Prevod "brezcarinska trgovina" na korejskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Korejski

Trgovina - prevod : Trgovina - prevod : Trgovina - prevod : Trgovina - prevod : Trgovina - prevod : Trgovina - prevod : Trgovina - prevod : Trgovina - prevod : Brezcarinska trgovina - prevod : Trgovina - prevod :
Ključne besede : 가게 Store Thrift 식료품 애플

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Trgovina.
교환 안된다고
Trgovina MagnatuneComment
Magnatune 상점Comment
Njuna trgovina.
엄마와 아빠 가동.
Moja trgovina!
그건 내 가게!
Trgovina je.
저거 식품점이네.
Pa trgovina?
근처에 잡화점 있잖아?
Prvovrstna trgovina.
짱이죠
Moj trgovina.
가게요.
Varčnost trgovina?
에다가요?
Kako kaj trgovina?
가게는 어떠니?
Je lepa trgovina.
고급 백화점이라 보심 돼요
Trgovina se zapira.
'곧 폐점 시간입니다'
TRGOVINA Z VABAMI
낚시 가게
Trgovina z igračami?
장난감 가게요?
Trgovina je zaprta.
매장 닫습니다
TRGOVINA S SPOMINKI
기념품 가게
Mamina in očetova trgovina.
그건 엄마와 아빠를 저장합니다.
Trgovina res ni velika.
못 봤어요 그리 큰 마트도 아니잖나
Morda celo kakšna trgovina.
아니면 가게라든지요.
Trgovina je še vedno odprta.
아직 영업시간이야 음 11시 반에 쇄도해
Naredite kaj, poveljnik. VOJNA TRGOVINA
뭐라도 좀 해봐요, 지휘관님
Trgovina je pol milje nazaj.
아까 보니 상점 같은 것도 있는 것 같던데 반쯤 거슬러 올라가면 될 거예요
Trgovina z palicami iz balzama.
발사통나무를 쌓는거지.
Tam je trgovina za nosečnice.
You're running out of arms, mom!
Kje je trgovina s krmo?
사료 가게가 어디죠?
Je bila to varčnost trgovina?
Was it a thrift store? thrift store 였니?
To je trgovina podjetja s torbami.
가방회사의 매장입니다.
Trgovina je od mame in očeta.
왜? 아뇨, 엄마와 아빠 장소입니다.
Trgovina, kjer sem delal, je zgorela.
회계사가 내 돈 들고 도망가고 내 가게는 불타버리고
Veš, kje je trgovina z živili?
슈퍼가 어디에 있는지도 안다고?
S tabo je trgovina ljudem bliže.
손님들이 친근감을 느끼겠어요
Trgovina bi morala biti tu nekje.
시장이 이쪽 아닌가? 그런 것 같은데
Iz tiste trgovina ob Regent parku.
리젠트 공원에 그 가게 맞아
Ja, prepričan sem. Njena trgovina je.
그건 Helen꺼에요.
In nova trgovina je za vogalom.
그리고 옆에는 새로 오픈한 가게도 있어.
(Ray Comfort) Črkuj besedo shop. (trgovina, angleško)
'shop'의 철자가 어떻게 되죠?
Je kje v bližini trgovina s posteljami
그럼, 가까운 곳에 침대가게가 있을까?
Je v bližini hotela trgovina z igračami?
호텔 근처에 장난감 가게 있나요?
Zame je to postala transakcija, neke vrste trgovina.
그것은 저에게 마치 교환과 같은 거래가 되었습니다.
Bi mi lahko povedala, kje je trgovina z darili?
이건 네가 말해줄지 모르겠다만.. 여기 선물가게가 어디니?
Seveda, lahko me pokličete, tako kot vsaka druga trgovina.
난 올리버 퀸 배가 부서지는 바람에 여기 있게 됐어.
Tam je trgovina z računalniki. Kar vlomil bom noter.
컴퓨터 가게가 있네, 들어가자
Ne moreva uporabiti hiše, skedenj potrebujeva, trgovina je zidana.
헛간은 필요하고 상점은 콘크리트라서 못 쓰니까 이게 딱이야
Kupci, pozor. Trgovina se zapre čez pet minut. Odidite.
고객 여러분, 5분 뒤에 영업이 종료되오니 나가주세요
Da, razumem, da ste potrošniška trgovina, ampak, kje se nahajate?
네, 다이빙 기구 매장인 건 아는데, 위치가 어디죠?

 

Povezana iskanja: Trgovina In Trgovina - Trgovina - E-trgovina - Trgovina Na Drobno - Zunanja Trgovina - Trgovina Na Debelo - Trgovina Pritisnite - Specializirana Trgovina - Trgovina Z Ljudmi - Trgovina Revija -