Prevod "ima delež" na korejskem jeziku:


Si mislil : ima deležu ?

  Slovar Slovenski-Korejski

Delež - prevod : Delež - prevod : Delež - prevod : Delež - prevod : Delež - prevod : Delež - prevod : Ima delež - prevod : Ima delež - prevod : Ima delež - prevod : Ima delež - prevod :
Ključne besede : 대주주 아캄 지분 나눠

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Delež
백분율
Delež.
나중에요
Sem prepričan, da ima še svoj delež denarja.
앨리슨한테 부탁하면 어떨까 하는데 앨리슨이 아직 자기 몫을 갖고 있을 거야
Delež barv
색상 비율
Delež resinhronizacije
재동기화 비율
Empire ima lastniški delež v vsaki večji postaji v državi.
엠파이어는 국내 최대 음악 방송의 지배지분을 갖게 됐어
Hotel sem delež.
마치 누군가 끔찍한 일이 올거란 것을 알고 있는듯이 말이야
Kakšno pa soglasje Kristusa z Belijalom? ali kakšen delež ima vernik z nevernikom?
그리스도와 벨리알이 어찌 조화되며 믿는 자와 믿지 않는 자가 어찌 상관하며
Moj delež izpustov je manjši.
저의 공헌은 작지만,
Prejela bi delež kot agent.
자체적으로 쇼를
Tvoj delež od zadnjega posla.
저번 일에서의 네 몫이야.
Tudi moj delež mu dajte.
제 몫도 전부 다요
Prišla sem po svoj delež.
내 걸 찾으러 왔어
Še vedno imamo večinski delež.
우린 아직도 대주주
Hočem svoj delež. Umikam se.
나 이제 손 뗄래
da pomočiš nogo svojo v kri in jezik psov tvojih delež svoj ima na sovražnikih.
너로 저희를 심히 치고 그 피에 네 발을 잠그게 하며 네 개의 혀로 네 원수에게서 제 분깃을 얻게 하리라 하시도다
Najmanjša širina kot delež širine zaslona.
최소 너비입니다. 화면 너비의 백분율로 지정합니다.
Najmanjša višina kot delež višine zaslona.
최소 높이입니다. 화면 높이의 백분율로 지정합니다.
Poglej mrhovinarje... čakajo na svoj delež.
독수리처럼 뭔가 얻어볼까 하는 사람들 좀 봐
Še vedno ga čaka njen delež.
윈디뱅크 씨, 당신이야 말로 정말이지 대단한
Ni situacija. Moj delež je legitimen.
이게 무슨 상황이나 된다고 그래 내 지분은 확실해
Naj tudi malčki dobijo svoj delež.
동생들도 줘야지
Še naprej mi dolguješ moj delež.
아직도 내 것을 갖고 있네 무슨 소리야?
Glej, jaz sem vzela moj delež.
내 몫은 챙겼어
Pospešek je delež spremembe hitrosti skozi čas.
가속도는 거듭되는 시간에 변하는 속도율입니다.
Kar velik delež nas je, kaj ne?
굉장히 많죠, 그렇죠?
Vzel sem ga kot svoj delež zaklada.
제 몫으로 챙겨두었지요.
Oče mi je. Moj delež lahko dobi.
제 몫을 주겠어요
Dovolj dolgo, da dobimo dober tržni delež.
우리 회사 점유율 높일만큼 오랫동안요...
Hočem samo normalen delež cmočkov v juhi.
난 국물과 만두의 비율이 적당한 게 좋아
Mnogi pastirji so pokončali moj vinograd, poteptali delež moj, naredili so zaželjeni delež moj v prepusto puščavo.
많은 목자가 내 포도원을 훼파하며 내 분깃을 유린하여 나의 낙토로 황무지를 만들었도다
Sanje ima Sanje ima
cHBFFFFF i1 He's got a dream. He's got a dream 꿈이 있네.
Vidite le majhen delež, kaj vse lahko dosežemo.
지금까지는 우리가 이루고자 하는 일의 맛보기에 불과하죠
Grem. Pokliči me, ko bo moj delež pripravljen.
좋아, 난 갈 테니까 내 몫 준비되면 전화해
Dobit boš delež, čeprav si ga ne zaslužiš.
걱정마 니 몫 나눠줄게 넌 받을 자격도 없지만
Ima.
전에요
Ima.
있어요
Šef, raka ima, moža ima ...
복구수술 준비시키라고 말해놨구요
Ima sanje On ima sanje
cHBFFFFF i1 She's got a dream.
Ima brate, ima druge generale.
김은 형제들도 있고, 다른 장군도 있어
Ima ima po vaši hčeri.
선생님 따님의 이름에서 따 왔죠
Vendar pa ima patente za te akumulatorje v lasti naftna industrija, ki jih omejuje, da lahko ohranja svoj tržni delež.
그러나 전지특허를 석유회사가 갖고 있기 때문에 시장점유율을 유지하는 능력을 저해하고 있다
Sam imam delež v teh, zato moram tole razglasiti.
저는 여기에 투자를 했고, 포기 각서를 쓸 예정입니다.
Krščanstvo, seveda, zavzema levji delež populacije, skoraj 160 milijonov.
물론 기독교가 가장 큰 몫을 차지했죠. 거의 1억 6,000만 명에 달합니다.
Nikoli nisi, dokler ni treba. Moraš opraviti svoj delež.
내가 가자고 안했다면 이런 안전한 곳이 존재한다고

 

Povezana iskanja: Ima - Ima Pravico, Da - Ima Trajen Učinek - Delež - Delež Sth. - Tržni Delež - Delež V - Delež Lastniškega Kapitala - Delež Na Trgu - Delež Levji -