Prevod "merit blago" do latvijskega jezika:


  Slovar Slovenski-Latvijski

Blago - prevod : Blago - prevod : Merit blago - prevod : Blago - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Merit JANOW (ZDA)
Merit JANOW (ASV)
Merit Janow (ZDA)
Priekšsēdētāji
Merit JANOW (ZDA)
Merit Janow (ASV)
Če ne plača rake ali turnirske pristojbine za obdobje 13 tednov, je vaše celotno stanje Merit Point zaseže.
Ja tu nemaksā grābekli vai turnīru maksu par laiku no 13 nedēļu, visa jūsu Merit Point bilance ir zaudētas.
10. Če ne plača rake ali turnirske pristojbine za obdobje 13 tednov, je vaše celotno stanje Merit Point zaseže.
10. Ja tu nemaksā grābekli vai turnīru maksu par laiku no 13 nedēļu, visa jūsu Merit Point bilance ir zaudētas.
Kaj pomeni blago ? blago ?
Ko nozīmē termins preces ? preces ?
Blago
Viegls
Blago
Preces
blago
To preču uzrādīšana galamērķa muitas iestādē, kurām piemērota kopīgā tranzīta procedūra
da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo blago,
Izņemot 3. pantā paredzēto, ja noteiktas izcelsmes preces, ko eksportēja no EEZ uz citu valsti, nosūta atpakaļ, tad tās jāuzskata par nenoteiktas izcelsmes precēm, ja vien muitas iestādēm nepierāda, ka
da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo blago,
tās preces, kuras nosūta atpakaļ, ir tās pašas, kuras eksportēja
da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo blago
tās preces, kuras atkārtoti eksportē, ir tās pašas, kuras eksportēja
da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo blago
tās preces, kuras nosūta atpakaļ, ir tās pašas, kuras eksportēja
v odstavku 2 se besedi skupnostno blago nadomestita z besedama unijsko blago in besedi neskupnostno blago z besedama neunijsko blago .
1. punktā vārdus preču Kopienas statusa aizstāj ar Savienības preču muitas statusa
da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo blago, in
ja ražojumu, ko veido priekšmetu grupa vai kopums, saskaņā ar harmonizēto sistēmu klasificē vienā pozīcijā, viss kopums veido kvalifikācijas vienību
da je blago, ki se vrača, isto blago, kot je bilo izvoženo blago in
tās preces, kuras nosūta atpakaļ, ir tās pašas, kuras eksportēja un
V tem členu predelano blago pomeni blago, ki
Valsts režīms
da je vrnjeno blago isto kot izvoženo blago
Šā panta 3. un 4. punkta noteikumus nepiemēro izstrādājumiem, kas neatbilst II pielikuma sarakstā izvirzītajiem nosacījumiem vai kas var tikt uzskatīti par pietiekami apstrādātiem vai pārstrādātiem, vienīgi, ja tiek piemērota 6. panta 2. punktā noteiktā vispārējā pielaide.
Za blago
Preces Waren
Izvzeto blago
Izslēgtās preces
Predelano blago
VI SADAĻA
pregleda blago
pārbaudīt deklarāciju un pavaddokumentus
Vrnjeno blago
Atpakaļ nosūtītās preces
blago prepustili.
preces ir izlaidušas.
ZAJETO BLAGO
Kazahstānas Republikas Veselības aprūpes un sociālo lietu ministrija
Zavrnjeno blago
Ja šāda iespēja saskaņā ar 8.1. punktu tiek dota un importētājs to neizmanto saprātīgā laikposmā, kompetentā iestāde var rīkoties citādi, lai risinātu ar noraidītajām precēm saistīto situāciju.
Pokvarljivo blago
Izlaišanas procedūras un muitas nodokļu, nodevu un maksu galīgās noteikšanas nošķiršana
Zavrnjeno blago
Izlaišanas procedūras un muitas nodokļu, nodevu un maksu galīgās noteikšanas nošķiršana
Pokvarljivo blago
Tranzīta procedūras un kontrole
Pokvarljivo blago
2. panta 1. punkts Iespēja komentēt un informēšana pirms stāšanās spēkā
Blago draženje kože
Ja parādās neliela ādas kairinājuma pazīmes
za naslednje blago
šādām precēm
Blago v tranzitu
Tranzīta preces
Blago v tranzitu
SAN noteikumus var piemērot precēm, kuras eksportē no Albānijas uz Horvātiju vai no Horvātijas uz Albāniju, kuras atbilst SAN 4. protokola noteikumiem un kuras Horvātijas pievienošanās dienā ir vai nu tranzītā, vai pagaidu uzglabāšanā muitas noliktavā Albānijas vai Horvātijas brīvajā zonā.
Blago na poti
SAN noteikumus var piemērot precēm, kuras eksportē no Serbijas uz Horvātiju vai no Horvātijas uz Serbiju, kuras atbilst SAN 3. protokola noteikumiem un kuras Horvātijas pievienošanās dienā ir vai nu tranzītā, vai pagaidu uzglabāšanā muitas noliktavā vai brīvajā zonā Serbijā vai Horvātijā.

 

Povezana iskanja: Blago - Potrošno Blago - Investicijsko Blago - Industrijsko Blago - Vhodno Blago - Luksuzno Blago - Blago Vagon - Zajetno Blago - Poškodovano Blago - Blago, Ki Prejemajo -