Prevod "gorivna celica pogonskega sklopa" na korejskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Korejski

Celica - prevod : Celica - prevod : Sklopa - prevod : Gorivna celica pogonskega sklopa - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Nova gorivna celica ne bo tega popravila.
'새 연료 전지도 안 맞고... '
Celica
Izbrana celica
선택한 셀
Še ena celica?
두번째 셀? 조직적이고 에코가 엄청나요
Zadnja celica je zate.
4번째 방은 니꺼다
Boljše je kot celica.
감옥보단 낫잖아요?
Videti je kot oddaljena celica.
저건 꼭 섬세포처럼 생겼네
Težko si predstavljamo ... Druga celica.
두번째 셀
Scene III. Patra Lawrence je celica.
장면 III. 수사 로렌스의 휴대폰.
Rada bi jo poimenovala dekliška celica .
저는 이것을 소녀 세포 라고 부르고 싶습니다.
Nova celica gre proti središču mesta.
마을 중심쪽으로 이동하고 있어요
Predpostavimo, da je to naša bakterijska celica.
지금 보시는 이것을 박테리아 세포라고 해보죠.
Tako je videti živa celica skozi svetlobni mikroskop.
이건 살아있는 세포를 광학현미경으로 본 것 입니다.
Izgleda kod oddaljena celica ali morda kot bivol.
그냥 구름같이 생겼는데 섬세포라니까 아니면 뭐, 버팔로
Si prišel končati kar plinska celica ni mogla?
가스실에서 못한 일을 마저 끝내려고 왔나?
Njuna celica je včeraj umorila našega kenijskega agenta.
그들 조직이 어제 우리 케냐 정보원을 사살했다
Ampak vsaka celica v telesu se na neki točki zamenja.
결국 몸에 있는 모든 세포는 언젠가는 대체됩니다.
Zaznava, kdaj je celica pripravljena, kdaj je kromosom pravilno postavljen.
세포가 분할할 때가 됐는지, 염색체가 정확히 배열됐는지를 느낄 수 있지요.
Sovraštvo te razjeda, Jemm, toda tvoja celica ima živčni ščit.
미치겠지, 젬 하지만 이 감옥은 신경파를 차단해
Vsaka celica v človeškem telesu se povprečno obnavlja vsakih 7 let.
인간의 몸을 구성하는 모든 세포들은
Nevron je lahko normalno velika celica, vendar so nekateri aksoni kar dolgi.
신경세포는 크기의 범위가 아주 크긴 하지만 적당하게 큰 사이즈입니다. 하지만 축색돌기는 꽤 길어요.
Koža odpada, lasje rastejo, nohti, vse to ampak vsaka celica vašega telesa se zamenja.
살갗이 떨어져 나가고, 머리카락이 자라고, 손톱, 이런 것들요. 여러분 몸 속의 모든 세포가 언젠가는 교체됩니다.
Lahko bi razpravljali, katera je najbolj zanimiva celica v človeškem telesu vendar verjamem, da bi bila živčna celica (nevron) na vrhu lestvice, in ne le, ker je že sama po sebi zanimiva.
우리는 어떤것이 인간의 몸중에서 가장 흥미로운 세포인지에 관해 논쟁을 하곤 합니다. 하지만 저는 신경세포가 아마도
Če pomislite, vsaka celica v telesu ima enako DNK, kot ste jo imeli kot zarodek.
사실 여러분 몸 안의 모든 세포는 여러분이 태아일 때 갖고 있던 것과 동일한 DNA를 갖고 있습니다.
le celica iz katere ne bo mogla nikoli oditi in nihče drug ne more ostati.
그녀가 나갈 수 없는지하실만이 남았다 다른 아무도 들어올 수 없는 지하실
Ampak po sedmih letih niti ena celica v vašem telesu ni več ista kot pred sedmimi leti.
그러나 7년이 지난 후에 여러분의 몸에 7년 전의 세포는 단 하나도 없습니다.
Ampak po sedmih letih, niti ena celica vašega telesa ne ostane tam, kjer je bila pred sedmimi leti.
하지만 7년이 지나면 몸속의 어떤 세포도 7년전의 세포로 남아있지는 않습니다.
A vseeno so prišli v ospredje, čeprav jim je vsaka celica v telesu govorila, naj tega ne napravijo.
그분들은 자신들의 몸에서는 그러지 말라고 했었지만, 많은 사람들의 시선집중을 받았습니다.
To, o čemer bi rada govorila danes, je določena celica, oziroma skupek celic, ki je v vsakem izmed nas.
오늘 말씀드리고자 하는 것은 특정한 하나의 세포, 혹은 한 무리의 세포들로, 여러분 모두의 몸에 존재하는 것입니다.
Namesto tega se tiho prikrade v bakterijski DNK in tam ostane kot nekakšna teroristična speča celica, ki čaka na navodila.
대신에 그것은 박테리아의 DNA로 미끄러져 들어가죠. 그리고는 가만히 그곳에서 기다려요. 마치 잠복해있는 테러리스트처럼 말이에요. 지시를 기다리면서요.
Ugotovili smo to je torej ta bakterijska celica da Vibrio fischeri vsebuje protein to je rdeči kvader encim, ki ustvari ta rdeči trikotnik, hormonsko molekulo.
우리가 발견한 것은 (원을 가르키며) 이것을 박테리아 세포라고 가정합니다. Vibrio ficheri는 빨간 상자로 표시된 단백질을 가지고 있습니다. 빨간 삼각형은 작은 호르몬 분자를
Čudežnost mehanizmov, ki znotraj vsake genetske strukture povedo, kam točno mora iti ta živčna celica kompleksnost teh matematičnih modelov in tega, kako se te stvari dovršijo, presegajo človeško dojemljivost.
이러한 메커니즘의 마법은 각각의 유전자 구조 안에 있으며 신경세포가 어디로 가야하는지 정확히 알려줍니다.
In tako sem se tri dni zelo hitre vožnje kasneje, znašla na zasledovanju velikanskega oblaka, ki se mu reče super celica, ki lahko naredi točo, veliko kot grenivka in spektakularne tornade, čeprav se to zgodi v samo dveh odstotkih.
사흘 후, 저는 빠르게 달리는 차 안에서 자몽 크기의 우박과 굉장한 토네이도를 만들 수 있는 능력을 가진 슈퍼셀이라고 불리우는

 

Povezana iskanja: Vpenjalnega Sklopa - Celica - Sončna Celica - Merilna Celica - Jajčna Celica - Pomnilniška Celica - Senzorična Celica -