Prevod "je zagotavljanje" na korejskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Korejski

Zagotavljanje - prevod : Zagotavljanje - prevod : Zagotavljanje - prevod : Zagotavljanje - prevod : Je zagotavljanje - prevod : Zagotavljanje - prevod : Zagotavljanje - prevod : Je zagotavljanje - prevod : Je zagotavljanje - prevod : Je zagotavljanje - prevod :
Ključne besede : 품질 보증

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Zagotavljanje kakovosti.
? 품질 보증
Druga je zagotavljanje sistematičnega zgodnjega dostopa do obrambe.
두번째는 변호인에게의 조직적인 초기 접근이 존재하는것을 보증하는 것입니다
Storitev D Bus za zagotavljanje vremenskih podatkovName
날씨 데이터를 제공하는 D Bus 서비스Name
Bil je sam rdeče vodil, in je imel veliko razumevanja za vse rdeče vodil moški, tako ko je umrl, je bilo ugotovljeno, da je zapustil svoje ogromno srečo v rokah skrbniki, z navodili za uporabo pomena za zagotavljanje enostavnega privezov za moške, katerih las je v tej barvi.
그는 자신 빨간 머리이었고, 그는 모든 빨간 머리 사람에게 큰 동정을했다, 그래서 그가 죽었을 때 그것은 그 아이의 손에 자신의 엄청난 재산을 떠난 것으로 나타났다 이사회는 지침을 적용
Je, je.
그럼요 그렇죠 그..
Je, je!
중요한 날 맞아, 정말.
Je... je tukaj?
환자한테서 떨어지세요 수잔나도 여기 있나요?
Je jasno? Je.
Je pripravljen? Je.
준비는 돼 있나?
Lažnivec je. Je?
그 놈은 거짓말쟁이야
Je....je izginila.
어.. 신장 담은 그릇이요 없어졌어요
Je, prijetno je.
아뇨, 괜찮아요
Tam je. Tu je? Tam je!
언니, 뭐가 보여?
To je to je to je doživetje.
그것은 ... 경험입니다.
Dejstvo je, da je slabo. Slabo je.
안 좋겠네요
Kje je, kje je?
어딨어? 어딨어?
Je samo kar je.
좋은건 좋고 나쁜건 나쁘겠죠 라고 하더군요.
Zavesten je. Nameren je.
이것은 의도적이고, 고의적입니다.
Tukaj je, tukaj je!
떴다 떴어!
Rekla je, da je ...
고통을 줄여준다며 간호사가 놔주더라
Je, res je lep.
그렇잖아?
Hodilo je. Hodilo je!
걸어 다녔어요 걸어 다녔다고요!
Mrtev je. Res je.
그는 죽었어
Neumna je. Neumna je.
그냥 바보 같아
Neverjetno je. Neverjetno je.
죽여줘, 냄새 죽여줘
Tvoje je. Njegovo je.
네 거지
Lagal je. Lažnivec je.
선생님은 이 일이 어떤지 상상조차 못 하실 거예요
Conrad je, tu je.
콘래드야 여기 있어
Je, in ogromen je
그 계집이 거대합니다.
Ali je... Kaj je?
뭐냐고?
Kakšen je? On je...
선생님에 대해 말해봐요 어떤 사람이죠?
Pač je, kakršen je.
제가 동부에서 로스쿨을 다닐때
Čudovita je. Starinska je.
즐거운 비행이 되시길 왼쪽으로 가시면 됩니다
Tako je. Kaj je?
Pogruntal je. Smiselno je.
그분이 알아냈는데 완벽하게 말이 돼
Živjo. Je res? Je.
그게 정말이에요?
Kaj je... Lažno je!
왜 피가 안 흐르지?
Karkoli je, je kolageno.
Mr. Biology?
Kako je? Resno je.
상태는 어떤가요?
Je tako? Je dober?
그분도 잘 하시나요?
Budna je, jedla je.
아 오셨네 안녕 안녕
Težava je... Težava je...
문제는..
Dovolj je. Mrtev je.
괜찮아, 이미 죽었어
Res je, je tako?
나도 알아, 그렇지?
Tako je... temno je.
이른... 시간이지

 

Povezana iskanja: Zagotavljanje Kakovosti - Zagotavljanje Podpore - Zagotavljanje - Zagotavljanje Storitev - Zagotavljanje Pomoči - Zagotavljanje Varnosti - Zagotavljanje Dodatnih -