Prevod "spretnosti poklicne upravljanje" za madžarski jezik:


  Slovar Slovenski-Madžarski

Upravljanje - prevod : Upravljanje - prevod : Upravljanje - prevod : Upravljanje - prevod : Upravljanje - prevod : Spretnosti poklicne upravljanje - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Delodajalec mora ugotoviti, ali iskalca zaposlitev res zanima ter ali ima ustrezne poklicne spretnosti in znanja.
A munkáltatónak azt kell megtudnia, az álláskereső valóban érdekelt e az állás elnyerésében, rendelke zik e a szükséges szakmai jártassággal, ismeretekkel.
Uporaba KPMG Crimsonwing sistem notranjih virov za upravljanje (Microsoft Dynamics AX) za snemanje in posodobitev matriko za spretnosti delavcev, ki beleži tehnične spretnosti, akreditacije in industrijske spretnosti zaposlenih
A KPMG Crimsonwing belső erőforrás gazdálkodási rendszer (Microsoft Dynamics AX) rögzítésére és frissítésére munkavállalói készségek mátrix, amely rögzíti a műszaki ismeretek, az akkreditációk és az ipar képességeit alkalmazottak
Omogoča jim, da si pridobijo nove kompetence in poklicne spretnosti, in dodatno razvija njihove zmožnosti prilagajanja na novo okolje.
Új képességeket és szakmai ismereteket szerezhetnek, valamint ezenfelül az új környezetekhez is jobban tudnak alkalmazkodni.
Tem ciljnim skupinam so dane boljše poklicne priložnosti, zahvaljujoč potrjevanjem in izboljševanjem poklicnih in jezikovnih spretnosti v medkulturnem okolju.
Az interkulturális környezetben szerzett jobb szakmai és nyelvi készségeknek köszönhetően bővülnek a célcsoport szakmai lehetőségei.
ENVP lahko prek napotenih nacionalnih strokovnjakov uporabi poklicne spretnosti in izkušnje zaposlenih v organih držav članic za varstvo podatkov.
Ez a bolognai folyamattal és az egyetemi hallgatók arra vonatkozó kötelezettségével összhangban történik, hogy tanulmányaik részeként gyakorlaton vegyenek részt.
Med predstavitvijo kandidatov v odboru za proračunski nadzor smo imeli možnost, da spoznamo njihove poklicne spretnosti, osebno znanje in osebno motivacijo.
A jelöltek költségvetés ellenőrzési bizottsági meghallgatása során lehetőségünk nyílt szakmai kompetenciájukról, személyes tudásukról és egyéni motivációikról képet kapni.
Med splošne spretnosti štejemo interdisciplinarno delovanje, snovanje in uresničevanje vizij, partnersko delo, upravljanje projektov, pogajanja in družbena mediacija, upravljanje organizacijskih sprememb, učinkovito vodenje skupnosti.
Hét nagy témakör bontakozott ki a hálózati és a munkacsoporti munkálatokból a városok és a fiatalok, a városi felújítás, a bevándorlók, a helyi gazdaságfejlesztés, a polgári szerepvállalás, a közbiztonság hiánya és a városfejlesztés integrált megközelítése.
Spretnosti
Képességek
SPRETNOSTI
KÉSZSÉGEK
(1) jezikovne spretnosti, (2) odpiranje ustanov, (3) majhne lokalne jezikovne jezikovne spretnosti, spretnosti, (2)
Öt kiemelt területtel foglalkozik (1) a nyelvi készségek fejlesztése, (2) az intézmények megnyitása, (3) kisméretű helyi projektek, (4) regionális kompetenciaközpontok, és (5) innováció és minőségbiztosítás.
Družbene spretnosti
Életvezetési készségek
poklicne bolezni?
Foglalkozási megbetegedés?
Programi, ki spodbujajo poklicne možnosti priseljencev in beguncev, morajo pozorno spremljati lokalne trge dela ter posamezne vrste znanj in spretnosti, ki bi lahko bile potrebne.
A Közép Anglia nyugati részén működő Közösségi Integrációs Partnerség (CIP) úgy próbálja foglalkoztatáshoz segíteni a menekült nőket, hogy tanácsadó üléseket tart, önbizalom növelő tevékenységeket kínál, tájékoztatással szolgál az általános foglalkoztatási kezdeményezésekről stb.
Kandidati pa morajo v življenjepisu navesti vse osebne in poklicne lastnosti, znanja in spretnosti, da se delodajalec lahko odloči, ali izpolnjujejo zahteve za prosto delovno mesto.
Portugáliában az álláskeresés leggyakoribb lépései a következők
organizacijske spretnosti usposabljanja
