Prevod "področje znanosti" na korejskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Korejski

Področje - prevod : Področje znanosti - prevod : Znanosti - prevod : Področje znanosti - prevod : Področje znanosti - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Področje
영역
Zaupajte znanosti.
과학을 믿으셔야 합니다
Področje telesa
본문 영역
Področje glave
머리 영역
Področje sloga
스타일 영역
Področje javascripta
자바스크립트 영역
Področje razhroščevanja
디버그 범위
Vključi področje
영역 켜기
Področje risanja
그림 구간
Področje strani
PageRegion
Področje strani
페이지 구역
Ni več znanosti.
그래
ZGRADBA BIOLOŠKIH ZNANOSTI
헐크로의 변신 억제 17일째 생명 과학 건물 컬버 대학
Napredek v znanosti.
이건 첨단 장비야
Izbrano področje izrezano
선택한 영역 잘라냄
Izbrano področje kopirano
선택한 영역 복사함
Izberite področje značke
선택 태그 영역
Področje LDAP SASL
LDAP SASL 영역
Področje za brskanje.
탐색 영역.
Lahko očistim področje...
제거할 수 있어요
Poznaš to področje?
그곳을 알아요?
Prekrijte celotno področje.
무차별 집중 사격해!
Matematika je jezik znanosti.
수학은 과학을 위한 언어죠.
To je čarovnija znanosti.
이것은 과학 마술입니다
Iz znanosti in odločanja.
의사결정에서도 감정을 배제하고
Opazovanje je del znanosti.
과학 핵심은 관찰이고
Konjicek o znanosti. Prav.
과학과 관련된 취미잖아
Zapolni področje Rimske ceste
채움 은하수 색상 사용할까요?
Zahodna Avstralija področje Eucla
서부 오스트레일리아 유클라 지역
Odstranili smo področje napadov.
스파이크가 더 안 보이는군 발작부위를 다 없앴어
To ni moje področje.
지금 수혈이 필요해요
To ni moje področje.
전문 분야가 아니라서요
To ni naše področje.
우리 부서 담당 아니잖아
Celo področje je zaprto.
기지 내에선 전화를 걸지도 받지도 못합니다
To je moje področje.
내가 전문가라 할 수 있습죠
Ni ravno moje področje.
당연히 장난 아니지
Besede niso tvoje področje.
말은 네 담당 아니잖아
To je neznano področje.
이건 미지의 영역이야.
To je, veste, osnova znanosti.
그것은 과학 기초예요.
Datum 2387. Vulkanska Akademija znanosti.
우주력 2387년 벌컨 과학 아카데미에서 취역했습니다
Dobrodošli pri Znanosti in družbi.
안녕하세요, 과학과 사회 여러분 환영합니다.
Novosti v znanosti skupna izkušnja.
과학적 혁신을 공유하는 미래
Vzhodni čas Kentucky področje Louisville
동부 시간대 켄터키 루이즈빌 지역
Osebje, takoj zapustite to področje.
잠깐! 여자를 만나야 해!
Zapustite področje. Pojdite! Ja, gospod.
구역을 비워, 어서 가

 

Povezana iskanja: Področje Znanosti - Univerza Uporabnih Znanosti - Znanosti O življenju - Znanosti O Okolju - Kognitivne Znanosti - Univerze Uporabnih Znanosti - Zgodovina Znanosti - Akademija Znanosti - Področje - V Področje -