Prevod "je na voljo" na korejskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Korejski

Je na voljo - prevod : Je na voljo - prevod : Je na voljo - prevod : Je na voljo - prevod : Je na voljo - prevod : Je na voljo - prevod : Je na voljo - prevod : Je na voljo - prevod : Je na voljo - prevod : Je na voljo - prevod :
Ključne besede : 의지 자유 사용 가능 제발

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Na voljo
사용 가능
Na voljo
미리 볼 수 있음
Akonadi je na voljo
Akonadi 사용 가능
Je prostor na voljo?
어부야?
ni na voljo
사용할 수 없음
Ni na voljo.
사용할 수 없음.
Igralci na voljo
사용 가능한 플레이어
Ni na voljo
사용할 수 없음
Ni na voljo.
사용할 수 없습니다.
Niso na voljo.
사용할 수 없음.
Na voljo sem.
제가 할게요 저도 없잖아요
Vir je na voljo. Prenašanje...
피드 찾았음, 다운로드 중...
Zmeraj ti je na voljo.
그럼 누구랑 치란거야?
Grief svetovanje je na voljo na zahtevo.
정신 상담을 요청 하실 수 있습니다
Skript je na voljo samo za
사용자 작업은 다음에 대해서만 유효함.
Na voljo je več možnih ujemanjName
하나 이상의 일치하는 항목이 있음Name
Je na voljo za vse stike
모든 연락처에 사용하기
Na voljo je imel dosti izgovorov.
브래드는 이성이 컴백하길 기다렸다
Te funkcije so na voljo znotraj standardnega modula, ki je vedno na voljo.
No external libraries are needed to build this extension.
Opis ni na voljo...
사용 가능한 설명이 없습니다...
Opis ni na voljo
사용가능한 설명이 없습니다
Opis ni na voljo
설명 없음
Profili niso na voljo
사용 가능한 프로필이 없습니다
Opis ni na voljo
설명이 없습니다
Opis ni na voljo.
설명이 없습니다.
Funkcija ni na voljo
기능을 사용할 수 없음
Naj bo na voljo
사용하기
Akonadi ni na voljo
Akonadi 사용가능
CPS ni na voljo.
CRL이 없습니다.
KWallet ni na voljo
KWallet을 사용할 수 없음
Jaz sem na voljo.
노래와 앨범 판매량이...
CPS, ki je na voljo, je prestar.
CRL이 너무 오래되었습니다.
Pravzaprav je dokumentarec na voljo na spletu, video je na spletu.
그 다큐멘타리 비디오를 인터넷에서 볼 수 있죠.
Upoštevaj posrednika HTTP, ko je na voljo
사용할 수 있을 때 HTTP 프록시 신뢰하기
Uporabi posrednika HTTP, ko je na voljo.
사용 가능한 경우 HTTP 프록시를 사용합니다.
Vse je na voljo za pravo ceno.
모든 것엔 대가가 따른다네 Everything is available for a price.
Žal je samo to zdaj na voljo.
방이 별로 맘에 안 드는데 죄송하지만 이게 최선입니다
Pomoč je na voljo v Parizu na sedežu Buvov.
도움은 부브 본부인 파리에서 받을 수 있습니다. 아니, 자동모드!
Na voljo so naslednji moduli
다음 모듈을 사용할 수 있습니다
Domača mapa ni na voljo.
홈 디렉터리를 사용할 수 없습니다.
Naj ne bo na voljo
사용하지 않기
Na voljo ni nobenih notic
노트가 없습니다
Imamo na voljo veliko tehnologije.
우리가 가진 기술들은 많아요.
Ni jih toliko na voljo.
그다지 많지 않더군요
Na voljo imam prijateljevo letalo.
운좋게 친구 비행기를 빌린거요 셋이 타기 충분하고,

 

Povezana iskanja: Na Voljo - Voljo - Ni Na Voljo - Dajo Na Voljo - Lahko Na Voljo - še Ni Na Voljo - Narediti Kaj. Na Voljo - Ni Več Na Voljo - Sedanji Voljo - Močno Voljo -