Prevod "Koncept ustvarjanja vrednosti" do latvijskega jezika:


  Slovar Slovenski-Latvijski

Koncept - prevod : Koncept - prevod : Vrednosti - prevod : Vrednosti - prevod : Koncept - prevod : Vrednosti - prevod : Ustvarjanja - prevod : Koncept ustvarjanja vrednosti - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Prav tako podpiram koncept ustvarjanja posebnega finančnega instrumenta za mobilnost v mestih v naslednjem finančnem načrtu.
Es atbalstu arī konkrēta finanšu instrumenta izveidošanas koncepciju mobilitātei pilsētā nākamajā finanšu plānā.
Za končno razumevanje izvora te vrednosti, morate razumeti koncept mol .
Lai pilnībā izprastu šīs vērtības izcelsmi, jums ir jāsaprot jēdziens moli .
Skupina ABX je predstavljala možnost ustvarjanja velike vrednosti in strateškega interesa za SNCB.
ABX grupa rādīja sabiedrībai SNCB nozīmīgu vērtību, un ABX grupa SNCB bija stratēģiski svarīga
Posebne lastnosti območja bodo narekovale usmeritve na lokalni in regionalni ravni z možnostjo takojšnjega ustvarjanja dodane vrednosti.
Pamatnostādnes vietējam un reģionālajam līmenim noteiks attiecīgās vietas īpatnības, nodrošinot iespēju uzreiz radīt pievienoto vērtību.
Pri izvajanju strategije ustvarjanja vrednosti prek ABX LOGISTICS je bila prednostna naloga za SNCB sanacija podjetja Bahntrans.
vērtības radīšanas stratēģijas īstenošanā, izmantojot ABX LOGISTICS, Bahntrans atveseļošana SNCB bija prioritāra
Možnosti ustvarjanja
Projekta Opcijas
Sodišče predlaga, da se koncept evropske dodane vrednosti opredeli v primerni politični deklaraciji ali v zakonodaji EU.
Jēdzienu Eiropaspievienotāvērtība Palātaierosinaiestrādātatbilstošāpolitiskā deklarācijā vai ES tiesību aktos.
Napredek ustvarjanja pisav
Fonu ģenerēšanas progrese dialogs
Čuden koncept.
Tā ir dīvaina koncepcija.
Nov koncept
Jaunā koncepcija
Koncept (okrajšava)
Jēdziens (mnemonisks)
Moje poročilo uvaja tudi nov koncept koncept škodovanja ugledu Parlamenta.
Manā ziņojumā ir ieviests arī jauns jēdziens kaitēt Parlamenta reputācijai .
Domišljija je začetek ustvarjanja.
Iztēle ir sākums radīšanu.
Ti primeri so dokazali, da sta priprava in sodelovanje pri takih dogodkih temelj uspeha in ustvarjanja resnične dodane vrednosti za sodelujoče.
Šie pasākumi aplie cināja, ka sagatavošanās un piedalīšanās šādos pasākumos ir galvenais panākumu pamats un dalībnieku iegūtās reālās pievienotās vērtības avots.
Ali je prav, da razvijejo koncept poštene vrednosti, če so znane posledice, ki jih lahko to ima za finančno stabilnost?
Vai ir pareizi tām izstrādāt koncepciju par godīgo vērtību , ja mēs zinām par to ietekmi, kas varētu rasties uz finanšu stabilitāti?
Obzorje 2020 Komisija predlagala naložbe v vrednosti 80 milijard EUR v raziskave in inovacije z namenom pospeševanja rasti in ustvarjanja delovnih mest
Apvārsnis 2020 izaugsmes veicināšanai un darbavietu radīšanai Komisija ierosina ieguldīt pētniecībā un inovācijā 80 miljardus eiro
Je simbol kulture, njenega ustvarjanja.
Tas ir kultūras simbols, tās veidojums.
