Prevod "abstraktna" do latvijskega jezika:


  Slovar Slovenski-Latvijski

Abstraktna - prevod : Abstraktna - prevod : Abstraktna - prevod : Abstraktna - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Abstraktna risba, ki prikazuje zvezdoName
Abstrakts attēls, kas atgādina zvaigzniName
Najbolj abstraktna je figura iz črtic.
Kāda varētu būt pati vienkāršākā forma? Figūra veidota no salmiņiem.
Demokracija in svoboda nista zgolj abstraktna koncepta.
Demokrātija un brīvība nav tikai abstrakti jēdzieni.
Abstraktna razprava o nevarnosti podnebnih sprememb ni dovolj.
Nepietiek ar abstraktām diskusijām par klimata izmaiņu risku.
Revščina ni abstraktna to je način življenja, ki prizadene zlasti ženske in otroke.
Nabadzība nav abstrakcija tas ir dzīves veids, kas īpaši ietekmē sievietes un bērnus.
Resnično pomembno vprašanje je dejanski vpliv na posameznike, ne le abstraktna podoba morebitnega delovanja stvari.
Patiesi svarīgais jautājums ir reālā ietekme uz cilvēkiem nevis tikai abstrakts tēlojums, kā varētu risināties lietas.
Sodobni podatkovni modeli so abstraktna in doseči visoko raven logičnega neodvisnosti podatkov in neodvisnost fizične podatkov.
Mūsdienu datu modeļi ir abstrakts un sasniegt augstu loģiskā datu neatkarības un fizisko datu neatkarību.
Nemogoče je opredeliti abstraktna pravila, kdaj bi bilo smiselno, da se Komisija odzove, in kdaj ne.
Nav iespējams formulēt abstraktus noteikumus, kas noteiktu, kad Komisijai ir un kad nav jāiesaistās.
Priznava, da to ni abstraktna gospodarska razprava, ampak kriza, ki je prizadela Evropejce, njihov način preživljanja in njihovo dobrobit.
Ir atzīts, ka tā nav abstrakta diskusija par ekonomikas jautājumiem, bet krīze, kura ietekmē eiropiešus, viņu iztikas līdzekļus un viņu labklājību.
Dokupljena doba, ki se upošteva kot zavarovalna doba (abstraktna doba, ki se je ne da uvrstiti), se označi s številko (21).
Iegādātos periodus, kurus uzskata par apdrošināšanas periodiem (abstrakti periodi, kurus nevar piešķirt), norāda ar skaitli (21).
Tudi po mnenju generalnega pravobranilca Fenellyja ne zado ča abstraktna verjetnost zmede (sklepni predlogi, predstavljeni 29. septembra 1998 v zadevi Sektkellerei Kessler).
Arī ģenerāladvokāts Fenelijs Fennelly uzskatīja, ka ar abstraktu sajaukšanas iespēju vien nepietiek (1998. gada 29. septembra secinājumi lietā Sektkellerei Kessler).
Evropska unija je vsem Evropejcem prinesla izredno velike ugodnosti stabilnost, blaginjo, demokracijo, človekove pravice, temeljne svoboščine ter pravno državo. To niso le abstraktna načela.
Eiropas Savienība visiem eiropiešiem ir sniegusi milzīgas priekšrocības stabilitāti, labklājību, demokrātiju, cilvēktiesības, pamatbrīvības un tiesiskumu.
Občutek je zelo abstraktna in zelo subjektivna beseda. Menimo, da svet obstaja, počutim uspešnega življenja, in menijo, modro nebo vse, kar lahko, bi bilo mogoče občutiti z dotikom.
Sajūta, ir ļoti abstrakts un ļoti subjektīvs vārdu. Mēs uzskatām, ka pasaulē pastāv, justies pārtikušu dzīvi, un justies zilas debesis, viss var sajust, pieskaroties.
