Prevod "dati bančne podatke" kitajski jezik:


  Slovar Slovenski-Kitajski

Dati - prevod :

Dati - prevod : Dati bančne podatke - prevod : Dati - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Bančne obveznice.
我!
Spoznate se na bančne posle.
你好像蛮清楚银行的事
Podatke.
情报资料
Radi bi videli Barkerjeve telefonske in bančne izpiske?
你想要看巴克先生的通联记录跟 金钱交易记录
Premakni podatke
移动数据
Preveri podatke
检查数据
Odstrani podatke
删除数据
Ohrani podatke
保留数据
Vnesite podatke
输入信息
Nariši podatke
数据
Nariši podatke
Paulo Cattai
Nariši podatke
数据绘图
Povozi podatke
覆盖数据
Shrani podatke
保存数据
Dobi podatke
下载信息
Pošlji podatke
上传信息
Počisti podatke
清除数据存储
Uredi podatke...
编辑数据...
Uvozi podatke...
导入数据...
Uvozi podatke
导入数据
VNESI PODATKE
请输入数据
Krimsko zlato in druge bančne transakcije so popolnoma varni.
运往克里米亚的金块 跟其他的银行存款... 都非常的安全
Počisti podatke uporabe ...
清除使用数据...
Počisti podatke uporabe
清除使用记录
Spremenite osebne podatke
改变个人信息
Zberi podatke vsakih
数据采集间隔
Prenesi nove podatke...
下载新数据...
Prenese nove podatke
下载新数据
Prenesi dodatne podatke
下载额外的附加数据
Prenesi dodatne podatke
下载附加数据
Orodje za podatke
数据工具
Orodja za podatke
数据工具
Počisti zbrane podatke
清除收集的数据
Uskladi podatke vsakih
同步数据间隔
Uredi podatke naraščajoče
以升序排序数据
Uredi podatke padajoče
以降序排序数据
Podaj povratne podatke...
出反馈...
Pričakoval znakovne podatke.
期待的字符数据
Natančne podatke potrebujem.
我需要准确的情报
Dobil sem podatke.
你怎么知道的?
Kakšne podatke? Biografske.
你的员工霍华杭特的一些资料
Sporočite imena, podatke.
告诉我名字,时间
Še iščemo podatke.
找到了
Dajte osebne podatke.
你能说明身份吗?
lmam nove podatke.
我有最新的资料

 

Povezana iskanja: Laboratorijske Podatke - Predloži Podatke - Bančne Transakcije - Bančne Storitve - Dajo Podatke - Bančne Strokovnjake - Dati - Dati Kaj. - Dati! - Dati Priložnost -