Prevod "še vedno ni podpisala" na litovskega jezika:


Si mislil : se vedno ni podpisala ?

  Slovar Slovenski-Litvanski

Vedno - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod :
Dar

Vedno - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod : Vedno - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Madžarska je 17. decembra 2007 podpisala besedilo, ki ga še niti ni prejela.
2007 m. gruodžio 17 d. Vengrija pasiraštekstą, kurio ji net negavo!
Še vedno ni odgovora?
Vis dar jokio atsako?
Še vedno ni urejena.
Jis iki šiol nesutvarkytas.
Še vedno ni prepozno.
Dar nevėlu.
Še vedno ni utripa.
Defibriliatoriaus poveikis.
Še vedno ni klical?
Alice, ar jis dar neskambino?
Še vedno ni smešno?
Vis dar nejuokinga?
Še vedno ni mogoče povedati.
Vis dar sunku į tai atsakyti.
Cev še vedno ni pripravljena !
Vamzdis vis dar nesutaisytas!
Ne, še vedno ni signala.
Senesni automatai elektrą gauna tiesiai iš telefono linijų.
še vedno ni krompirjeve solate.
Vis dar nėra bulvių salotų.
je še vedno ni več
vis dar dirba
Iranska vlada, ki je podpisala Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah, še vedno izvaja smrtne kazni za mladoletnike.
Nepaisant to, kad Irano vyriausybpasirašJungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, ji ir toliau skiria mirties bausmę nepilnamečiams.
My Bag še vedno ni pripravljen.
Mano krepšys vis dar nėra pasirengęs.
Svet se še vedno ni naučil.
Bet Taryba vis dar nieko nepasimokė.
Ta umik še vedno ni dokončan.
Šis atitraukimas vis dar nėra baigtas.
Komisija tega še vedno ni začela.
Komisija vis dar nepradėjo to.
Še vedno ni odgovora Zvezdnega Poveljstva.
I vaig d iu komandos iki iol nera jokiu prane imu. Mes ne taip toli nuo kosmodromo.
Nekaj mi še vedno ni jasno.
Vis tiek vieno dalyko nesuprantu.
Georga še vedno ni v kampu.
Georgo irgi niekur nėra stovykloje.
Al me še vedno ni zasnubil.
O Elas dar nepasipiršo...
listino o pristopu, če tega akta ni podpisala.
prisijungimo dokumentą, jei ji nėra pasirašiusi šio Akto.
Vzrok za bolezen še vedno ni znana.
Still's ligos priežastis nėra žinoma.
V Evropi temu še vedno ni tako.
Europoje to dar nėra.
Prav, 23, kar še vedno ni slabo.
Gerai, tuomet 23, tačiau tai vis dar nėra blogai.
V mnogih državah še vedno ni odobren.
Daugelyje šalių ji vis dar nepatvirtinta.
Presoja vpliva še vedno ni bila pripravljena.
Nebuvo atliktas poveikio vertinimas.
Še vedno ni novic o morebitnih izgredih.
Vis dar neturime jokių žinių apie galimas riaušes.
Še vedno veljajo nič se ni spremenilo.
Jos galioja šiuo atveju niekas nepasikeitė.
Še vedno ni rešitve glede češkega predsednika.
Kol kas neaiški padėtis dėl Čekijos prezidento.
Nova Komisija še vedno ni bila imenovana.
Vis dar nepatvirtinta naujos kadencijos Komisija.
Kritično obdobje verjetno še vedno ni mimo.
Kritinis laikotarpis greičiausiai dar nesibaigė.
Toda ta postopek še vedno ni zaključen.
Procesas dar nebaigtas.
Ni še. Pa saj sem vedno zgoden .
Dar ne, bet a visada atva iuoju anksciau.
Od tebe še vedno ni nobenega glasu.
Aš vis dar iš tavęs tai girdžiu.
Prav, še vedno mi nekaj ni všeč.
Taip viskas sugrius.
Radzinsky? Še vedno ni Milesa in Jina.
Vis dar nieko negirdėti apie Mailsą ar Džiną.
Kriza še ni zaključena in njenih značilnosti še vedno ni mogoče docela prepoznati.
Krizdar nesibaigė, o jos ateitis iki šiol nežinoma.
Evropa še zdaleč ni končana, še vedno moramo veliko storiti.
Europa dar neišbaigta, mūsų laukia daug darbų.
In po 12 letih še vedno ni videnja.
Po 12 metų vizijos vis vien nėra.
Natančni vzrok tinitus še vedno ni povsem jasna.
Tikslios priežastys Spengimas ausyse vis dar nėra iki galo suprastas.
Tri leta pozneje primer še vedno ni zaključen.
Po trejų metų teisėjai vis dar vengia šios bylos.
Koncept prožne varnosti še vedno ni zadostno razumljen.
Lankstumo ir užimtumo saugumo sąvoka iki šiol nėra pakankamai suprantama.
Od takrat ga Svet še vedno ni sprejel.
Iki šiol Taryba pasiūlymo dar nepriėmė.
Toda ta politika še vedno ni bila razvita.
Tačiau ši politika iki šiol nebuvo sukurta.

 

Povezana iskanja: Vedno - Skoraj Vedno - Kot Vedno - Vedno Znova - Za Vedno - še Vedno Stojijo - Vedno Uporabiti - Vedno Je Potrebno - še Vedno Višja - če Ste še Vedno -