Prevod "ne pozabite da" na korejskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Korejski

Pozabite - prevod : Pozabite - prevod :
Ključne besede : 기억 명심 마세요 잊어버리

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Ne pozabite, da je!
당신은 그렇게 잊지 마세요!
Ne pozabite, da imate ...
약속 있잖아요
Ne pozabite
잊지 마세요
Ne pozabite, da pridejo nocoj!
잊지 마! 오늘 밤에 도착이야!
Ne pozabite, da smo zlikovci.
우린 그저 밑바닥 악당이니까
Ne pozabite naročiti
가입 잊지 마세요
Ne pozabite, Fish?
기억나나 피쉬? 예전에 그랬잖나?
Ne pozabite tega.
내 농구 골대야! 모두 내 거야!
Ne zahtevam, da pozabite svoje mrtve.
난 네게 죽은 자들을 잊으라는 것이 아니다.
Pozabite.
그만 둡시다
Pozabite.
잊으세요!
Pozabite.
잊어요, 내 말대로
Pozabite.
nbsp
Pozabite.
nbsp 그거 잊어요!
Pozabite.
더 이상 질문이 없다면
Pozabite.
아무것도 아니에요
Pozabite.
신경쓰지마세요.
Pozabite.
관두지
Pozabite.
말도 안됩니다.
Pozabite.
아니, 됐소
Pozabite.
신경 쓸 거 없소
Ne pozabite svojega potrdila!
영수증을 잊지 마시오!
Ne pozabite se vpisati.
Burning the midnight oil, Mr. Smith? Hey, now don't forget to sign in.
Ne pozabite na obrate.
공격 때 픽앤롤(수비수 차단)잊지 말거라 그러면 아마 막지 못할거야
Ne pozabite se smejati.
그러니 웃으세요
Tega nikoli ne pozabite.
엄마는 너희를 사랑한다는 걸 기억해주렴 절대 잊지 않을거지?
Ne pozabite, ne smemo hiteti.
하지만 오히려 그 기대감이
Ne pozabite, da gre za dobrodelno stvar.
Modern Family S04 E06 Yard Sale 명심하세요, 여러분 자선 행사입니다
Ne pozabite, da smo to že storili.
기억하지? 전에도 했었잖아
Ne pozabite, da niste več tako mladi.
이제 나이도 많으시잖아요
Nikoli ne pozabite, da je stranka posameznik.
항상 명심하세요 고객들은 다 다릅니다
Ne pozabite, da se tega poklica ne da opravljati pošteno.
이런 일에선 정직한 방법은 안 쓴다는 사실을 명심해요
Ne pozabite, da ne delamo svežnjev po 15 krzen.
명심해 15 묶음이 아니야
Ne pozabite, da ste maturirali v mojem razredu.
넌 내 졸업생이란 걸 명심해! 멈춰!
Ne pozabite, vprašanje zadeva JavaScript.
이 질문은 자바스크립트에 대한 것이라것을 명심하세요.
Hvala. Ne pozabite vzeti letaka.
여기 전단지도 받거라
Ne pozabite na sesedla pljuča.
폐도 엉망이죠
Ne pozabite me imeti radi!
저를 잊지 말아주세요.
Ne pozabite glasovati s sporočili.
문자 투표를 기억하세요.
Ne pozabite kaj ste prisegli.
누구에게 충성을 맹세했는지 기억하도록.
Skratka ... Ne pozabite se smejati.
아무튼 항상 웃으세요
Ne pozabite na točke pogovora.
게이츠 씨, 이거요 연설 대본 빠뜨렸어요
Univerze? Pozabite!
대학이? 말도 안됩니다.
Vlada? Pozabite!
정부가? 이것도 말이 안됩니다.
Ampak... Pozabite.
그냥 둬요, 놔둬요

 

Povezana iskanja: Ne Pozabite -