Prevod "razred pisarna" na korejskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Korejski

Razred - prevod : Razred - prevod : Razred - prevod : Razred - prevod : Razred - prevod : Razred - prevod : Pisarna - prevod : Razred pisarna - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Pisarna
사무실
Pisarna
사무실
Razred
클래스
Razred
클래스
Razred
단위
Ženina pisarna.
여긴 아내 서재예요
Amyjina pisarna.
에이미가 쓰죠
Očkova pisarna?
네 왕좌야
Razred naprave
Filename to uppercase
Razred prijave
로그인 등급
Razred naprave
장치 클래스
Razred okna
클래스
Razred okna
클래스
Razred sporočilaName
메시지 등급Name
Razred dokumenta
문서
Krajevni razred
로컬 클래스
Tretji razred?
3등석?
Cigareta. Pisarna. Maša.
'아폴로' 그리고 '디오니소스'라고 부르지
Halo, pisarna gos.
고마워
Pisarna Mirande Priestly.
술 취했을 때 빼고 술 취하면 떨어지기도 해 뒷표지가 마음에 들어 기타를 들고 있는데
Pisarna Mirande Priestly.
이거 전혀 몰랐어? 몰랐어 얼마나 팔렸어?
Pisarna v Madridu
마드리드 지점 마드리드 334
Moja pisarna, takoj.
지금 내 사무실로.
PISARNA MRLlŠKEGA OGLEDNIKA
검시소
ODVETNIŠKA PISARNA WHALEN
Ooh, ooh Ooh, ooh
Samo moja pisarna.
사무실이오
Pisarna generala Talbota.
탤봇 장군의 사무실입니다.
Ustvari nov razred
새 프로젝트 만들기
Strukturni objektni razred
구조적 객체 클래스
Neznan razred naprav
알 수 없는 장치 클래스
Neznan razred podnaprav
알 수 없는 하위 장치 클래스
Proizvajalcu lasten razred
공급자 세부 클래스
Cel razred gre.
저기 등석으로 여행가, 모두들거야.
Hvala. 1. razred
자리 맡아놨어 고마워
V razred grem.
내장도 있었어?
Pisarna agenta Crawforda. Dr.
크로포드 사무실입니다
Vsa pisarna bo tam.
뭐? 사원 전체가 다 간다고
Pisarna vas že čaka.
책상도 준비했대요 nbsp 아뇨...
Odvetniška pisarna me kliče.
이 자 알아.
Moja pisarna ... Pisarno imaš?
뭘 보냐, 핫 휠?
Tu je moja pisarna.
서재예요
To je moja pisarna.
이건 내 사무실이고
Upravljaj objektni razred shadowAccount
shadowAccount 개체 클래스 관리
Predstavljajte si tipičen razred
그래서 요즘의 일반적인 교실을 그려보면
Preskočila sem tretji razred.
스물넷이에요

 

Povezana iskanja: Pisarna - Inženiring Pisarna - Odvetniška Pisarna - Načrtovanje Pisarna - Arhitekturna Pisarna - Turistična Pisarna - Custom Pisarna - Glavna Pisarna - Informacijska Pisarna - Notarska Pisarna -