szervezet képességek fejlesztése
okvir poklicne etike
Etikai szabályzat
civilne poklicne uradnike,
idősek otthonában a helyek elosztása
delovne in poklicne
Az 5602 és az 5603 vtsz. alá tartozó szövetekből
delovne in poklicne
Gyapjúból
delovne in poklicne
Férfi vagy fiú fürdőruha
zavarovanje poklicne odgovornosti
az alapvető tudásra vonatkozó lényeges különbségek vagy
za poklicne vojake
hivatásos katonák esetében
NL Univerzitetna diploma, poklicne kvalifikacije in triletne poklicne izkušnje v sektorju.
Minden tagállam, kivéve EE, HR, PL, RO Kötelezettség nélkül.
Ta aktivnost je namenjena izkušenim raziskovalcem na različnih stopnjah poklicne poti in krepi raznolikost njihovih individualnih sposobnosti v zvezi s pridobivanjem multi ali interdisciplinarnih spretnosti ali medsektorskih izkušenj.
Ez a cselekvés a pályafutásuk különböző szakaszában lévő tapasztalt kutatókra irányul, elősegíti egyéni szakképzettségük bővítését multidiszciplináris vagy interdiszciplináris szakismeretek vagy ágazatközi tapasztalatok megszerzésével.
upravljanje in nadaljnje spremljanje zadev na področju upravljanja kadrovske politike, zlasti zaposlovanje, poklicne poti, strokovno usposabljanje, enake možnosti, individualne in finančne pravice
a személyzetpolitikai igazgatással kapcsolatos kérdések kezelése és nyomon követése, különösen a felvétel, az előléptetés, a szakképzés, az esélyegyenlőség, az egyéni és pénzügyi jogosultságok terén
Za o6eno, pridobitev, obdelavo in prilagoditev novega znanja in spretnosti so potrebne osnovne spretnosti kot pismenost, poznavanje števil in IKT spretnosti.
Az új tudás és új képességek kiértékeléséhez, megszerzéséhez, feldolgozásához és asszimilálásához szükség van olyan alapismeretekre, mint az írástudásra, a számtani, valamint az információs és kommunikációs technológiákkal (IKT) kapcsolatos ismeretekre.
OSEBNE SPRETNOSTI IN VEŠČINE
KÉPESSÉGEK ÉS KÉSZSÉGEK
Spretnosti virov niso opredeljene.
Az erőforrás képességek nem azonosították.
Zunanje igre, motorične spretnosti
Kültéri játékok, motoros készségek
Špediter dolžnosti in spretnosti
Forwarder driver feladatok és készségek
Osebna znanja in spretnosti.
Személyes készségek.
Želite osvojiti nove spretnosti?
Új képességeket sajátít el?
zahtevnejše spretnosti, ki doka
összetett technikai vagy szakmai
Kakšnega znanja in spretnosti?
Milyen készségek ezek?
Samo za poklicne uporabnike .
Kizárólag szakmai felhasználó részére .
Poklicne ali prostovoljne pokojnine
Foglalkozási vagy önkéntes nyugdíj
Dajatve za poklicne bolezni
Ellátások foglalkozási megbetegedések esetére info rvponp.fgov.be http www.onprvp.fgov.be
nadomestila za poklicne nezgode
A munkavállalók mindezen fenti ellátásokra jogosultak.
poklicne prekvalifikacije in usposabljanja.
új képzettség megszerzése és szakmai továbbképzés.
Programi Zagotavljanjekakovosti Poklicne poti
Minőségbiztosítás
Poklicne vsebine uvajalnih tečajev
A tanfolyamok sok esetben nyelvi felméréssel zárulnak.
nasprotuje zahtevam poklicne skrbnosti
ellentétes a szakmai gondosság követelményeivel,
poklicne bolezni, ugotovljene dne
megállapított foglalkozási megbetegedés, amely az alábbi következményekkel járt
datum nastanka poklicne bolezni
A foglalkozási megbetegedés kezdete
poklicna spričevala, ki dokazujejo, da ste usposobljeni za določen poklic) poklicne izkušnje druge spretnosti in znanja (znanje jezikov, znanje dela z računalnikom, vozniško dovoljenje) dejavnosti v prostem času (neobvezno).
Az állásinterjúkon a jelölteknek minden kérdést meg kell válaszolniuk, a diszkriminatív kérdéseket azonban jogukban áll visszautasítani. A szexuális preferenciákra, politikai hovatartozásra, terhességre, vallásra vonatkozó kérdések nem elfogadhatók.

 

Povezana iskanja: Poklicne Skupine - Poklicne šole - Poklicne Bolezni - Zavarovanje Poklicne Odgovornosti - Spretnosti - Komunikacijske Spretnosti - Temeljne Spretnosti - Pogajalske Spretnosti - Narod Spretnosti - Upravljanje -