reči nego njen začetek boljši je potrpežljivi nego ošabni.
Das Ende eines Dinges ist besser denn sein Anfang. Ein geduldiger Geist ist besser denn ein hoher Geist.
Tu je boljši način .
Es gibt eine noch bessere Möglichkeit.
Občudovanje je boljši izraz.
Bewunderung trifft es besser.
Tu je boljši razgled.
Bessere Sicht hier oben.
Je boljši od mene?
Ist er besser als ich?
Boljši je kot ti.
Er ist besser als du.
In kdo je boljši?
Und wer ist besser?
Vendar pa glede na učinkovitost enot in njihovo sodelovanje je še vedno boljši kanček previdnosti kot pa obilica težav.
Wie gut die Einheiten und ihre Zusammenarbeit auch sein mögen das kleinste Maß an Prävention ist immer noch besser als ein großes Maß an Abhilfe.
Zaupanje je dobro, nadzor je boljši!
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
Kamen je boljši od drevesa.
Ein Stein ist besser als ein Baum.
Drug način je boljši dialog.
Die andere kann durch einen besseren Dialog erfolgen.
Uspeh je seveda še boljši.
Noch besser ist es natürlich, erfolgreich zu sein.
Z mostu je boljši razgled.
Von der Brücke aus sehen Sie besser.
Kateri od naju je boljši?
Wer von uns der Beste ist?
Milano je boljši od Neaplja.
Mailand ist besser als Napoli.
Kdo je boljši od njega?
Niemand ist besser.
Saj je boljši od njega.
Viel besser als Darryl Starbirds Superfleck Moonbird!
Vseeno je boljši od oreščkov.
Trotzdem besser als eine Tüte Erdnüsse.
Naš je bil vizualno boljši.
Unsere war visuell besser.
Če vam poškoduje kožo umijte z milom in vodo in preverite, da je škoda vedno boljši v naslednjih nekaj dneh.
Wenn Sie Ihre Haut verletzen, waschen Sie die Stelle mit Wasser und Seife und stellen Sie sicher, dass die Verletzung in den nächsten Tagen besser wird.
Kadar letališče letno opravi več kot 15 potovanj potnikov v državi članici, je ta sistem boljši, vendar še vedno poljuben.
Und wenn auf einen Flughafen jährlich mehr als 15 der Fluggastbewegungen in den Mitgliedstaaten entfallen, dann ist das umso besser aber immer noch willkürlich.

 

Povezana iskanja: Vedno - Skoraj Vedno - Kot Vedno - Vedno Znova - Za Vedno - še Vedno Stojijo - Vedno Uporabiti - Vedno Je Potrebno - še Vedno Višja - če Ste še Vedno -