Prevod "tako krat" do latvijskega jezika:


  Slovar Slovenski-Latvijski

Krat - prevod : Tako - prevod :

Tako - prevod :

Tako - prevod :
Tik

Krat - prevod : Tako - prevod :
Gan

Tako krat - prevod : Krat - prevod :
Ključne besede : Reiz Reizes Kādas Tāpat Nemaz Slikti

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

12 krat do 412 krat).
Spēcīgais CYP1A2 un mērenais CYP2C9 inhibitors fluvoksamīns nozīmīgi inhibē agomelatīna metabolismu, izraisot agomelatīna iedarbības palielināšanos 60 reizes (intervālā no 12 līdz 412), dēļ vienlaicīga Thymanax lietošana ar spēcīgiem CYP1A2 inhibitoriem (piemēram, fluvoksamīnu un ciprofloksacīnu) ir kontrindicēta.
12 krat do 412 krat).
Spēcīgais CYP1A2 un mērenais CYP2C9 inhibitors fluvoksamīns nozīmīgi inhibē agomelatīna metabolismu, izraisot agomelatīna iedarbības palielināšanos 60 reizes (intervālā no 12 līdz 412), dēļ vienlaicīga Valdoxan lietošana ar spēcīgiem CYP1A2 inhibitoriem (piemēram, fluvoksamīnu un ciprofloksacīnu) ir kontrindicēta.
2 ali 3 krat dan 2 ali 3 krat dan 1 krat dan ali 2 krat dan
Vienu reizi dienā vai BID
11 krat 3 do 7 krat
11 reizes
Prav tako pravi, Ljubim te, kot 15 krat vedno ko delava to.
Bez tam viņš atkārto Es tevi mīlu! vismaz 15 reizes, kad darām to.
Boste morali ponoviti postopek približno 5 krat zato, ker je tako drago.
Jums būs atkārtot procedūru aptuveni 5 reizes, līdz ar to ir tik dārgi.
9 krat 12, 9 krat 14. Ne vem.
Deviņi par 12, deviņi par 14.
Pokrovček 1 krat povsem obrnite, tako da je 0 spet na kazalniku odmerka.
Kā nomērīt 26 vienības Pagrieziet uzgali par vienu pilnu apgriezienu , lai iepretim devas indikatoram atkal būtu 0.
Pokrovček 1 krat povsem obrnite, tako da je 0 spet na kazalniku odmerka.
Pagrieziet uzgali par vienu pilnu apgriezienu , lai iepretim devas indikatoram atkal būtu 0.
Zato ker ti misliš tako? Ja. Poligraf lahko prevaram 5 krat od 6.
Viņš ne reizi nekļūdījās?
Tako so predstavniki nemškega in portugalskega predsedstva 146 krat nastopili v zvezi s tematiko SZVP EVOP, sam GS VP petkrat, PPEU 14 krat, višji uradniki sekretariata Sveta 25 krat, drugi višji uradniki pa štirikrat.
146 reizes, S AP piecas reizes, ES P četrpadsmit reizes, Padomes Sekretari ta augst k s amatpersonas divdesmit piecas reizes, citas augst k s amatpersonas četras reizes.
Cmax za 1, 4 krat, tmax za 1, 3 krat in AUC za 1, 6 krat.
Sirolimus Cmax, tmax un AUC palielinās attiecīgi 1, 4 un 1, 3 un 1, 6 reizes.
108 krat, pred vsakim injiciranjem pa vsaj 10 krat.
Atk rtojiet sv rst šanu vismaz 10 reizes pirms katras injekcijas.
107 krat, pred vsakim injiciranjem pa vsaj 10 krat.
107 1A
11 krat.
Veseliem cilvēkiem vienlaicīgi ordinējot sirolimus (reizes deva pa 2 mg) un vairākkārtējas vorikonazola iekšķīgi lietojamas devas (1. dienā pa 400 mg katras 12 stundas, pēc tam 8 dienas pa 100 mg katras 12 stundas), tika ziņots par sirolimus Cmax un AUC palielināšanos attiecīgi 7 reizes un 11 reizes.
5 krat
5 reizes
14 krat
14
11 krat
11 reizes
4 krat
4 reizes
38 krat
38 reizes
16 krat
16 reizes
11 krat
NORVIR Ietekme uz
4 krat
Ietekme uz
49 krat
49 reizes
13 krat
13 reizes
350 krat
350 reižu
25 krat
25 reizes
14 krat
reizes
29 krat
reizes
38 krat
Ietekme uz
16 krat
Pretinfekcijas līdzekļi
Milijon krat.
Jā, daudzreiz.
Pokrov ek 1 krat povsem obrnite, tako da je 0 spet na kazalniku odmerka.
K nom r t 26 vien bas Pagrieziet uzgali par vienu pilnu apgriezienu t, lai iepretim devas indikatoram atkal b tu 0.
Gospod predsednik, gospod Corbett je zdaj že 10 krat pokazal tako imenovano konsolidirano različico pogodbe.
Priekšsēdēja kungs, R. Corbett kungs mums saukto konsolidēto Līguma versiju ir rādījis 10 reizes.
300 100 b. i. d. 3 4 krat 3 4 krat
10 ik dienas 300 100 divreiz Atorvastatīns 3 4 Darunavīrs ND dienā
300 100 b. i. d. 3 4 krat 3 4 krat
300 100 divreiz Atorva
Vzemi 2 krat 6, izvleci zatiče, snemi plošče 6 krat 10.
Paķer tos 2x6, izvelc kniedes, atvieno 6x10 plāksnes.
Približno 4000 krat.
Kādas 4 000.
1, 6 krat
Rifabutīns
1, 6 krat
Rifabutīns
1 krat dan
Vienu reizi dienā
1 krat dan
Vienu reizi dienā
2, 2 krat.
Asinīs sirolimus Cmax, tmax un AUC palielinājās attiecīgi 2, 3 reizes, 1, 1 reizi, un 2, 2 reizes.
4, 2 krat.
Asinīs sirolimus Cmax, tmax un AUC palielinājās attiecīgi 4, 4 reizes, 1, 4 reizes, un 4, 2 reizes.
5 krat

 

Povezana iskanja: Tako Ali Tako - Krat - 2 Krat 3 - X-krat - Veliko Krat - N-krat - Dva Krat - Krat Kaj. - Zmogljivimi Krat - Začetek Krat -