Prevod "predvidevajo" na korejskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Korejski

Predvidevajo - prevod : Predvidevajo - prevod : Predvidevajo - prevod : Predvidevajo - prevod :
Ključne besede : 습니다 꿰뚫 전략 광부 갇힌

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Posnemajo in celo predvidevajo naše akcije.
적은 우리의 전략꿰뚫고 있습니다 프랑스가
Število zakopanih rudarjev še ni ugotovljeno, v podjetju predvidevajo, da je spodaj delalo 30 ljudi.
안에 갇힌 광부들의 수는 아직 확인되지 않았지만... 회사측은, 약 30명이, 광산 지하에서 작업했다고 추정하고 있습니다.
Trenutno predvidevajo, da ima človeški genom nekje 25 000 genov, ki usmerjajo sintezo beljakovin (kodirajo proteine).
25000개로 이루어진 것으로 현재 알려져 있습니다.
Predvidevajo, da bi samo iz plimovanja lahko pridobili 34 energije, ki je potrebna za napajanje celotnega otoka.
영국 총 에너지의 34 를 조력에서 얻을 것으로 예상한다

 

Povezana iskanja: Predvidevajo -