Prevod "predvideva" na korejskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Korejski

Predvideva - prevod : Predvideva - prevod : Predvideva - prevod : Predvideva - prevod : Predvideva - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Predvideva, da opazujemo banko,mar ne.
우리 은행 요원으로부터의 정보입니다 빨리 은행이 우리 감시 하에 있는 것을 눈치챘을 텐데요?
Ta scenarij predvideva, da smo minimalno nihanje.
이 시나리오는 우리는 최소한의 엔트로피 요동의 결과여야 한다고 예측했지요.
Ali še kdo kaj predvideva? Mogoče, Fukushima!
기뢰면 눈에 안 띄어야지 이건 빨간 불이 깜박이잖아
Zasnova predvideva 500 kg marsovske prsti in vzorcev.
500kg의 화성 토양과 표본을 싣도록 설계되었잖아
če je videl ta napis, predvideva, da ga iščem tam.
글렌이 이걸 봤다면, 그도 날 찾을 거고, 그럼 남편을 찾을 수 있어요.
Evropski načrt pa predvideva, da kapital nadzira delavce z nadzorom njihovih plač
하지만 유럽의 계획은 자본이 임금을 통제하여 노동력을 통제한다
Kaj, če Garfield Lynns ni mrtev, in se le predvideva, da je?
가필드가 사실 죽은게 아니라 그렇게 추정되는거라면?
Tu je njegov učni načrt z zahtevnejšimi pripravami, a ne predvideva, da bi preskočil kak razred.
여기 보시면 셔먼이 준비한 고급과정들이 있습니다. 그렇지만 요구대로 졸업을 건너 뛸 수는 없죠.
Tukaj teorija ravnovesja zelo drzno predvideva, da bodo vsi zato, ker želijo biti pod drugimi, odigrali igro z ničelno vsoto.
이런 경우에, 평형점은 아주 이상한 예측을 내놓기도 하죠. 모든 사람이 다른 모든 사람들 보다 낮은 수를 원하니까 사람들은 0 을 써낼거라는 것이죠.
Končal bo z novo verzijo. Smo 13.7 miljarde svetlobnih let od roba opazovanega vesolja To je dober približek z dobro natančnostjo napake In z dosegljivi informacijami predvideva, da s tabo vedno bom (aplavz)
그 새로운 버젼으로 들려드리며 마치겠습니다. 우린 137억광년 떨어져 있어요 관측가능한 우주의 끝에서부터요
Teorija iger je izvirno veja uporabne matematike, ki se uporablja v ekonomiji, političnih vedah in v biologiji, daje nam matematično taksonomijo družbenega življenja in predvideva, kaj ljudje ponavadi počnejo in verjamejo, da bodo drugi storili v primerih, ko dejanja vsakogar vplivajo na vse druge.
게임 이론은 원래 응용 수학의 한 분야죠, 대체로 경제학이나 정치학, 일부는 생물학에도 사용되는데 게임 이론을 이용하여 사회 생활을 수학적으로 분류하고
NE kvadrat v sredini dejansko NE, CH in QRE so tri različne teorije Nash evega ravnovesja in drugih, ki vam povejo, kaj teorija predvideva, torej da bi oni morali odigrati 50 50, ker, če levo igrate prevečkrat, na primer, jaz to izkoristim, če sem neujemalni in odigram desno.
중간에 있는 NE 는 사실 NE, CH, QRE 는 내쉬 평형이론과 같은 3개의 다른 이론들입니다. 이것들은 이론이 예측하는 바를 나타내죠.

 

Povezana iskanja: Predvideva -