Tu ne gre za abstraktna načela, temveč za konkretne zakonske obveznosti, ki dajejo telekomunikacijskemu operaterju pravico, da cena medomrežne povezave obsega zgolj stro ke povezave s krajevno zanko.
Es te nelietoju abstraktus principus, bet precīzas tiesību normas, kas telekomunikāciju operatoram rada tiesības uz to, lai savstarpējā savienojuma cena sastāvētu tikai no izmaksām par abonentu līnijas pieslēgšanu.
Nasprotno je treba spremembo v paradigmi, usmerjeno proti načelu prepovedi zlorabe, pri teleolo ki razlagi upo tevati v tem smislu, da je abstraktna prepoved prevodov upravičena samo takrat, kadar ti prevodi per se utemeljujejo nevarnost zavajanja.
Teleoloģiskā interpretācijā, gluži otrādi, ir jāņem vērā paradigmas maiņa uz tiesību ļaunprātīgas izmantošanas principu, ievērojot, ka abstrakts tulkojumu aizliegums ir pamatots tikai tad, ja tas kā tāds pamato maldināšanas iespēju.
Abstraktna zamisel o človekovem vplivu na podnebje bo zajezila razvoj, vključno z uporabo fosilnih goriv, in uvedla nevarno tehnologijo zajemanja in skladiščenja ogljika, ki bo na primer Poljski otežila izkoriščanje njenih naravnih virov, vključno z bogatimi viri geotermalne energije.
Neskaidrā koncepcija par cilvēka ietekmi uz mūsu klimatu ir paredzēta attīstības, tajā skaitā arī fosilā kurināmā attīstības, ierobežošanai un bīstamās oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas ieviešanai, kas Polijas gadījumā apgrūtinās mūsu dabas resursu, tajā skaitā bagātīgo ģeotermisko avotu, izmantošanu.
27 Popolnoma abstraktna nevarnost vtisa za čitene označbe ne more povzročiti, da bi bila uporaba nereguliranih navedb nedopustna, dokler ni podano konkretno dejansko zavajanje potro nika to bi nasprotovalo tehtanju interesov med varstvom potro nikov in varstvom lastninskih pravic trgovca, za katerega si
Pilnīgi abstrakta iespēja, ka tiek atdarināts aizsargāts apzīmējums, nevar nereglamentētas informācijas izmantošanu padarīt nepieņemamu, kamēr patērētājs nav konkrēti faktiski maldināts tas būtu pretrunā Kopienas likumdevēja izvirzītajam mērķim panākt patērētāju tiesību aizsardzības un pārdevēja īpašuma
V zvezi s tem splošna in abstraktna navedba tveganja, da lahko razkritje pravnih mnenj v zvezi z zakonodajnimi postopki povzroči dvome o zakonitosti zakonodajnih aktov, nemore zadostovati za opredelitev oslabitve varstva pravnih nasvetov v smislu navedene določbe in torej nemore utemeljiti zavrnitve razkritja tehmnenj.
Tādēļ vien, ka dokumenta nosaukums ir juridiskais atzinums , tam automātiski nav jāpiešķir aizsardzība, kāda juridiskajiem atzinumiem ir garantēta iepriekš minētajā regulā.
V zvezi s tem splo na in abstraktna navedba tveganja, da lahko razkritje pravnih mnenj v zvezi z zakonodajnimi postopki povzroči dvome o zakonitosti zakonodajnih aktov, ne more zadostovati za opredelitev oslabitve varstva pravnih nasvetov v smislu navedene določbe in torej ne more utemeljiti zavrnitve razkritja teh mnenj.
Patiesībā informācijas un debašu neesamība drīzāk ir tas, kas pilsoņu apziņā var izraisīt šaubas ne vien attiecībā uz atsevišķa tiesību akta tiesiskumu, bet arī attiecībā uz lēmumu pieņemšanas procesu kopumā.

 

Povezana iskanja: Abstraktna - Abstraktna Umetnost -