Prevod "na voljo" na korejskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Korejski

Na voljo - prevod : Na voljo - prevod : Na voljo - prevod : Na voljo - prevod : Na voljo - prevod : Na voljo - prevod : Na voljo - prevod : Na voljo - prevod : Na voljo - prevod : Na voljo - prevod :
Ključne besede : 의지 자유 사용 가능 제발

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Na voljo
사용 가능
Na voljo
미리 볼 수 있음
ni na voljo
사용할 수 없음
Ni na voljo.
사용할 수 없음.
Igralci na voljo
사용 가능한 플레이어
Ni na voljo
사용할 수 없음
Ni na voljo.
사용할 수 없습니다.
Niso na voljo.
사용할 수 없음.
Na voljo sem.
제가 할게요 저도 없잖아요
Opis ni na voljo...
사용 가능한 설명이 없습니다...
Opis ni na voljo
사용가능한 설명이 없습니다
Opis ni na voljo
설명 없음
Profili niso na voljo
사용 가능한 프로필이 없습니다
Opis ni na voljo
설명이 없습니다
Opis ni na voljo.
설명이 없습니다.
Funkcija ni na voljo
기능을 사용할 수 없음
Naj bo na voljo
사용하기
Akonadi je na voljo
Akonadi 사용 가능
Akonadi ni na voljo
Akonadi 사용가능
CPS ni na voljo.
CRL이 없습니다.
KWallet ni na voljo
KWallet을 사용할 수 없음
Je prostor na voljo?
어부야?
Jaz sem na voljo.
노래와 앨범 판매량이...
Na voljo so naslednji moduli
다음 모듈을 사용할 수 있습니다
Domača mapa ni na voljo.
홈 디렉터리를 사용할 수 없습니다.
Naj ne bo na voljo
사용하지 않기
Vir je na voljo. Prenašanje...
피드 찾았음, 다운로드 중...
Na voljo ni nobenih notic
노트가 없습니다
Imamo na voljo veliko tehnologije.
우리가 가진 기술들은 많아요.
Ni jih toliko na voljo.
그다지 많지 않더군요
Na voljo imam prijateljevo letalo.
운좋게 친구 비행기를 빌린거요 셋이 타기 충분하고,
Ne. Poslušaj, nisem na voljo.
아니,자유라니요
Zmeraj ti je na voljo.
그럼 누구랑 치란거야?
Punce, ki so na voljo ...
내 앞엔 초미녀들이...
Te funkcije so na voljo znotraj standardnega modula, ki je vedno na voljo.
No external libraries are needed to build this extension.
Grief svetovanje je na voljo na zahtevo.
정신 상담을 요청 하실 수 있습니다
Prenesi takoj, ko postane na voljo
사용 가능할 때 바로 미디어 다운로드
Skript je na voljo samo za
사용자 작업은 다음에 대해서만 유효함.
Na voljo je več možnih ujemanjName
하나 이상의 일치하는 항목이 있음Name
Seznam vsebine mape ni na voljo
폴더 목록을 볼 수 없음
Je na voljo za vse stike
모든 연락처에 사용하기
Podatkov o stanju ni na voljo.
상태 정보를 알 수 없습니다.
Na voljo imamo veliko energetskih virov.
쓸 수 있는 에너지원이 많습니다
Ni jih bilo veliko na voljo.
그런 책은 많이 있지도 않았고 외국 저자의 책들보다
Duolingo torej še ni na voljo.
듀오링고 사이트는 아직 공식으로 발표되지 않았습니다.

 

Povezana iskanja: Na Voljo - Voljo - Ni Na Voljo - Dajo Na Voljo - Lahko Na Voljo - še Ni Na Voljo - Narediti Kaj. Na Voljo - Ni Več Na Voljo - Sedanji Voljo - Močno Voljo -