Potrebujemo pravo obliko ustvarjanja denarja.
Mums ir vajadzīgs faktisks naudas pelnīšanas veids.
Odprava ustvarjanja kapitala znotraj skupine
Grupas iekšējas kapitāla radīšanas novēršana
Prvotni koncept ter grafika
Sākotnējā ideja un zīmējumi
Koncept ima veliko sence.
Koncepcijai ir daudz toņu.
Ekonomski stroški koncept, vrste
Ekonomiskās izmaksas jēdziens, veidi
Koncept participativne krajinske umetnosti
Iesaistītas ainavu mākslas jēdziens
KONCEPT DOPUSTNEGA TVEGANJA NAPAKE
PIEĻAUJAMĀ KĻŪDAS RISKA JĒDZIENS
Ponazarja celoten koncept trajnosti.
Tas ir atspoguļojis visu ilgtspējas jēdzienu.
Gre za celovit koncept.
Tas ir integrēta koncepcija.
Ta koncept vsekakor podpiram.
Es pilnībā atbalstu šo koncepciju.
Koncept koridorja mreža ETCS
ETCS Net koridora koncepcija
Moral bi biti orodje napredka, ustvarjanja.
Tai bija jākļūst par progresa dzenuli. Radīšanas dzenuli,
Brez ustvarjanja delovnih mest ni izhoda.
No tā nav izejas, neradot darba vietas.
Obstajata dva različna pristopa eden se nanaša na koncept ohranjanja in drugi na koncept zaščite.
Ir divas atšķirīgas pieejas viena attiecas uz dabas saglabāšanas koncepciju, bet otra attiecas uz dabas aizsardzības koncepciju.
To je zelo dober koncept.
Tas ir diezgan labs koncepts.
8 Koncept iz štirih tisočletij .
8 Četrus tūkstošus gadu veca koncepcija .
Tako so nam koncept stereotip.
Lai viņi deva mums jēdzienu stereotips.
Tako je nastal koncept pobega.
Tādējādi radās jēdziens aizbēgt.
To ni koncept, smo ustvarili.
Tas nav koncepcija, mēs izveidojām.
Koncept evropske solidarnosti moramo razširiti.
Mums jāpaplašina Eiropas solidaritātes jēdziens.
To je seveda dober koncept.
Tā, protams, ir laba ideja.
Koncept evropske varne tretje države
Drošu Eiropas trešo valstu koncepcija
Oddaljeni gostitelj ne podpira ustvarjanja simboličnih povezav.
Attālinātais dators neatbalsta simbolsaišu izveidi.
Tovarna ne podpira ustvarjanja komponent navedene vrste.
Ražotne neatbalsta norādītā tipa komponenšu ražošanu.
Naša resnična božanskost je naša sposobnost ustvarjanja.
Mûsu patiesâ dieviđíîba ir mûsu spįja radît.
Enako velja za storitve ustvarjanja delovnih mest.
Tie paši argumenti izmantojami saistībā ar darbavietu izveides pakalpojumiem.
To besedilo prav zares ne spodbuja ustvarjanja.
Patiesi, šis dokuments neveicina jaunradi.
Zakon opredeljuje kot škodljive za mladoletnike informacije, ki izražajo zaničevanje družinskih vrednot, spodbujajo koncept sklepanja zakonske zveze in ustvarjanja družine, ki se razlikuje od tistega, določenega v ustavi Republike Litve in civilnem zakoniku Republike Litve .
Saskaņā ar minēto likumu, tāda informācija, kas atspoguļo necieņu pret ģimenes vērtībām, mudina stāties laulībā un veidot ģimeni citādi, nekā noteikts Lietuvas Republikas Konstitūcijā un tās Civilkodeksā , tiek uzskatīta par kaitīgu nepilngadīgajiem.

 

Povezana iskanja: Proces Ustvarjanja Izdelek - Koncept - Splošen Koncept - Komunikacija Koncept - Marketinški Koncept - Osnovni Koncept - Poslovni Koncept - Varnostni Koncept - Self-koncept - Voziti Koncept -