Prevod "pod temperaturo" kitajski jezik:


  Slovar Slovenski-Kitajski

Temperaturo - prevod : Pod temperaturo - prevod : Temperaturo - prevod :
Ključne besede : 温度 体温 Temperature 溫度

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Stroj pod nami ohranja stalno temperaturo.
所有实验以下面那些机器 按温度控制进行
Ima temperaturo?
他有热 发烧了?
Preizkušam temperaturo vode.
我在试水温
Znižala bom temperaturo.
我要把暖氣關小點
Naj prilagodim temperaturo?
需要调整一下温度吗?
imamo telesno temperaturo.
Prav. Naj spremenimo temperaturo?
温度怎么样?
Imel je temperaturo 40!
他烧到华氏104度
Zbilo vam bo temperaturo.
它会降低温度
Meril si utrip, temperaturo.
你得号脉 量体温
Zdaj vam moramo izmeriti temperaturo.
含著它不要说话
Izračuna temperaturo za dupleks nukleinske kisline .
计算核酸双链体的熔融温度
Je resno? Ima malce povišano temperaturo.
但是我会让她在这儿解决她的问题 这个很严肃吗
Najprej mu zvišaj temperaturo v obleki.
先把温度提高 嗯 我正在做
Ne s telesno temperaturo 30 C.
体温达86度就不会
Odvrzi svetilne bombe in znižaj temperaturo.
扔闪光弹并且关闭你的热源
Karta, ki prikazuje povprečno temperaturo v decembru.
显示十二月平均温度的地图
Karta, ki prikazuje povprečno temperaturo v juliju.
显示七月平均温度的地图
A ne vemo, kako je s temperaturo.
不知道的是它的温度
Ognji so segreli temperaturo po vsem kampu.
火让整个营地的温度都升高了
Bi lahko kdo zmanjal temperaturo v bazenu?
拜托谁把热水器关了
Ko se prižge rdeča lučka, ti pokaže temperaturo.
红灯亮起时 那是你的体温
Ne strelja v ničesar, kar ima telesno temperaturo.
不会打中任何有体温的东西
Pod top, pod top.
炮管下面 下面
Pod morjem. Pod morjem.
在海底 在海底
Pod morjem. Pod morjem.
在海底
Pod
下方输出
Pod
下方
Pod
Dat
Pod
CDat
Novi merilnik na plošči bo kazal temperaturo v kotlu.
仪表板上的新量表 会告诉你锅炉的温度
Brskalnik Pod
Pod 浏览器
Pod miško
鼠标下
Pod proizvajalec
子制造商
Priklopljen pod
挂载在
Pod UIDs
低于 UIDs
Pod stopnicami
在楼梯下
Pod vodo?
到水里去?
Pod kamen...
在石头下面,在花里面...
Pod vodo!
潜下去
Pod kotom.
子弹是斜着飞过去的
Pod suknjičem.
在你的外套下面 下面...
Pod palubo.
就在甲板下面.
Pod posteljo.
在床下
Pod vodo?
在水底吗

 

Povezana iskanja: Barvno Temperaturo - Zaščita Pred Previsoko Temperaturo - Reaktor Temperaturo Vode - Pod - Pod Vodstvom - Pod Pritiskom - Pod Pogojem, Da - Pod Nadzorom - Pod Kožo - Tik Pod -