Prevod "razvoj infrastrukture" kitajski jezik:


  Slovar Slovenski-Kitajski

Razvoj - prevod : Razvoj - prevod : Razvoj infrastrukture - prevod : Razvoj - prevod : Razvoj - prevod : Razvoj infrastrukture - prevod : Razvoj infrastrukture - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Razvoj KDEName
KDE 开发Name
Razvoj in popravki
开发与补丁提供
Zanimiv razvoj dogodkov.
实在意想不到 长官
Ellis vodi mednarodni razvoj.
艾利斯负责国际发展
Poskusni vstavek za razvoj KRDCName
KRDC 开发用的测试插件Name
Jainchill razvoj v Tusconu, Arizona.
的Jainchill发展 在亚利桑那州图森市
Zakon življenja je razvoj ali smrt.
人生的法则是生和死
Organizacija in razvoj slik z digitalnih fotoaparatov
组织和开发数码相机的图像
Za to ni opravičila. Zakaj preprečujete razvoj?
这是不可原谅的 你为何不追求知识
Več sistemski osnovni tolmač za razvoj video iger
用于开发视频游戏的多平台基本解释器程序
Gre za dolgoročne načrte, gospod za strateški razvoj.
长官 我有新的想法 来管理好这个地区 哦 我赌你行的 毛瑟 长远计划 长官
Mnogoštevilni komercijalni razvoj, ki sem ga jaz zgradil.
看看哪 我推动了这个城市经济的巨大发展
In psihični razvoj bom moral obdržati kot skrivnost.
我将处理某些事情 我要开始对发展保持沉默 特别对蒂姆
Orodje za oblikovanje, skrbništvo in razvoj podatkovnih zbirk MySQL
MySQL 数据库设计 管理和开发工具
Grafična zbirka orodij za skrbništvo in razvoj podatkovnih zbirk
用于数据库管理和开发的图形工具包
Razvojna miselnost je torej odlično izhodišče za razvoj zagrizenosti.
因為佢哋唔相信失敗係永久嘅 所以成長心態係一個培養意志嘅好方法
S strahom smo opazovali razvoj dogodkov v bivši ZSSR.
我们对在莫斯科发生的事件 感到惊讶
In zaradi slabe infrastrukture samo 25 odstotkov okuženih dobiva zdravila, ki jih potrebujejo za življenje.
由於公共設施落後 只有25 嘅患者 獲得賴以生存嘅藥物
Nobeno drugo mesto na svetu nima takšne priložnosti za razvoj.
伦敦一定会成为欧洲的首都 我们会扫除一切障碍 我们将会获得广阔的土地
Torej motnje, ki upočasni umski razvoj otroka in povzroča trajne poškodbe uma.
呢种发展障碍 会阻住儿童嘅心智发展 并造成永久嘅精神损伤
Devici bom posvetil lepo molitev za vaš duhovni razvoj med bivanjem tu.
我要向圣母做特别的祈祷 感谢你的善意和物质援助
Pohlep v vseh svojih oblikah, pohlep po življenju, denarju, znanju pomeni razvoj človeštva.
披荆斩棘直捣演化的精髓 贪婪就是一切形式之所在 对于生活要贪婪 对于爱情,对于知识
Ravnokar je postavljen za posebnega svetovalca v novi administraciji za ekonomski razvoj v kemijski industriji.
他刚被任命为关于 化学工业经济发展事务 新行政部门的特别顾问
Če bi projekt 'Ghostwood' terjal na tisoče življenj, kaj misliš, bi imel možnost za razvoj?
如果格斯伍的发展 是以成千上万性命为代价的话 你觉得它还有 前进的机会吗
od daleč gledajoč razvoj Nathana Juniorja, črpajoč ponos ob njegovi nadarjenosti, kot bi bil najin sin.
看见内森 朱尼尔在远方不断进步... 为他的才能而骄傲... 就象他是我们自己的孩子...
Učinki so bili onemogočeni med prevajanjem izvorne kode. Verjetno niso bile nameščene datoteke, potrebne za razvoj Xorg.
混成特性已在编译时被禁用 也许是因为 Xorg 的开发头文件未安装
lahko vplivajo na ustvarjanje delovnih mest, razvoj lokalnega kmetijstva in novih poslovnih priložnosti na manj razvitem trgu.
距地可以創作更多工作 升級當地農業技術同埋製造商機 喺相對落後的市場
V zadnjem desetletju sta masovna urbanizacija in razvoj pripeljala do številnih poročil o prisilnem rušenju zasebne lastnine.
在過去十年裡 大量嘅城市化發展 令我地睇到好多關於
In ko videl boš razvoj, kako tvoj vpliv narašča in boš ugleden v financah ko denar bo delal denar.
当财富不断地膨胀 你将获得成就感 建立信贷机构的
Korporativni interesi, ki jih zastopam, vključujejo pregled naložbe nekaj sto milijonov dolarjev za razvoj določenih virov v Zangaru. Kje?
我代表的客户 在考虑投资几亿美元 来开发赞卡洛的一些资源
Če se želite vključiti v razvoj, je na voljo več lokacij, kjer lahko najdete več podatkov. Prvi korak je prijava na nekatere izmed dopisnih seznamov. Kmalu boste opazili kaj, kar se da popraviti ali dodati.
如果您想要参与开发的话 可以在很多地方找到详细的信息 我们建议您先从订阅 邮件列表 开始 您将逐渐看到有很多地方值得改进

 

Povezana iskanja: Načrtovanje Infrastrukture - Raziskovalne Infrastrukture - Polnilne Infrastrukture - Priročno Nameščena Kar Zadeva Prometne Infrastrukture - Razvoj - Razvoj Izdelkov - Nadaljnji Razvoj - Raziskave In Razvoj - Razvoj Programske Opreme - Trajnostni Razvoj -