Prevod "za zagotavljanje" na korejskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Korejski

Zagotavljanje - prevod : Zagotavljanje - prevod : Zagotavljanje - prevod : Zagotavljanje - prevod : Za zagotavljanje - prevod : Za zagotavljanje - prevod : Za zagotavljanje - prevod : Zagotavljanje - prevod : Zagotavljanje - prevod : Za zagotavljanje - prevod :
Ključne besede : 품질 보증

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Zagotavljanje kakovosti.
? 품질 보증
Storitev D Bus za zagotavljanje vremenskih podatkovName
날씨 데이터를 제공하는 D Bus 서비스Name
Druga je zagotavljanje sistematičnega zgodnjega dostopa do obrambe.
두번째는 변호인에게의 조직적인 초기 접근이 존재하는것을 보증하는 것입니다
Bil je sam rdeče vodil, in je imel veliko razumevanja za vse rdeče vodil moški, tako ko je umrl, je bilo ugotovljeno, da je zapustil svoje ogromno srečo v rokah skrbniki, z navodili za uporabo pomena za zagotavljanje enostavnega privezov za moške, katerih las je v tej barvi.
그는 자신 빨간 머리이었고, 그는 모든 빨간 머리 사람에게 큰 동정을했다, 그래서 그가 죽었을 때 그것은 그 아이의 손에 자신의 엄청난 재산을 떠난 것으로 나타났다 이사회는 지침을 적용
Filter za Za...
보낸사람에 대한 필터...
Za dom, za Kralja, za domovino!
당신들 가정과 국왕과, 조국을 위해
Za preteklost, za včeraj, za vse?
과거에 대한? 어젯밤 일에 대한?
Ne, noga, za... za Davida, za...
아니, 다리, 그... 데이비드 봐...
Vprašaj za potrditev za
다음 상황에서 물어보기
Za dekle za tolažbo?
한낱 지나가는 여자 때문에?
Za vedno ... Za vedno ...
영원히...
Za Stražo! Za Stražo!
경비대를 위해
Za
받는이
Za
대상
Za
Za
받는 사람
Za
받는 곳
Za?
저한테 당신이 했던 모든 것들이요
Za?
뭐가?
Za.
Za.
찬성합니다.
Za?
자 이제
Za.
찬성
Za.
랄프 앤더슨?
Za.
찬성
Za svojo vero, za svoje Ijudi, za Škotsko.
여왕님의 신녀을 위해 백성들을 위해 스코틀랜드를 위해
Rabim roko za kuhanje, za vadit za šolo.
요리할려면 팔 모양이 잡혀야하는데, 학교에서 교육도 받아야해요
oko za oko, zob za zob, roka za roko, noga za nogo,
눈은 눈으로, 이는 이로, 손은 손으로, 발은 발로
Vstavek za naprave za AmarokName
Amarok 장치 플러그인Name
Vstavek za zbirko za AmarokName
Amarok의 모음집 플러그인Name
Orodje za mastering za JackName
Jack 마스터링 도구Name
Hrbtenica za stripe za OkularName
Okular의 만화책 백엔드Name
Hrbtenica za DjVu za OkularName
Okular의 DjVu 백엔드Name
Hrbtenica za DVI za OkularName
Okular의 DVI 백엔드Name
Hrbtenica za EPub za OkularName
Okular의 EPub 백엔드Name
Hrbtenica za FictionBook za OkularName
Okular의 FictoniBook 백엔드Name
Hrbtenica za slike za OkularName
Okular의 이미지 백엔드Name
Hrbtenica za OpenDocument za OkularName
Okular의 OpenDocument 백엔드Name
Hrbtenica za Plucker za OkularName
Okular의 Plucker 백엔드Name
Hrbtenica za TIFF za OkularName
Okular의 TIFF 백엔드Name
Hrbtenica za XPS za OkularName
Okular의 XPS 백엔드Name
Vstavek za protokol za KopeteComment
Kopete 프로토콜 플러그인Comment
Vstavek za prenose za KGetComment
KGet 전송 플러그인Comment
Vstavek za prenose za KGetName
KGet 전송 플러그인Name
Za kopat ali za klat?
파는 도구, 찌르는 도구?

 

Povezana iskanja: Zagotavljanje Kakovosti - Zagotavljanje Podpore - Zagotavljanje - Zagotavljanje Storitev - Zagotavljanje Pomoči - Zagotavljanje Varnosti - Zagotavljanje Dodatnih -